 4.9

N 100% Naturligt

N 100% Certifierade produkter

N Fri frakt över 599 kr

certifierad ehandel
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Vad är Ayurveda?

Vad är Ayurveda?

Dela denna artikel:

Ayurveda är ett gammalt medicinskt system som uppstod i Indien för mer än 5 000 år sedan. Det är ett holistiskt förhållningssätt till hälsa och välbefinnande som bygger på tron att själen, kroppen och anden är sammankopplade och att det är viktigt att upprätthålla balansen mellan dessa tre element för att uppnå god hälsa. Ordet ayurveda kommer från två sanskritord, “ayur” som betyder liv och “veda” som betyder kunskap. Därför kallas ayurveda ofta för “livets vetenskap”.

Ayurvedas principer bygger på tron att varje individ är unik och att hälsa och välbefinnande uppnås genom ett personligt tillvägagångssätt som tar hänsyn till individens unika egenskaper, inklusive fysiska, mentala och känslomässiga förutsättningar. Ayurveda betonar vikten av balans och harmoni mellan dessa aspekter av en individs väsen, liksom den miljö i vilken de lever.

Ayurveda erkänner tre huvudsakliga kroppstyper, eller doshas, som tros påverka en individs fysiska, mentala och känslomässiga egenskaper. Dessa doshas är Vata, Pitta och Kapha. Varje dosha är förknippad med specifika fysiska och psykologiska egenskaper, och att upprätthålla en balans mellan dessa doshas anses vara viktigt för god hälsa.

Ayurvedisk medicin betonar användningen av naturläkemedel, inklusive örter, kryddor och oljor, för att bibehålla hälsa och förebygga sjukdomar. Dessa läkemedel används ofta i kombination med kostförändringar, motion, meditation och andra livsstilsmetoder för att stödja allmän hälsa och välbefinnande.

Ayurveda erkänner också vikten av individualiserad behandling, och ayurvediska utövare tillbringar ofta mycket tid med sina patienter för att förstå deras unika behov och utveckla personliga behandlingsplaner.  Ayurvediska behandlingar kan inkludera massage, avgiftningsterapier och andra metoder som är utformade för att återställa balans och harmoni i kropp, själ och ande.

Förutom att Ayurveda fokuserar på hälsa och välbefinnande lägger Ayurveda också stor vikt vid andlig utveckling och personlig tillväxt. Ayurvedautövare anser att det är viktigt att uppnå ett tillstånd av balans och harmoni i själ, kropp och ande för andlig tillväxt och personlig omvandling.

Idag praktiseras ayurveda över hela världen och är erkänd som en kompletterande och alternativ form av medicin. Även om vissa aspekter av ayurveda kan vara kontroversiella eller inte stöds av vetenskaplig forskning har många människor funnit att ayurvediska metoder är effektiva för att främja hälsa och välbefinnande.

Vad är historien bakom Ayurveda?

Ayurvedas historia sträcker sig mer än 5 000 år tillbaka i tiden och anses vara det äldsta medicinska systemet i världen. Ayurvedas ursprung kan spåras till Veda, som är en samling gamla hinduiska skrifter.

Vedaerna beskriver användningen av växter och andra naturläkemedel för att läka, och denna kunskap fördes vidare genom generationer av vise och läkare. Med tiden organiserades denna kunskap till ett formellt medicinskt system, som kom att kallas ayurveda.

Ayurveda utvecklades under en tid då Indien upplevde en period av stor intellektuell och kulturell tillväxt. Under denna tid blomstrade den gamla indiska civilisationen och det fanns många stora tänkare, filosofer och forskare som bidrog till kunskapsutvecklingen inom en rad olika områden.

I de tidiga stadierna av ayurveda låg fokus på användningen av naturläkemedel, inklusive örter, kryddor och oljor, för att behandla en mängd olika sjukdomar. Ayurvedas principer byggde på tron att hälsa och välbefinnande uppnås genom en balans mellan fysiskt, mentalt och andligt välbefinnande.

Med tiden utvecklades ayurveda till ett mer formellt medicinskt system med en detaljerad förståelse för människokroppen och dess olika funktioner. Ayurvediska läkare började utveckla ett system för diagnos och behandling som tog hänsyn till en individs unika egenskaper, inklusive fysisk, mental och känslomässig sammansättning.

