 4.9

N 100% Naturligt

N 100% Certifierade produkter

N Fri frakt över 599 kr

certifierad ehandel
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
9 Potentiella hälsofördelar med CBD

9 Potentiella hälsofördelar med CBD

Dela denna artikel:

Cannabidiol (CBD), C₂₁H₃₀O₂, är en av över hundra olika cannabinoider som förekommer inom växtfamiljen Cannabis Sativa L och den marknadsförs som en produkt med väldigt många hälsofördelar. CBD används inom flera olika områden som bland annat för behandling av ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom. CBD marknadsförs även som en produkt som kan hjälpa vid sömnbesvär. CBD:s stora popularitet har bland annat sin grund i att den inte innehåller något psykoaktivt ämne, vilket innebär att användarna kan dra nytta av cannabisväxtens hälsofördelar utan att bli höga och få i sig narkotikaklassat ämne.

CBD finns i dagsläget i princip överallt, från oljor och nässpray till sugproppar och suppositorier. “Det är monstret som har tagit över rummet”, säger dr Brad Ingram, docent i pediatrik vid University of Mississippi Medical Center, om CBD:s nuvarande vilda tillämpningar. Han ansvarar för en klinisk prövning där CBD administreras till barn och tonåringar med läkemedelsresistent epilepsi.

I denna artikel kommer vi att gå igenom vanliga, och lite mindre vanliga användningsområden och potentiella hälsofördelar med CBD.

1. Smärtlindring

Cannabis har använts för att behandla smärta så långt tillbaka som 2900 f.Kr. (källa).

Forskare har nyligen upptäckt att vissa komponenter i cannabisplantan, som till exempel CBD, är ansvariga för dess smärtlindrande egenskaper.

I människokroppen finns ett signalsystem som heter det endocannabinoida systemet. Detta system består av endocannabinoider och cannabinoidreceptorer. Det endocannabinoida systemet reglerar en mängd olika funktioner som sömn, aptit, smärtkänsla och immunsystemets respons (källa).

Endocannabinoider är neurotransmittorer som produceras av kroppen och som binder till cannabinoidreceptorer i nervsystemet.

CBD har i studier visat sig bidra till att minska kronisk smärta genom att påverka endocannabinoidreceptoraktiviteten, minska inflammation och interagera med neurotransmittorer (källa).

Viss forskning tyder på att CBD, när det används ensamt, kan vara effektivt mot vissa typer av smärta, till exempel nervsmärta och ryggsmärta. Dock verkar det vara som mest effektivt när det kombineras med cannabinoiden THC (källa, källa).

Flera studier på människor har visat att en kombination av CBD och THC är effektiv vid behandling av smärta i samband med MS och artrit.

Sativex (nabiximols), en oral spray som innehåller en 1:1-blandning av THC och CBD, är godkänd i flera länder för att behandla smärta i samband med MS.

I en studie med 47 personer med MS undersöktes effekterna av att ta Sativex i en månad. Deltagarnas smärta, gångförmåga och muskelspasmer förbättrades för alla deltagarna (källa).

Men eftersom studien saknade en kontrollgrupp kan placeboeffekter inte uteslutas (källa).

Enligt en granskning kan Sativex hjälpa personer med MS-relaterad neuropatisk smärta och kronisk svår neuropatisk smärta. I granskningen upptäcktes också att Sativex kan bidra till att lindra ångest och stress, som båda är viktiga bidragande orsaker till kronisk smärta (källa).

Dessutom tyder viss forskning på att CBD kan hjälpa till med symtomen vid reumatiska sjukdomar som fibromyalgi.

En undersökning av 2 701 personer med fibromyalgi visade att de som använde CBD för smärtlindring rapporterade en liten till betydande förbättring av symptomen (källa).

Vidare tyder prekliniska bevis från gnagarstudier på att CBD kan vara fördelaktigt för smärta och inflammation vid artrit, men studier på människor saknas inom detta område (källa).

Även om forskarna är försiktigt optimistiska om att CBD kan vara användbart vid behandling av vissa typer av smärta, särskilt när det kombineras med THC, behövs fler högkvalitativa studier för att fastställa dess effektivitet vid smärtbehandling.

