N 100% Veganskt

N 100% Naturligt

N 100% Certifierade produkter

N Fri frakt över 599 kr

certifierad ehandel
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Förvaring av eteriska oljor

Förvaring av eteriska oljor

Dela denna artikel:

Förvaring av eteriska oljor är en viktig aspekt av aromaterapi som inte bör förbises. Korrekt förvaring av dessa högkoncentrerade vätskor som utvinns ur växter bidrar till att skydda deras kvalitet och förlänga deras hållbarhet, vilket garanterar att de förblir färska och effektiva vid användning. Det finns flera faktorer som kan påverka kvaliteten och effektiviteten hos eteriska oljor, och det är viktigt att förstå dessa för att kunna förvara oljorna på rätt sätt.

Det är också viktigt att förvara eteriska oljor på en plats där de inte kan nås av barn, husdjur eller personer som kanske inte förstår hur de ska användas på ett säkert sätt. Eteriska oljor är högkoncentrerade vätskor och de kan vara farliga om de inte används på rätt sätt, så se alltid till att de är utom räckhåll för barn och djur.

Det är även viktigt att notera att eteriska oljor är brandfarliga, och noggrann förvaring bort från värme- och eldkällor är viktigt. Eteriska oljor bör aldrig förvaras i närheten av öppna lågor eller andra värmekällor, eftersom detta kan utgöra en brandrisk.

Blir eteriska oljor gamla?

Ja, eteriska oljor har en viss hållbarhetstid och kan gå ut. Hållbarhetstiden för eteriska oljor beror på olika faktorer, t.ex. oljetyp, utvinningsmetod och förvaringsförhållanden. Eteriska oljor är högkoncentrerade vätskor som utvinns ur växter, och med tiden kan deras kemiska sammansättning förändras på grund av exponering för ljus, värme, luft och fukt. När eteriska oljor utsätts för dessa element kan de oxideras, förlora sin styrka och bli mindre effektiva. Det rekommenderas att kontrollera utgångsdatumet för eteriska oljor och att byta ut dem när de nått sitt bäst före datum för att säkerställa deras effektivitet.

Att ta hänsyn till när man förvarar eteriska oljor:

Värme

Värme är en av de största fienderna för eteriska oljor. Höga temperaturer kan leda till att eteriska oljor försämras och förlorar sin styrka. Eteriska oljor är flyktiga, vilket innebär att de avdunstar snabbt vid höga temperaturer. Värmen gör att molekylerna i oljorna bryts ner och att oljorna blir mindre effektiva. Denna process kallas oxidation och kan ske snabbt när eteriska oljor utsätts för höga temperaturer.

För att bevara kvaliteten på eteriska oljor är det viktigt att förvara dem på ett svalt, mörkt ställe bort från värmekällor. Den idealiska temperaturen för förvaring av eteriska oljor ligger mellan 10-21 °C (50-70 °F). Undvik att förvara eteriska oljor på varma platser, till exempel nära en värmare, i direkt solljus eller i en bil i varmt väder.

Ljus

Ljus är en annan fiende till eteriska oljor. Eteriska oljor är känsliga för ljus och kan försämras när de utsätts för ljus. Ljus kan få den kemiska sammansättningen av eteriska oljor att förändras, vilket leder till att instabila föreningar bildas som kan göra att oljorna blir mindre effektiva. Denna process är känd som fotodegradering. För att skydda eteriska oljor från ljusexponering bör du förvara dem på en mörk plats bort från fönster och andra ljuskällor. Du kan också förvara dem i ett mörkt skåp eller en mörk låda eller i ett mörkt rum.

Behållare

Ett annat sätt att skydda eteriska oljor från ljusexponering är att välja rätt typ av glasbehållare. Glas är det föredragna materialet för förvaring av eteriska oljor eftersom det inte interagerar med oljorna och bevarar deras kvalitet. När du väljer glasbehållare ska du välja högkvalitativa, mörka, ogenomskinliga och lufttäta behållare. Det mörka glaset skyddar de eteriska oljorna från ljusexponering och kan hjälpa till att förlänga hållbarheten.

Luft/Syre

Förutom värme och ljus kan eteriska oljor också skadas av luftexponering. Luft kan få eteriska oljor att oxidera och förlora sin styrka. Eteriska oljor är flyktiga och kan avdunsta snabbt när de utsätts för luft. För att skydda eteriska oljor från luftexponering ska du förvara dem i lufttäta behållare, vilket kommer att bidra till att bevara oljornas kvalitet.