Ayurveda blev alltmer populärt i Indien, och det antogs som officiellt medicinskt system av många indiska härskare. Ayurvediska läkare var mycket respekterade, och de kallades ofta in för att ge medicinsk vård till medlemmar av den kungliga familjen och andra viktiga personer.

Under medeltiden stod ayurveda inför utmaningar från andra medicinska system, inklusive unani och västerländsk medicin. Den fortsatte dock att praktiseras av många människor i Indien, och den förblev en viktig del av det indiska kulturella och medicinska arvet.

I modern tid har ayurveda fått ett brett erkännande runt om i världen som en kompletterande och alternativ form av medicin. Många människor har funnit att ayurvediska metoder är effektiva för att främja hälsa och välbefinnande, och ayurveda praktiseras nu i många länder utanför Indien.

5 nyckelelementen inom ayurveda

Vad är de fem nyckelprinciperna inom Ayurveda?

Principerna om de fem elementen är ett grundläggande koncept inom ayurveda, som erkänner att all materia består av fem element – jord, vatten, eld, luft och eter (rymd). Enligt ayurveda är vart och ett av dessa element förknippat med vissa kvaliteter och egenskaper som bestämmer deras effekt på kropp och sinne. Här följer en kort översikt över principerna för de fem elementen i ayurveda:

 • Jord (Prithvi): Jorden är förknippad med stabilitet, grundläggning och näring. I kroppen är den relaterad till de vävnader och organ som ger struktur och stöd, till exempel ben, muskler och hud. Jorden är också förknippad med luktsinnet och förmågan att upprätthålla en känsla av stabilitet och rutin.
 • Vatten (Jala): Vatten är förknippat med flytande, anpassningsförmåga och känslomässig balans. I kroppen är det relaterat till de vätskor som smörjer och ger näring åt vävnaderna, till exempel blod, lymfa och synovialvätska. Vatten är också förknippat med smaksinnet och förmågan att anpassa sig till nya situationer.
 • Eld (Agni): Eld förknippas med omvandling, matsmältning och passion. I kroppen är den relaterad till matsmältningselden, som styr omvandlingen av mat till energi och avfall. Eld är också förknippad med synen och förmågan att uppleva passion och entusiasm.
 • Luft (Vayu): Luft förknippas med rörelse, lätthet och flexibilitet. I kroppen är den relaterad till musklernas rörelser och andningens flöde. Luft är också förknippad med känselsinnet och förmågan att uppleva lätthet och flexibilitet i både kropp och sinne.
 • Eter (Akasha): Eter förknippas med rymd, vidsträckthet och öppenhet. I kroppen är den relaterad till utrymmena i kroppen, såsom bihålorna och matsmältningskanalen. Eter är också förknippat med hörseln och förmågan att uppleva öppenhet och vidsträckthet i sinnet.

Principerna för de fem elementen i ayurveda betonar vikten av balans och harmoni mellan dessa element för att uppnå optimal hälsa och välbefinnande. Genom att förstå varje elements kvaliteter och egenskaper kan individer göra livsstilsval som stöder deras unika konstitution och främjar balans och harmoni i kropp och sinne.

Vilka är de tre olika typerna av Ayurveda?

Ayurveda bygger på tron att kroppen består av tre grundläggande energier, doshas, som är ansvariga för att upprätthålla hälsa och välbefinnande. Dessa doshas är Vata, Pitta och Kapha, och var och en är förknippad med olika fysiska och psykologiska egenskaper, vi kommer att gå in på dessa tre längre ner i artikeln, men utöver doshas betonar ayurveda vikten av en balanserad kost, livsstil och miljö för att bibehålla optimal hälsa. Det finns tre huvudtyper av ayurveda som har utvecklats med tiden: klassisk ayurveda, traditionell ayurveda och modern ayurveda.

Klassisk ayurveda:

Klassisk ayurveda är den ursprungliga formen av ayurveda som går tusentals år tillbaka i tiden. Den bygger på de gamla texterna om ayurveda, till exempel Charaka Samhita, Sushruta Samhita och Ashtanga Hridaya. Dessa texter beskriver de grundläggande principerna för ayurveda och ger vägledning om användningen av växtbaserade läkemedel, massage, kost och näring, yoga och meditation för att upprätthålla hälsa och behandla sjukdomar.

