 4.9

N 100% Naturligt

N 100% Certifierade produkter

N Fri frakt över 599 kr

certifierad ehandel
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Vad är CBG?

Vad är CBG?

Dela denna artikel:

CBG, även känd som cannabigerol, är en cannabinoid som finns i cannabisplantor. Det är en av växtens många olika föreningar, och den anses ha ett antal potentiella hälsofördelar.

CBG är en icke-psykoaktiv cannabinoid, vilket innebär att den inte ger det “high” som vanligen förknippas med marijuanaanvändning. I stället anses den ha ett antal terapeutiska fördelar, bland annat förmågan att minska inflammation, smärta och ångest.

CBG klassificeras som en “mindre” cannabinoid eftersom den finns i lägre koncentrationer i cannabisplantan än andra cannabinoider som THC (tetrahydrocannabinol) och CBD (cannabidiol). Forskare börjar dock undersöka CBG:s potential som terapeutiskt medel och man tror att den kan ha ett antal hälsofördelar.

CBG:s interaktion med det endokannabinoida systemet är en av dess primära verkningsmekanismer (ECS). ECS är ett komplext system av receptorer och neurotransmittorer som finns i hela kroppen och som reglerar en rad olika fysiologiska processer. CBG tros interagera med ECS genom att binda till cannabinoidreceptorer, som finns i hela kroppen och som reglerar en rad olika fysiologiska processer.

Vad är CBG bra för?

CBG verkar ha ett antal potentiella terapeutiska fördelar. Enligt vissa studier kan CBG ha antiinflammatoriska egenskaper och kan vara effektivt för att minska inflammation i kroppen. CBG kan också ha analgetiska (smärtlindrande) egenskaper, vilket gör det effektivt för att minska smärta och obehag.

CBG kan ha ytterligare ett antal potentiella hälsofördelar. Enligt viss forskning kan CBG ha ångestdämpande och antidepressiva egenskaper, och det kan vara effektivt för att minska ångest och förbättra humöret. CBG kan också ha neuroprotektiva egenskaper och vara effektivt för att förebygga skador på hjärnceller.

Trots CBG:s potentiella terapeutiska fördelar är det fortfarande mycket som är okänt om denna cannabinoid, och det krävs mer forskning för att fullt ut förstå dess effekter på kroppen. Det växande intresset för CBG:s potentiella terapeutiska fördelar har dock resulterat i utvecklingen av ett antal CBG-baserade produkter, inklusive oljor, tinkturer och kapslar.

CBD eller CBG – Vilken är bäst?

CBD (cannabidiol) och CBG (cannabigerol) är båda cannabinoider som finns i cannabisplantan. Både CBD och CBG är icke-psykoaktiva, vilket innebär att de inte ger det “high” som vanligtvis förknippas med användning av marijuana. Istället anses de ha ett antal terapeutiska fördelar, och de används i allt större utsträckning i en mängd olika produkter, inklusive oljor, tinkturer och kapslar.

En av de främsta skillnaderna mellan CBD och CBG är deras förekomst i cannabisplantan. CBD finns i större mängder i växten jämfört med CBG, som anses vara en “mindre” cannabinoid. Som ett resultat av detta är CBD mer allmänt tillgängligt och används i ett bredare utbud av produkter.

En annan viktig skillnad mellan CBD och CBG är deras verkningsmekanismer. Både CBD och CBG interagerar med det endocannabinoida systemet (ECS), som är ett komplext system av receptorer och neurotransmittorer som finns i hela kroppen och som spelar en roll i ett stort antal fysiologiska processer. De gör det dock på olika sätt.

CBD tros interagera med ECS genom att hämma det enzym som bryter ner anandamid, en neurotransmittor som spelar en roll i regleringen av smärta, aptit och humör. Genom att hämma nedbrytningen av anandamid kan CBD öka dess nivåer i kroppen, vilket kan leda till ett antal potentiella terapeutiska fördelar.

CBG, å andra sidan, tros interagera med ECS genom att binda till cannabinoidreceptorer, som finns i hela kroppen och är involverade i regleringen av olika fysiologiska processer. Genom att binda till dessa receptorer kan CBG påverka ett antal fysiologiska processer och kan ha ett antal potentiella terapeutiska fördelar.

Både CBD och CBG anses ha ett antal potentiella hälsofördelar. Till exempel kan både CBD och CBG ha antiinflammatoriska egenskaper och kan vara effektiva för att minska inflammation i kroppen. Detta skulle kunna göra dem användbara för behandling av inflammatoriska tillstånd som artrit, Crohns sjukdom och astma.