2. Kan minska symtomen i samband med vissa psykiska störningar

Ångeststörningar och andra psykiska störningar kan få allvarliga konsekvenser för den allmänna hälsan och välbefinnandet. Läkemedel används ofta för att behandla psykiska störningar, vilket kan leda till trötthet, oro, sömnlöshet, sexuell dysfunktion och huvudvärk (källa).

Dessutom har läkemedel som bensodiazepiner potential för beroende och kan resultera i missbrukssyndrom.

CBD-olja har visat sig lovande som en behandling för vissa psykiska störningar, såsom ångeststörningar, vilket har väckt intresset hos många människor som lider av dessa tillstånd.

I en brasiliansk studie fick 57 män antingen oralt CBD eller placebo 90 minuter före ett simulerat offentligt talartest. Forskarna upptäckte att en dos CBD på 300 mg minskade ångesten avsevärt under testet (källa).

Det rapporterades en liten eller ingen effekt hos dem som fick placebo (källa).

CBD-olja har visat sig vara effektiv vid behandling av sömnlöshet och ångest hos barn som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), en typ av ångestsyndrom (källa).

En liten studie från 2019 upptäckte också att CBD var effektivt för att minska PTSD-relaterade symtom hos vuxna, inklusive mardrömmar (källa).

Flera andra studier har upptäckt att CBD kan vara fördelaktigt för personer som lider av social ångest och andra ångestrelaterade störningar (källa).

Trots att vissa personer rapporterar att CBD lindrar depressionssymptom saknas för närvarande mänskliga bevis för CBD:s potentiella antidepressiva förmåga (källa).

Flera studier tyder dock på att det kan bidra till att minska depressiva symtom hos personer med störningar i samband med cannabisanvändning (källa).

CBD studeras för närvarande för sina effekter på ångest- och depressionssymptom.

Faktum är att en studie som undersöker den potentiella effekten av 150-300 mg CBD per dag i 12 veckor mot  ångest- och depressionssymptom hos personer med bipolär sjukdom ska vara klar i april 2022. (källa).

3. Kan lindra vissa cancerrelaterade symptom

CBD kan enligt studier hjälpa till att lindra vissa cancerrelaterade symptom och biverkningar, såsom illamående, kräkningar och smärta.

I en äldre studie undersöktes effekterna av CBD och THC hos 177 personer som led av cancerrelaterad smärta och som inte hade fått lindring av smärtstillande läkemedel.

De som fick ett extrakt som innehöll båda föreningarna rapporterade betydligt mindre smärta än de som fick enbart THC-extrakt (källa).

I en granskning av fem studier fann man vissa bevis för att Sativex kan hjälpa vissa personer med cancerrelaterad smärta (källa).

Forskning om effekterna av cannabis och cannabinoider som CBD på cancerrelaterat illamående, smärta och minskad aptit har dock gett motstridiga resultat (källa).

Även om CBD kan vara fördelaktigt för vissa cancerpatienter krävs mer forskning för att avgöra om CBD bör användas oftare vid hantering av cancersymptom.

Om du har cancer och vill använda CBD eller andra cannabisbaserade produkter bör du först prata med din läkare. Dessa produkter kanske inte är lämpliga, säkra eller effektiva för alla cancerpatienter.

CBD Olja Hälsa

4. Kan ha neuroprotektiva egenskaper

CBD:s förmåga att verka på endocannabinoidsystemet och andra signalsystem i hjärnan kan enligt forskarna ge fördelar för dem som lider av neurologiska sjukdomar.

En av de mest undersökta CBD-tillämpningarna är faktiskt behandling av neurologiska sjukdomar som epilepsi och multipel skleros. Trots att forskningen på detta område fortfarande befinner sig i ett tidigt skede har flera studier gett lovande resultat.

Sativex har visat sig vara en säker och effektiv behandling av MS-relaterad muskelspasticitet.

Sativex minskade spasmerna hos 75 % av 276 personer med MS som upplevde läkemedelsresistent muskelspasticitet (källa).