En av de viktigaste principerna i klassisk ayurveda är vikten av att upprätthålla balansen mellan de tre doshas: Vata, Pitta och Kapha. När doshas är i balans är kroppen och sinnet friska och välfungerande. När doshas är i obalans kan däremot sjukdom och ohälsa uppstå. Klassisk ayurveda erkänner att varje individ har en unik kombination av doshas och därför kräver en personlig behandling.

En annan viktig princip i klassisk ayurveda är vikten av matsmältningen och den roll den spelar för att upprätthålla hälsan. Enligt ayurveda är matsmältningselden, eller Agni, ansvarig för att bryta ner maten och assimilera näringsämnen. När matsmältningen är stark kan kroppen ta upp de näringsämnen den behöver för att upprätthålla hälsa och vitalitet. När matsmältningen däremot är svag kan gifter byggas upp i kroppen, vilket leder till sjukdom och ohälsa.

Traditionell ayurveda:

Traditionell ayurveda hänvisar till den ayurvedapraktik som har förts vidare i familjer och samhällen i generationer. Den bygger på lokala och regionala sedvänjor och traditioner och kan innehålla unika örter, terapier och metoder som är specifika för ett visst område eller samhälle.

Traditionell ayurveda erkänner vikten av balans och harmoni i livets alla aspekter, inklusive kost, livsstil och miljö. Den betonar användningen av naturläkemedel och terapier, såsom örtmedicin, massage och yoga, för att bibehålla hälsa och förebygga sjukdomar.

En av de viktigaste principerna i traditionell ayurveda är begreppet prakriti, eller individuell konstitution. Enligt ayurveda har varje individ en unik kombination av doshas, som bestämmer deras fysiska och psykologiska egenskaper. Att förstå sin prakriti är viktigt för att bibehålla hälsa och förebygga sjukdomar, eftersom det gör det möjligt för individen att göra val av kost, livsstil och miljö som är bäst lämpade för hans eller hennes unika behov.

En annan viktig princip i traditionell ayurveda är användningen av lokala och säsongsbetonade livsmedel och örter. Traditionell ayurveda erkänner att klimatet, geografin och kulturen i ett visst område kan påverka invånarnas hälsa och välbefinnande. Därför betonar traditionell ayurveda användningen av lokala och säsongsbetonade livsmedel och örter, som anses vara bäst lämpade för lokalbefolkningens behov.

Modern ayurveda:

Modern ayurveda är en nyare utveckling som omfattar moderna medicinska metoder och tekniker. Den praktiseras ofta på sjukhus och kliniker och kan inkludera diagnostiska verktyg som blodprov och bildundersökningar. Modern ayurveda innehåller också en mer individualiserad behandlingsmetod, med terapier och metoder som är skräddarsydda för varje patients specifika behov.

En av de viktigaste principerna för modern ayurveda är integrationen av ayurvediska principer med modern medicinsk kunskap. Denna integrering gör det möjligt för behandlare att erbjuda en mer heltäckande strategi för patientvård, där både traditionella ayurvediska läkemedel och moderna medicinska åtgärder ingår när det är lämpligt.

En annan viktig princip för modern ayurveda är betoningen på evidensbaserad praxis. Även om traditionell ayurveda har praktiserats i tusentals år, erkänner modern ayurveda vikten av vetenskaplig forskning och kliniska prövningar för att validera effektiviteten hos ayurvediska läkemedel och terapier. Denna betoning på evidensbaserad praxis bidrar till att säkerställa att ayurvediska behandlingar är säkra och effektiva för patienterna.

 

Sammantaget har de tre typerna av ayurveda – klassisk, traditionell och modern – alla ett gemensamt mål att främja hälsa och välbefinnande genom balans mellan doshas, hälsosam kost och livsstil samt naturläkemedel och terapier. Även om varje typ av ayurveda har unika metoder och traditioner återspeglar de alla de grundläggande principerna för ayurveda som har förts vidare genom generationer av utövare.

3 doshorna

Vad är de tre doshorna?

De tre doshas är Vata, Pitta och Kapha, och de är grundläggande energier som styr kroppens fysiska och psykologiska funktioner. Varje dosha är förknippad med olika egenskaper och kvaliteter, och en obalans i någon av doshas kan leda till fysiska och psykiska hälsoproblem. Att förstå de tre doshas är en viktig del av den ayurvediska medicinen, eftersom det hjälper utövarna att diagnostisera och behandla sjukdomar och upprätthålla optimal hälsa.

