N 100% Veganskt

N 100% Naturligt

N 100% Certifierade produkter

N Fri frakt över 599 kr

Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande

Vad är CBD?

Vad är CBD (Cannabidiol)

Dela denna artikel:

CBD är en omdiskuterad produkt som anses ha många hälsofördelar, men vad är egentligen CBD?

Vad är CBD?

Cannabidiol (CBD) är ett ämne som kommer från cannabisplantan Cannabis Sativa, även kallad hampa. Cannabisplantan är en snabbväxande ettårig växt som sedan årtusenden tillbaka odlats och använts i olika syften.

Cannabisplantan innehåller 483 kända aktiva komponenter och minst 100 av dessa är cannabinoider. En av dessa cannabinoider är CBD.

Hur framställs CBD?

CBD framställs från en speciell sorts cannabisplanta, kallad industrihampa. Det är EU som bestämmer vilka hampasorter som är godkända för odling.

Industrihampan får ha en THC-halt som är högst 0,2 % för att de ska vara godkända. THC är en förkortning av tetrahydrocannabinol, vilken är den dominerande psykoaktiva komponenten i cannabis som skapar ett rus och ger upplevelsen av att vara ”hög”.

CBD som färdig produkt ska innehålla 0 % THC för att vara godkänd och laglig i Sverige.

CBD framställs genom en reningsprocess där man extraherar CBD från industrihampans olika växtdelar. Genom denna reningsprocess utvinns koncentrerad CBD. Därefter späds CBD-koncentratet ut med en så kallad bärarolja som till exempel olivolja, kokosolja eller hampfröolja.

Varje färdig produkt ska ha en etikett som tydligt beskriver vad produkten innehåller, samt hur hög CBD-halten är, vilket anges i procent.

Hur använder man CBD?

CBD kan användas på flera olika sätt och finns i många olika produkter. Vilket sätt man föredrar är helt individuellt. CBD kan användas både invärtes och utvärtes. CBD finns i form av olja, buds, kapslar, hudvårdsprodukter, E-juice, godis, nässpray, isolat med mera.

Beroende på vilket sätt man väljer att använda CBD, påverkar hur snabbt det går ut i kroppens blodomlopp och ger effekt.

Om CBD till exempel intas via rökning tas det upp omgående av lungorna och går vidare ut i blodomloppet där cannabinoidreceptorerna snabbt reagerar på ämnet. Om man väljer att ta CBD i form av isolat eller olja och lägger det under tungan en stund innan den sväljs anses även detta att påskynda effekten, eftersom det ganska omgående tas upp av munnens många små blodkärl. Likaså genom att inhalera CBD med en nässpray, så tas ämnet snabbt upp av näsans slemhinnor och blodkärl och ämnet hamnar snabbt i blodomloppet.

Andra sätt att använda CBD kan vara via hudvårdsprodukter samt intag av godis, kapslar, livsmedel och drycker. Dessa sätt anses inte gå lika snabbt ut i kroppen och ge omgående effekt. Dock har det samma verkan när det kommer ut i kroppens blodomlopp.

Hur Använder man CBD?

Vilken koppling har CBD med cannabinoider?

Cannabinoider är en komponent i cannabisplantan och som tidigare nämnts så är en av dessa 100-tals cannabinoider CBD. När cannabinoiderna kommer in i kroppens blodomlopp aktiveras kroppens cannabinoidreceptorer som är en del av det endocannabinoida sytemet.

Vilken koppling har CBD med det endocannabinoida systemet?

Människokroppen består av många fantastiska funktioner och ett av dessa är det endocannabinoida systemet. Det endocannabinoida systemet är ett biologiskt signalsystem som består av endocannabinoider och cannabinoidreceptorer. Cannabinoidreceptorerna reagerar på cannabinoider som kommer in i kroppen som till exempel CBD. Det endocannabinoida sytemet fungerar som en form av länk, som bidrar till att olika processer i kroppen ska kunna fungera smidigt.

Vilken koppling har CBD med cannabinoidreceptorer?

Cannabinoider som kommer in i kroppen fångas upp av cannabinoidreceptorerna som skickar signalen vidare till cellkärnan.

Cannabinoidreceptorer hittar man på många olika ställen i kroppen som:

  • Hjärnan
  • Ryggrad
  • Lever
  • Bukspottkörteln
  • Fettceller
  • Fortplantningssystemet
  • Mag-tarmkanal
  • Immunsystemet

Cannabinoidreceptorernas funktion är bland annat att reagera på cannabinoider som till exempel CBD som kommer in i kroppens blodomlopp.

Det finns i huvudsak två cannabinoidreceptorer i kroppen, CB1-receptorer och CB2-receptorer.