I en annan studie fick 214 personer med svår epilepsi 0,9-2,3 gram CBD-olja per pund (2-5 gram per kg) kroppsvikt. Deras anfall minskade i genomsnitt med 36,5 procent (källa).

En annan studie upptäckte att CBD-olja, jämfört med placebo, minskade anfallsaktiviteten avsevärt hos barn med Dravet syndrom, en komplex epilepsisjukdom hos barn (källa).

Vissa deltagare i båda studierna upplevde dock biverkningar av CBD-behandlingen, såsom kramper, feber och trötthet.

CBD har också studerats för sin potentiella effekt vid behandling av en rad andra neurologiska sjukdomar.

Flera studier har till exempel visat att behandling med CBD kan förbättra livskvaliteten och sömnkvaliteten hos personer med Parkinsons sjukdom (källa).

Forskarna påpekar dock att det för närvarande råder brist på data av hög kvalitet. Det vill säga att det inte finns tillräckliga bevis för att stödja användningen av CBD vid klinisk behandling av Parkinsons sjukdom (källa).

FDA har dock godkänt en CBD-produkt för behandling av flera anfallssjukdomar. FDA godkände Epidiolex, en receptbelagd cannabidiolprodukt, 2018 för behandling av anfall i samband med två svåra former av epilepsi, Lennox-Gastaut syndrom och Dravet syndrom.

Epidiolex godkändes av FDA 2020 för behandling av anfall orsakade av tuberös skleroskomplex, en sällsynt genetisk sjukdom som gör att godartade tumörer växer i hjärnan och andra delar av kroppen (källa).

5. Kan gynna hjärthälsan

Viss forskning har kopplat CBD till en rad olika fördelar för hjärtat och cirkulationssystemet, inklusive förmågan att sänka högt blodtryck. Högt blodtryck har kopplats till en ökad risk för en rad olika hälsoproblem, inklusive stroke, hjärtattack och metaboliskt syndrom (källa).

CBD verkar vara fördelaktigt för personer med högt blodtryck, enligt forskning.

I en liten studie fick nio friska män 600 mg CBD-olja. Jämfört med placebo sänkte CBD-behandlingen det vilande blodtrycket (källa).

Männen deltog också i samma studie i stresstester, som normalt höjer blodtrycket. Överraskande nog ledde en enda dos CBD till att männen fick en lägre blodtrycksökning än vanligt som svar på dessa tester (källa).

En annan studie med 26 friska män upptäckte att om man tog 600 mg CBD i 7 dagar resulterade det i betydande sänkning av blodtrycket på kort sikt jämfört med en placebogrupp. Effekten försvann dock efter 7 dagar (källa).

Efter upprepade doser hade CBD-gruppen lägre blodtrycksnivåer som svar på stress än placebogruppen.

Forskarna upptäckte också att jämfört med placebogruppen hade CBD-gruppen minskad arteriell stelhet och förbättrat blodflödet i artärerna efter upprepad CBD-dosering (källa).

På det hela taget är dessa resultat uppmuntrande, men det behövs mer forskning om de potentiella fördelarna med CBD-behandling på hjärthälsa.

6. Kan hämma artrit-symptom

Artrit kännetecknas av att vävnaderna i och runt lederna försämras. Artrit klassificeras i flera olika typer och symtomen är smärta, stelhet och rörelseförlust. Smärtlindring och förbättrad ledfunktion är vanligen målen för behandling av artrit.

Vid jämförelse med placebo visade en studie från 2006 att Sativex – ett CBD-baserat botaniskt läkemedel som godkändes i Storbritannien 2010 – främjade statistiskt signifikanta förbättringar av sömnkvalitet, smärta vid rörelse och smärta i vila hos patienter med reumatoid artrit. Med 58 patienter var det den första kontrollerade studien av Sativex som behandling av reumatoid artrit. CBD upptäcktes ha antiinflammatoriska egenskaper samt förmågan att undertrycka sjukdomsaktivitet.