Vata:

Vata är den dosha som förknippas med rörelse, luft och rymd. Den är ansvarig för kroppens rörelse, inklusive andning, hjärtslag och nervimpulser. Vata är också ansvarig för tankarnas och känslornas rörelse i sinnet.

Fysiska egenskaper:

 • Tunn kroppsbyggnad och lätta ben
 • Torr hud och torrt hår
 • Kalla händer och fötter
 • Oregelbunden aptit och matsmältning
 • Oregelbundna sömnmönster

Psykologiska kännetecken:

 • Kreativ och fantasifull
 • Snabb att lära sig, men också snabb att glömma.
 • Lätt distraherad och benägen att bli orolig.
 • Föränderligt humör.
 • Entusiastisk och pratsam

En obalans i Vata kan leda till en rad olika fysiska och psykiska hälsoproblem, bland annat ångest, sömnlöshet, förstoppning och ledvärk. För att balansera Vata kan ayurvediska utövare rekommendera varm och näringsrik mat, regelbunden motion och lugnande övningar som meditation och yoga.

Pitta:

Pitta är den dosha som förknippas med eld och vatten. Den ansvarar för matsmältning, ämnesomsättning och reglering av kroppstemperaturen. Pitta är också ansvarig för intellektuella och emotionella processer, inklusive beslutsfattande och motivation.

Fysiska egenskaper:

 • Medelstor kroppsbyggnad och starka muskler
 • Varm och oljig hud
 • Stark aptit och matsmältning
 • Regelbundna tarmrörelser
 • Stark ämnesomsättning och reglering av kroppstemperaturen

Psykologiska egenskaper:

 • Skarpt intellekt och gott minne
 • Ambitiös och driven
 • Konkurrenskraftig och lätt arg
 • Kan vara kritisk eller dömande.
 • Ledaregenskaper

En obalans i Pitta kan leda till en rad olika hälsoproblem, bland annat sura uppstötningar, inflammation och hudproblem som akne eller utslag. För att balansera Pitta kan ayurvediska läkare rekommendera svalkande livsmedel och örter, regelbunden motion och stressreducerande metoder som meditation eller vistelse i naturen.

Kapha:

Kapha är den dosha som förknippas med jord och vatten. Den ansvarar för kroppens struktur och stabilitet, inklusive muskler, ben och bindväv. Kapha är också ansvarig för känslomässig stabilitet och vårdande egenskaper.

Fysiska egenskaper:

 • Stor kroppsbyggnad och starka ben
 • Slät och oljig hud
 • Långsam matsmältning och ämnesomsättning
 • Regelbundna tarmrörelser
 • Stark och jämn aptit

Psykologiska egenskaper:

 • Snäll och medkännande
 • Lojal och pålitlig
 • Lugn och tålmodig
 • Tendens till fasthet och besatthet
 • Långsammare att lära sig, men också långsammare att glömma

En obalans i Kapha kan leda till en rad olika hälsoproblem, bland annat viktökning, slöhet och andningsproblem som astma eller allergier. För att balansera Kapha kan ayurvediska utövare rekommendera kryddig och stimulerande mat, regelbunden motion och stärkande övningar som dans eller yoga.

Inom ayurvedisk medicin används de tre doshorna för att diagnostisera och behandla sjukdomar samt för att upprätthålla optimal hälsa. Ayurvediska behandlare kan använda en mängd olika tekniker för att bedöma en individs dosha, bland annat genom att observera fysiska egenskaper, ta en hälsohistoria och ställa pulsdiagnoser. När en individs dosha har identifierats kan behandlare rekommendera kostförändringar, örtmedicin, massage och andra kroppsterapier samt livsstilsförändringar för att återställa balansen och främja hälsa.

Det är viktigt att notera att även om varje individ har en dominerande dosha finns alla tre doshas i kroppen och kan påverka den allmänna hälsan. Dessutom kan en individs dosha förändras med tiden på grund av olika faktorer, bland annat ålder, miljö och livsstil. Därför kan ayurvediska utövare rekommendera olika behandlingar eller livsstilsanpassningar vid olika tidpunkter i en individs liv för att ta itu med förändringar i deras dosha och upprätthålla balansen.

