 4.9

N 100% Naturligt

N 100% Certifierade produkter

N Fri frakt över 599 kr

certifierad ehandel
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Ekologiska vs icke-ekologiska eteriska oljor

Ekologiska vs. icke-ekologiska eteriska oljor: en skildning

Dela denna artikel:

Om du är en regelbunden användare av eteriska oljor, antingen för personligt bruk eller i ditt företag, har du kanske varit nyfiken på skillnaden mellan ekologiska och icke-ekologiska (även kallade konventionella) eteriska oljor. I denna artikel kommer vi att utforska dessa skillnader och ge en större förståelse för vad som särskiljer dem.

Vanliga frågor kan vara:

 • Vad betyder “ekologisk” egentligen i samband med eteriska oljor?
 • På vilket sätt skiljer sig ekologiska och konventionella eteriska oljor egentligen åt?
 • Hur kan jag veta om den eteriska olja jag köper verkligen är ekologisk?
 • Är ekologiska eteriska oljor verkligen bättre än konventionella sorter?
 • Bör jag köpa ekologiska oljor i stället för konventionella oljor?

I den här artikeln kommer vi att bryta ner begreppet “ekologiskt” i förhållande till eteriska oljor, fördjupa oss i de områden där ekologiska och icke-ekologiska eteriska oljor skiljer sig från varandra och även besvara några av dessa vanliga frågor.

Vad betyder begreppet “ekologiskt” egentligen?

Termen “ekologisk” avser en metod för odling och bearbetning av jordbruksprodukter utan användning av konstgödsel, bekämpningsmedel och genetiskt modifierade organismer. Ekologiskt jordbruk är inriktat på att bevara och förbättra jordens bördighet, använda naturliga metoder för bekämpning av skadedjur och främja den biologiska mångfalden. Ekologiska produkter framställs med metoder som bevarar miljön och undviker syntetiska kemikalier.

Ekologiskt jordbruk syftar till att skapa ett självförsörjande och balanserat ekosystem, vilket minimerar användningen av syntetiska insatsvaror och minskar miljöpåverkan. Den ekologiska certifieringsprocessen omfattar strikta standarder som täcker alla aspekter av jordbruket, inklusive markhälsa, växtföljd, användning av kompost och annat organiskt material, bekämpning av skadedjur och behandling av boskap.

Industrin för ekologiska eteriska oljor har vuxit i popularitet under åren, eftersom konsumenterna blir alltmer medvetna om miljö- och hälsofördelarna med att använda ekologiska eteriska oljor. Ekologiska eteriska oljor anses vara av högre kvalitet och renhet eftersom de utvinns från växter som odlas utan användning av syntetiska bekämpningsmedel och gödningsmedel. Ekologiska eteriska oljor har också ett lägre koldioxidavtryck eftersom de jordbruksmetoder som används för att producera dem släpper ut färre växthusgaser och sparar energi.

Ekologiska eteriska oljor är ofta dyrare än konventionellt odlade eteriska oljor på grund av de extra produktionskostnaderna, t.ex. användningen av ekologiska frön, behovet av mer manuellt arbete och de strikta regler som måste följas för att få en ekologisk certifiering. Många konsumenter är dock villiga att betala den extra kostnaden eftersom de anser att ekologiska eteriska oljor är bättre för deras hälsa, för miljön och för jordbrukarna som odlar växterna.

Ekologisk certifiering är en process som innebär inspektioner och revisioner av ekologiska gårdar och bearbetningsanläggningar för eteriska oljor. Målet med certifieringsprocessen är att se till att de eteriska oljorna uppfyller de strikta standarder som fastställts av den ekologiska industrin, inklusive standarder för användningen av syntetiska kemikalier, hanteringen av de eteriska oljeväxterna och bevarandet av jordens hälsa. Certifieringsprocessen är fortlöpande, eftersom regelbundna inspektioner krävs för att bibehålla den ekologiska certifieringen.

Förutom fördelarna för konsumenterna och miljön ger ekologiskt jordbruk också många fördelar för jordbrukarna. Ekologiskt jordbruk främjar jordens hälsa, vilket kan leda till ökad avkastning och ett minskat behov av syntetiska insatsvaror. Det bidrar också till att bygga upp en mer hållbar och motståndskraftig industri för eteriska oljor, eftersom ekologiska gårdar har bättre möjligheter att anpassa sig till förändrade miljöförhållanden.

Vad är det som gör en eterisk olja “ekologisk”?

En eterisk olja anses vara ekologisk när den produceras från växter som odlas, skördas och bearbetas i enlighet med strikta ekologiska standarder som fastställts av certifierande organisationer. Dessa standarder omfattar alla aspekter av produktionsprocessen, från urval av fröer och markhantering till skadedjursbekämpning och bearbetningsmetoder.