CB1-receptorer hittar man i centrala nervsystemet och då främst i hjärnan. CB1-receptorer anses även vara de som är delaktiga till att skapa det välbefinnande tillstånd i kroppen och det euforiska rus som upplevs vid användning av cannabis innehållande THC. Viktigt att veta är dock att THC är ett narkotikaklassat ämne och får inte finnas i CBD-produkter i Sverige.

CB2-receptorer finner man i immunsystemet, där de främst är ansvarig för att aktivera och plocka upp cannabisplantans antiinflammatoriska egenskaper.

Cannabinoidreceptorer

Vad är fullspektrum CBD-olja?

En fullspektrumolja innehåller alla de välgörande komponenter som naturligt finns i cannabisplantan som terpener, flavonoider, fettsyror, mineraler och cannabinoider som CBD, CBN, CBG, CBC, THC och THCV.

Kombinationen av alla dessa ämnen anses både förstärka och ha kompletterande effekter på cannabinoidernas effekt i kroppen. Samtliga komponenter bidrar med sin del i ett fantastiskt samspel. Att separera enskilda komponenter från plantan ger inte samma effekt, eftersom de då tappar sin synergi. Tillsammans är de som bäst och ger bästa effekt. En komplex samverkan som även benämns som entourage-effekten.

Hur tillverkas fullspektrum CBD-olja?

CBD-oljan framställs från en speciell sorts cannabisplanta, kallad industrihampa. Industrihampan får ha en THC-halt som är högst 0,2 % för att de ska vara godkända. För att dra nytta av alla hälsofördelar som finns i cannabisplantan kan man välja att tillverka en fullspektrumolja. Vid tillverkning av fullspektrumolja tar man till vara på hela växten, för att inte tappa någon viktig komponent.

Fullspektrumolja kan tillverkas genom antingen en alkohol-extraktion eller genom en Co2-extraktion.

Vad är bredspektrum CBD-olja?

En bredspektrumolja ska tillverkas på samma sätt som en fullspektrumolja, men med ytterligare ett steg till där man separerar THC från resten av produkten. Bredspektrumolja ska precis som fullspektrumolja innehålla alla de viktiga terpener och cannabinoider som anses välgörande i cannabisplantan. Slutresultatet ska vara en CBD-olja med max 0,02 % THC.

Vad är CBD-isolat?

CBD i form av isolat är den renaste form av CBD. Den innehåller ren CBD eftersom produkten genom en noggrann process har renats från allt annat som cannabisplantan innehåller. Resultatet som eftersträvas är CBD med 0,00 % THC.

Fullspektrum eller Bredspektrum

Vad är terpener?

Cannabisplantan har en speciell doft. Det är en söt, fruktig och naturlig doft som går lätt att urskilja när man väl stött på den. Doften kommer till stor del från den del av plantans komponenter som kallas terpener. Cannabisplantan producerar över 200 terpener, vilket är förklaringen till dess unika doft.

Cannabisplantans doft anses vara bra i rekreationssyfte och dess fullspektrumolja används bland annat för aromaterapi, eftersom den har en naturlig söt doft som är terapeutisk. Cannabisdoften anses ha en avslappnande effekt som bidrar till att stressnivåerna i kroppen sänks, spända muskler slappnar av och kroppen får möjlighet till återhämtning och ny energi.

Vad är alkohol-extraktion?

Om man använder sig av en alkohol-extraktion vid tillverkningen av CBD-olja, så används ett alkoholbaserat lättflyktigt lösningsmedel för att lösa upp växtdelarna. Detta hälls i ett stort kärl och rörs runt tills alla växtdelarna lösts upp. När detta är klart hettar man upp växtröran så att alkoholen förångas och kvar blir ett extrakt. Extraktet behöver sedan silas och ibland även kokas upp på nytt och silas igen för att få bort allt lösningsmedel och orenheter.

Slutprodukten ska inte innehålla några växtrester och orenheter utan det ska vara en klar olja med en mörkare fin ton. Detta tillvägagångssätt anses vara det enklaste och billigaste.

En nackdel kan vara att kvalitén på lösningsmedlen varierar och en del av dem innehåller tungmetaller och andra föroreningar. Detta i sin tur gör att kvalitén på oljor som producerats genom alkohol-extraktion kan variera mycket beroende på vilket lösningsmedel som använts, samt hur själva processen gått till. Ur hygieniskt perspektiv kan det även ifrågasättas om det går att hålla en god hygien och kvalité vid tillverkning i stora öppna kärl.

Vad är Co2-extraktion?

Tillverkning av fullspektrumolja genom en superkritisk Co2-extraktion bedöms vara den som är mest hygienisk och den bästa metoden, eftersom den bibehåller växtens alla nyttiga beståndsdelar så att inget går till spillo i tillverkningsprocessen. Man tillsätter inga kemiska ämnen och en god hygien kan garanteras genom hela processen.