Kritik av Ayurveda

Det är viktigt att notera att Ayurveda har fått kritik, men att den också har sina anhängare som hävdar att den kan vara ett värdefullt komplement till den västerländska medicinen. Många förespråkare av ayurveda anser att den erbjuder ett holistiskt synsätt på hälsovård som tar hänsyn till hela människan, snarare än att bara behandla symtom eller specifika sjukdomar. Ayurveda kan också erbjuda alternativa behandlingar för tillstånd som inte behandlas effektivt av den västerländska medicinen. Med detta sagt har ayurveda varit föremål för kritik från vissa moderna läkare och forskare av olika skäl, och vi kommer att lyfta fram några av dessa här i objektivitetens namn:

Brist på vetenskapliga bevis

En av de vanligaste kritiken mot ayurveda är att många av dess principer och behandlingar saknar vetenskapliga bevis för att stödja deras effektivitet. Medan vissa ayurvediska metoder, som yoga och meditation, har undersökts ingående och visat sig ha hälsofördelar, har andra inte testats noggrant med hjälp av den vetenskapliga metoden.

Ayurvediska utövare använder till exempel ofta växtbaserade läkemedel för att behandla olika hälsotillstånd. Även om vissa örter har visat sig ha medicinska egenskaper finns det ofta begränsad forskning om deras säkerhet och effektivitet vid behandling av specifika tillstånd. Dessutom saknas standardisering av beredning och dosering av ayurvediska örter, vilket kan göra det svårt att jämföra studier och dra definitiva slutsatser om deras effektivitet.

Säkerhetsfrågor

En annan kritik mot ayurveda är att det har rapporterats om att ayurvediska produkter har förorenats med tungmetaller som bly och kvicksilver, vilket kan ha skadliga effekter på kroppen. Dessutom innebär vissa ayurvediska behandlingar, t.ex. Panchakarma, att man använder invasiva förfaranden som lavemang och blodsutgjutning, som kan innebära hälsorisker om de inte utförs korrekt.

I vissa fall har dessa säkerhetsproblem lett till allvarliga hälsoproblem. På 1990-talet fick till exempel flera personer i USA och Storbritannien blyförgiftning efter att ha tagit ayurvediska produkter som var förorenade med bly. I en studie som nyligen publicerades i Journal of the American Medical Association konstaterades att nästan en av fem ayurvediska växtbaserade produkter som såldes på nätet innehöll halter av bly, kvicksilver eller arsenik som översteg acceptabla gränsvärden.

Bristande reglering

Ayurvediska produkter och metoder regleras inte på samma sätt som konventionella medicinska behandlingar i många länder. Detta innebär att det inte finns någon garanti för att ayurvediska produkter är säkra eller effektiva eller för att utövarna är kvalificerade.

I USA, till exempel, klassificeras ayurvediska produkter som kosttillskott, som omfattas av mindre stränga regler än receptbelagda läkemedel. Detta har lett till oro för kvaliteten och säkerheten hos ayurvediska produkter som säljs i USA. Dessutom finns det ingen standardisering av ayurvedisk utbildning eller certifiering, vilket innebär att vem som helst kan kalla sig ayurvedisk utövare, oavsett kvalifikationer eller utbildning.

Kulturell appropriering

Vissa kritiker hävdar att ayurvedas ökande popularitet i västvärlden har lett till kulturell appropriering och kommersialisering av traditionella metoder. Detta kan underminera ayurvedas kulturella betydelse och äkthet för dem som har vuxit upp med den som en del av sitt kulturarv.

Vissa västerländska företag har till exempel marknadsfört ayurvediska produkter och metoder som exotiska och mystiska, i stället för att erkänna deras ursprung i den indiska kulturen. Detta kan upprätthålla skadliga stereotyper och reducera ayurveda till en handelsvara snarare än ett holistiskt medicinskt system.

Misinformation

Det finns en risk för felaktig information och förenklade ayurvediska principer och metoder när de presenteras för en västerländsk publik. Detta kan leda till missförstånd om Ayurvedas komplexitet och dess roll i den traditionella indiska kulturen.

Vissa västerländska förespråkare av ayurveda har till exempel förenklat dess principer till en uppsättning doshas eller kroppstyper, utan att erkänna det kulturella och historiska sammanhang där dessa begrepp har sitt ursprung. Detta kan leda till en missuppfattning av komplexiteten i ayurvedisk diagnos och behandling och kan till och med vidmakthålla skadliga stereotyper om den indiska kulturen.

Ansvarsfriskrivning:

Detta innehåll är endast i utbildningssyfte. Informationen som ges är tagen från forskning som samlats in från externa källor.