I en studie från 2018 med mer lokaliserad behandling gav forskarna patienter med knäsmärta vid artros en syntetisk CBD-gel i doser på antingen 250 milligram eller 500 milligram dagligen, eller placebo. Med undantag för paracetamol slutade patienterna också att ta andra antiinflammatoriska eller smärtstillande läkemedel före och under studieperioden.

Resultaten var fascinerande, men inte helt avgörande. Å ena sidan upplevde de som fick CBD liten förändring av smärtan jämfört med placebo-patienterna. När man mätte den genomsnittliga veckovisa förbättringen av deras värsta smärtnivåer och deras WOMAC-klassificering (Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index) av den fysiska funktionen fanns det dock statistiskt signifikanta skillnader mellan gruppen som fick dosen på 250 milligram och placebogruppen. I den här studien verkade dessutom männen ha större nytta av CBD än kvinnorna.

CBD Hjärthälsa

7. Hämma diabeteskomplikationer

Till att börja med har studier på mänskliga celler visat att CBD hjälper till att minska effekterna av höga glukosnivåer på andra celler i kroppen, vilket vanligtvis föregår utvecklingen av diabetes och andra komplikationer. Forskarna drog slutsatsen att det behövs ytterligare forskning om CBD:s potentiella fördelar hos patienter med diabetes, diabeteskomplikationer och plackuppbyggnad i artärväggarna.

I en separat liten studie fick 13 patienter med typ 2-diabetes som inte fick insulin både CBD och placebo (i stället för insulin). Forskarna upptäckte att CBD minskade deras nivåer av resistin (som orsakar insulinresistens, det protein som reglerar sockernivåerna) och ökade deras nivåer av glukosberoende insulinotropisk peptid (ett hormon som säkerställer en tillräcklig frisättning av insulin från smält mat) jämfört med deras basnivå före testet. Dessa resultat tyder på att CBD kan vara en naturlig behandling för diabetes genom att hjälpa kroppen att reglera insulinrelaterade hormonnivåer.

8. Lindra ALS-symptom

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en sjukdom som gör att nervcellerna i hjärnan och ryggmärgen försämras, vilket leder till en progressiv förlust av muskelkontroll. Den exakta orsaken till ALS är okänd, även om den i vissa fall kan vara ärftlig. Det finns inget känt botemedel och endast två FDA-godkända läkemedel finns tillgängliga för att behandla ALS-symptom. Enligt forskning kan personer med ALS, liksom personer med PTSD, dra nytta av den entourageeffekt som skapas av kombinationen av THC och CBD. I en studie från 2019 fick patienterna varierande doser THC och CBD baserat på deras behov och preferenser. De med mild, måttlig eller svår spasticitet (muskelspänning och styvhet) orsakad av ALS uttryckte hög grad av tillfredsställelse med behandlingen. De med måttlig till svår spasticitet uttryckte högre grad av tillfredsställelse än de med mild spasticitet.

9. Andra potentiella hälsofördelar med CBD

CBD har studerats för sin roll i behandlingen av ett antal andra hälsoproblem än de som beskrivs ovan.

Även om det behövs fler studier anses CBD även kunna bringa följande hälsofördelar:

Antipsykotiska effekter. Studier tyder på att CBD kan hjälpa personer med schizofreni och andra psykiska sjukdomar genom att minska symptomen på psykos (källa).

Behandling av missbruk. CBD kan vara till hjälp för att lindra ångest och depression hos personer som har ett beroende av vissa droger, inklusive heroin (källa, källa).

Möjlig förlängning av livet hos personer med glioblastom. Nya studier tyder på att behandling med en kombination av CBD och THC kan bidra till att förlänga livet för vissa personer med en aggressiv form av cancer som kallas glioblastom, men forskningen är begränsad (källa).

Möjlig förbättring av sömnen. Vissa studier tyder på att CBD kan bidra till att förbättra sömnen hos personer med vissa sömnstörningar, men mer forskning behövs (källa, källa).

Ansvarsfriskrivning:

Detta innehåll är endast i utbildningssyfte. Informationen som ges är tagen från forskning som samlats in från externa källor.