Co2-extraktion innebär att man fördelar växtdelarna genom en form av trycksatt koldioxid där inga andra ämnen kommer i kontakt med växtdelarna. Koldioxid är en naturlig gas som förekommer i luften. När växtdelarna komprimeras genom det kraftiga koldioxidtrycket blir de flytande. Detta är en betydligt dyrare metod än alkohol-extraktion, eftersom det innebär inköp av speciella maskiner och det krävs kunnig personal som kan sköta dem. Maskinerna kyler först ner växtmaterialet för att sedan med hjälp av ett koldioxidtryck pressa ut ett koncentrat från växtdelarna. Efter extraktionen avlägsnas koldioxiden från oljan. Kvar blir ett CBD-koncentrat till vilken man sedan kan tillsätta en valfri bärarolja som till exempel olivolja, kokosolja eller hampfröolja. Slutresultatet är en fullspektrum CBD-olja med 0,2 % THC.

CO2 Extraktion CBD

Hur reagerar kroppen på CBD?

CBD har blivit känt för alla dess positiva egenskaper stora som små. CBD innehåller många av cannabisplantans positiva egenskaper men ska inte innehålla ämnet THC, vilket innebär att CBD inte är psykoaktivt. Detta gör att CBD blivit ett tilltalande alternativ för dem som uppskattar cannabisplantans positiva egenskaper för lindring av många problem, men utan den psykoaktiva substansen THC.

CBD marknadsförs ofta som en produkt som kan lindra ångest, stress, sömnbesvär, hudbesvär, depression och många andra problem som vi människor brottas med.

Precis som hampfröplantorna spirar upp, så gör även marknadsföringen det. Från oljor och nässpray till sugproppar och suppositorier verkar det som om ingen plats är för helig för CBD. ”It´s the monster that has taken over the room” säger dr Brad Ingram, biträdande professor i pediatrik vid University of Mississippi Medical Center, om alla olika användningsområden för CBD som finns nu. Han leder en klinisk prövning av att ge CBD till barn och tonåringar med läkemedelsresistent epilepsi.

Forskning pågår inom detta område huruvida CBD hjälper mot olika sjukdomstillstånd eller inte. Dock finns det flertalet användare av CBD som anser att de upplever förbättringar i sin hälsa vid användning.

STUDIER AV CBD

Cannabis har använts för att behandla smärta så långt tillbaka som 2900 f.Kr. (källa).

I modern tid har forskare upptäckt att vissa komponenter i cannabis inklusive CBD har smärtlindrande effekter.

Människokroppen innehåller som tidigare nämnts ett specialiserat system som kallas det endocannabinoida systemet. Det endocannabinoida systemet är bland annat involverat i regleringen av en mängd olika funktioner, inklusive sömn, aptit, smärtkänsla och immunsystemets respons (källa).

Kroppen producerar endocannabinoider, som är neurotransmittorer, som kopplar till cannabinoidreceptorer i vårt nervsystem.

Forskningsstudierstudier har visat att CBD kan bidra till att minska kronisk smärta och minska inflammation genom dess påverkan på det endocannabinoida systemet (källa).

Viss forskning har visat att CBD kan vara effektivt för vissa typer av smärta, som nervsmärta och ryggsmärta. Dock verkar CBD ha starkast effekt när det kombineras med THC (källakälla).

Fungerar CBD?

CBD är lovande inom många olika terapeutiska områden eftersom det är relativt säkert” säger James MacKillop, meddirektör för Michael G. DeGroote Center for Medicinal Cannabis Research vid McMaster University i Hamilton, Ontario.

Även om forskarna är försiktigt optimistiska om att CBD kan vara till hjälp vid behandling av vissa typer av smärta, särskilt när det kombineras med THC, behövs fler studier av hög kvalitet för att fastställa dess effektivitet vid smärtbehandling.

Har CBD några biverkningar?

Höga doser av CBD kan skapa oönskade bieffekter som till exempel, diarré, trötthet, illamående och förändringar i aptit och vikt. CBD kan även interagera med andra mediciner.

Hur förvarar man CBD-olja på rätt sätt?

CBD-oljan ska förvaras mörkt och svalt för att ha bäst hållbarhet.

Slutsats

CBD är en produkt som anses ha många hälsofördelar och forskning pågår inom många olika områden.

Det finns en stor marknad för CBD, och det är viktigt att vända sig till en leverantör som man kan lita på för att få en bra produkt.

Effekten av CBD är individuell, det som fungerar för en person behöver inte fungera på samma sätt för en annan person. Likaså gällande användningsområde och styrka på produkten. Är man nyfiken på CBD är det bara att prova sig fram till vad som känns bäst.