Ekologiskt jordbruk är inriktat på att använda naturliga metoder för att bevara jordens hälsa, främja den biologiska mångfalden och bekämpa skadedjur, samtidigt som man undviker syntetiska kemikalier och genetiskt modifierade organismer. Ekologiska jordbrukare använder kompost, täckgrödor och växelbruk för att bevara jordens bördighet och förlitar sig på naturliga rovdjur, feromoner och botaniska insektsmedel för att bekämpa skadedjur. För att anses vara ekologiska måste eteriska oljor framställas från växter som odlas med dessa metoder.

Den ekologiska certifieringsprocessen inbegriper inspektioner och revisioner av certifieringsorganisationer, som bedömer de metoder som används på gården och i bearbetningsanläggningen för att se till att de uppfyller de stränga normerna för den ekologiska industrin. Certifieringen kräver också kontinuerlig övervakning och regelbundna inspektioner för att bibehålla den ekologiska beteckningen.

Förutom att vara producerade från växter som odlas med ekologiska metoder måste ekologiska eteriska oljor också bearbetas utan användning av syntetiska lösningsmedel eller kemikalier. Vid destillationsprocessen får inga kemiska tillsatser eller konserveringsmedel användas, och slutprodukten måste vara fri från konstgjorda färgämnen och dofter.

En av de viktigaste fördelarna med ekologiska eteriska oljor är deras högre kvalitet och renhet jämfört med icke-ekologiska eteriska oljor. Växter som odlas med ekologiska metoder utsätts inte för syntetiska kemikalier, vilket kan lämna kvarvarande föroreningar i slutprodukten. Dessutom kan de ekologiska odlingsmetoder som används för att odla växterna resultera i eteriska oljor med högre nivåer av nyttiga föreningar och en mer nyanserad smakprofil.

Cannabigerol

Hur kan jag veta om en eterisk olja verkligen är ekologisk?

För att avgöra om en eterisk olja verkligen är ekologisk kan du följa de här stegen:

 • Leta efter ekologisk certifiering: Leta efter en etikett eller logotyp för ekologisk certifiering från en välrenommerad certifieringsorganisation, till exempel Europeiska unionen eller Soil Association (Storbritannien). Denna märkning visar att den eteriska oljan har producerats i enlighet med strikta ekologiska standarder.
 • Läs produktetiketten: Kontrollera produktetiketten för att få information om växtens ursprung och den utvinningsmetod som använts. Ekologiska eteriska oljor ska komma från växter som odlas med ekologiska metoder och bearbetas utan syntetiska kemikalier.
 • Undersök varumärket: Undersök varumärket som producerar den eteriska oljan och läs deras webbplats för att få veta mer om deras metoder för inköp och bearbetning. Ett välrenommerat märke kommer att vara öppet om sina produktionsmetoder och ha ett tydligt åtagande att använda ekologiska och hållbara metoder.
 • Be om ett analyscertifikat: Ett analyscertifikat ger detaljerad information om den eteriska oljans kemiska sammansättning och kan verifiera dess renhet och äkthet.
 • Kontrollera recensioner och betyg: Läs recensioner och betyg från andra konsumenter och kontrollera varumärkets rykte. Leta efter feedback från kunder som har använt produkten och som kan ge insikter om dess kvalitet och effektivitet.

Genom att följa dessa steg kan du tryggt avgöra om en eterisk olja verkligen är ekologisk.

Hur skiljer sig ekologiska och konventionella eteriska oljor från varandra?

Det finns vissa skillnader mellan ekologiska och icke-ekologiska eteriska oljor, bland annat när det gäller oljans säkerhet, attraktionskraft, terapeutiskt värde och kostnad.

SÄKERHET – Certifierade ekologiska oljor kommer från växter och örter som har uppfyllt strikta krav när det gäller vissa syntetiska gödningsmedel, bekämpningsmedel och GMO, och kan därför vara hälsosammare och mindre giftiga i allmänhet. Vissa anser dock att på grund av förhållandena vid ångdestillation, som vanligtvis är det sätt på vilket eteriska oljor framställs (det anmärkningsvärda undantaget är kallpressade oljor), minimeras risken för att bekämpningsmedel kommer in i slutprodukten ändå. I båda fallen kan de som är oroliga för de potentiella effekterna av kemiska eller bekämpningsmedelsrester som uppstår vid odling eller bearbetning köpa ekologiska eteriska oljor för att få bättre sinnesfrid.

APPEAL – Många anser att det är möjligt att skilja mellan konventionella och ekologiska eteriska oljor enbart genom deras känsla eller doft. Ekologiska eteriska oljor kan lukta bättre än konventionella sorter på grund av skillnader i deras huvudbeståndsdelar. Dessutom har ekologiska produkter i allmänhet en ökad attraktionskraft och kan lyfta ett varumärke eller en kosmetiklinje.