Fukt

Det är viktigt att notera att eteriska oljor också kan skadas av fukt. Fukt kan göra att eteriska oljor blir mindre effektiva och kan leda till att mögel och bakterier bildas. För att skydda eteriska oljor från fukt ska du förvara dem på ett torrt ställe bort från fuktkällor, som till exempel badrum, tvättstuga  och kök.

Vanliga frågor rörande förvaring av eteriska oljor

Kan man förvara eteriska oljor i kylskåpet?

Att förvara eteriska oljor i kylskåp är en metod som vissa entusiaster tror kan hjälpa till att skydda och förlänga oljornas hållbarhet. Den främsta fördelen med att förvara oljor i ett kylskåp är inte den låga temperaturen, utan snarare det jämna klimatet. Temperaturen i ett kylskåp är konstant under hela dagen och natten, vilket bidrar till att upprätthålla oljornas integritet.

Om du inte föredrar att använda kalla oljor rekommenderas dock att du tar ut oljorna ur kylskåpet cirka 1-2 timmar före användning så att de kan återgå till rumstemperatur. Detta beror på att den låga temperaturen inne i kylskåpet kan påverka oljans egenskaper, särskilt när det gäller topisk applicering. När du har använt oljan färdigt är det lämpligt att återföra den till kylskåpet för att bibehålla dess jämna temperatur.

Det är viktigt att notera att förvaring av eteriska oljor i kylskåp inte är ett krav utan snarare en personlig preferens. Korrekta förvaringsrutiner som att hålla oljorna borta från direkt solljus och värme samt att bara använda mörka flaskor kan också bidra till att förlänga oljornas hållbarhet.

Är det okej att frysa eteriska oljor?

Frysning av eteriska oljor är i allmänhet säkert, men det är viktigt att notera att vissa oljor, som ros och timjan, kan innehålla naturliga komponenter som stelnar eller kristalliserar när de förvaras i frysen. Om detta händer kan oljorna helt enkelt tinas upp genom att låta dem återgå till rumstemperatur innan de används. När du har använt oljorna färdigt ska de återföras till frysen för förvaring för att bibehålla den jämna temperaturen.

Kan eteriska oljor förvaras i plastflaskor?

Detta är inte att rekommendera. Det kan vara problematiskt att förvara eteriska oljor i plastflaskor på grund av oljornas styrka. Många oljor har potential att lösa upp plasten, vilket gör den osäker och potentiellt skadlig för själva oljan, samt att det finns stor risk att det går hål på behållaren och oljan kommer då att rinna ut. För att säkerställa korrekt förvaring och bevarande av kvaliteten på dina eteriska oljor rekommenderas det starkt att förvara dem i glasflaskor eller behållare av rostfritt stål.

Detta är särskilt viktigt att tänka på när du skapar DIY-produkter med eteriska oljor, till exempel en hemgjord kroppsspray eller ansiktsvatten. Genom att använda rätt förvaringsbehållare kan du hjälpa till att bevara renheten och styrkan hos dina eteriska oljor för maximal effektivitet och fördelar.

Är det nödvändigt med mörka flaskor för eteriska oljor?

När det gäller förvaring av eteriska oljor är det viktigt att tänka på hur ljuset påverkar deras känsliga sammansättning. Exponering för ljus kan få oljorna att brytas ner och förändra deras kemiska sammansättning, vilket minskar deras styrka och effektivitet. För att förhindra detta rekommenderas att förvara eteriska oljor i mörka eller ogenomskinliga flaskor. Detta skyddar dem från ljusets skadliga effekter och bidrar till att bibehålla deras kvalitet och hållbarhet.

Ett exempel på detta är Greenbalance eteriska oljor, som alltid förvaras i bärnstensflaskor av just denna anledning. Genom att välja mörka eller ogenomskinliga flaskor för dina eteriska oljor kan du bidra till att de förblir i bästa skick under lång tid och att de kommer att vara som mest effektiva för sin avsedda användning.

Ansvarsfriskrivning:

Detta innehåll är endast i utbildningssyfte. Informationen som ges är tagen från forskning som samlats in från externa källor.