TERAPEUTISKT VÄRDE – Det är den kemiska sammansättningen av en eterisk olja som ger upphov till dess egenskaper och terapeutiska värde. Eftersom det är möjligt att procentandelen av huvudbeståndsdelarna skiljer sig åt mellan ekologiska och icke-ekologiska eteriska oljor (och även från skörd till skörd) kan de resulterande helande egenskaperna också skilja sig åt. Man tror att ekologiska eteriska oljor innehåller en större andel önskvärda aktiva beståndsdelar och att de därför kan bidra bättre till aromaterapeutiska tillämpningar.

KOSTNAD – Ekologiska eteriska oljor är dyrare eftersom de är dyrare att tillverka. Generellt sett kan ekologiska oljor kosta 20-70 % mer än sina konventionella motsvarigheter.

Är ekologiska eteriska oljor verkligen bättre?

På många sätt är det svårt att förneka att ekologiska eteriska oljor är exceptionella när det gäller kvalitet, säkerhet, egenskaper och prestanda – och det finns faktiskt en utbredd uppfattning om att det är så.

Det finns viss forskning som stöder denna uppfattning. År 2014 ångdestillerade till exempel forskare i Indonesien vetiverrötter som odlats både ekologiskt och konventionellt, och analyserade sedan skillnaderna mellan de två. Sammantaget beslutade forskarna att den ekologiska sorten av vetiverolja var av högre kvalitet utifrån en samling indikatorer, inklusive avkastning, bekämpningsmedelsrester och analys av dess kemiska beståndsdelar. Det är dock viktigt att förstå att resultaten från denna enda studie inte kan generaliseras till andra eteriska oljor, eller ens till vetiveroljor med ursprung i andra länder.

Det finns dock också många myter och missuppfattningar kring ekologiska produkter, inklusive ekologiska essentiella oljor.

En stor missuppfattning som många tror är att en “ekologisk” stämpel innebär att den eteriska oljeprodukten är helt fri från bekämpningsmedel. Detta är inte helt sant. För det första får ekologiska jordbrukare använda ekologiska bekämpningsmedel (t.ex. mikroorganismer och andra som härrör från botaniska ursprung) och även syntetiska bekämpningsmedel om de finns med på den godkända listan över ämnen, i enlighet med PAMS-strategin för bekämpning av skadedjur. För det andra kan bekämpningsmedelskemikalier fortfarande finnas kvar i form av rester som i sin tur förorenar miljön i stor skala, vilket inte är lätt att utrota. Även om ekologisk produktion av eteriska oljor i hög grad minimerar användningen av giftiga bekämpningsmedel och risken för kontakt med rester, kan den inte helt eliminera förekomsten av dessa.

En annan missuppfattning är att ekologiska eteriska oljor är allmänt överlägsna konventionella oljor när det gäller kvalitet. Det finns många icke-ekologiska eteriska oljor från välrenommerade företag som fortfarande är av mycket hög kvalitet.

Även om ekologisk produktion inte är en perfekt process kan man hävda att den banar väg för överlägsna eteriska oljor när det gäller kvalitetsstandarder och miljöpåverkan.

Borde du köpa ekologiska eteriska oljor?

Om du ska köpa ekologiska eteriska oljor eller inte är ett personligt beslut som beror på individuella preferenser och prioriteringar. Här är dock några faktorer att ta hänsyn till när du fattar ditt beslut:

 • Hälsofördelar: Det gör dem till ett säkrare och hälsosammare val för topisk användning och aromaterapi.
 • Miljöpåverkan: Köp av ekologiska eteriska oljor stöder miljömässigt hållbara jordbruks- och produktionsmetoder, vilket kan bidra till att minska jordbrukets inverkan på miljön.
 • Kvalitet: Ekologiska eteriska oljor är ofta av högre kvalitet och renhet, eftersom de produceras från växter som odlas under optimala förhållanden utan användning av syntetiska kemikalier.
 • Pris: Ekologiska eteriska oljor kan vara dyrare än icke-ekologiska oljor, men det är viktigt att komma ihåg att du betalar för produktens högre kvalitet och säkerhet.

I slutändan handlar beslutet att köpa ekologiska eteriska oljor om dina personliga värderingar och prioriteringar. Om du lägger stor vikt vid hälsa, miljö och högkvalitativa produkter kan ekologiska eteriska oljor vara rätt val för dig.

Ansvarsfriskrivning:

Detta innehåll är endast i utbildningssyfte. Informationen som ges är tagen från forskning som samlats in från externa källor.