Både CBD och CBG kan också ha analgetiska (smärtlindrande) egenskaper, och de kan vara effektiva för att minska smärta och obehag. Detta skulle kunna göra dem användbara för behandling av ett stort antal smärttillstånd, inklusive kronisk smärta och neuropatisk smärta.

Förutom deras antiinflammatoriska och analgetiska effekter kan CBD och CBG också ha ett antal andra potentiella hälsofördelar. CBD kan till exempel ha ångestdämpande och antidepressiva effekter, och det kan vara effektivt för att minska ångest och förbättra humöret. CBG kan ha neuroprotektiva effekter och kan vara effektivt för att skydda hjärnceller från skador.

Trots de potentiella terapeutiska fördelarna med CBD och CBG är det fortfarande mycket som inte är känt om dessa cannabinoider, och mer forskning behövs för att fullt ut förstå deras effekter på kroppen. Det ökande intresset för CBD:s och CBG:s potentiella terapeutiska fördelar har dock lett till utvecklingen av ett antal CBD- och CBG-baserade produkter, som marknadsförs som naturläkemedel för en rad olika hälsotillstånd.

Hur extraheras CBG?

Det första steget för att extrahera hampa för CBG och CBD är att säkra råmaterialet som har tillräckliga koncentrationer av de viktigaste cannabinoiderna. På grund av de små nivåerna av CBG eller CBGa som finns i mogen hampa eller cannabisblommor blir det mycket svårare att extrahera och isolera CBG.

All CBG har sitt ursprung i syraform som CBGa och omvandlas naturligt till CBG eller andra syrahaltiga cannabinoider med tiden. Dessa inkluderar THCa, CBDa och CBCa. Under hela sin livstid och efter skörd förändras den kemiska profilen av cannabinoider ständigt. Konkurrensfördelar kommer att skapas av de bearbetningsföretag som kan göra det bästa arbetet med att extrahera och bevara de mest sällsynta cannabinoiderna och sekundära föreningarna.

Extraktionsexperter och bearbetningsanläggningar ökar också sina CBG-avkastningar genom att skörda plantorna tidigt och bearbeta de råa blommorna så snabbt som möjligt. Genom att skörda tidigt och extrahera så snabbt som möjligt har processen möjlighet att extrahera och bevara CBG och CBGa innan de omvandlas till cannabinoider i efterföljande led. Vissa bearbetningsföretag och odlare har funnit att CBG-koncentrationerna kan vara högst i blommande plantor som är så unga som 6 veckor gamla. CBG kallas en “mindre cannabinoid” eftersom den finns i mindre än 1 viktprocent av de flesta skördade cannabissorter. Även om du skördar på toppen av CBGA-produktionen kommer nivåerna av CBG att vara ganska låga. När en planta mognar producerar den fler cannabinoider. Att skörda en planta tidigt för att dra nytta av CBG-produktionen innebär att det finns en lägre andel cannabinoider totalt sett i vikt än i en mogen planta. Detta innebär att du behöver en större mängd växtmaterial, även kallat biomassa, för att utvinna en lönsam mängd CBG än för till exempel CBD- eller THC-produktion.

Extraktion av CBD och CBG är liknande processer, förutom att det finns mycket mer CBD att extrahera än CBG. Vid extraktion av hampa sker vanligtvis en rå extraktion med hjälp av superkritiska CO2-vätskor eller etanol, följt av en rad egenutvecklade efterbehandlingsmetoder för att förfina och eventuellt isolera specifika cannabinoider.

När man jämför extraktionsmetoderna är superkritisk CO2-extraktion den nyaste i klassen och den har många fördelar jämfört med mer traditionella alkoholextraktioner. Under huvudextraktionsfasen löses cannabinoiderna och de bioaktiva föreningarna upp i extraktionsvätskan och separeras sedan från extraktionsvätskan i efterföljande processer. För superkritiska vätskor innebär detta att tryck och temperaturer ändras och för etanolextraktion innebär detta centrifuger och roterande förångare för att separera etanol från extraktet.

Den största fördelen med subkritisk eller superkritisk koldioxid är dess förmåga att producera råa extrakt utan rester av lösningsmedel. Maskiner för utvinning av subkritisk och superkritisk koldioxid sätter koldioxidgasen under tryck och vid ett visst tryck och en viss temperatur blir koldioxidgasen till en vätska (subkritisk), och så småningom, med högre tryck, når den en “superkritisk” materiefas där den antar egenskaperna hos både en gas och en vätska. En superkritisk vätska är när vätskan antar egenskaperna hos både en gas och en vätska. Under den flytande eller superkritiska fasen fungerar koldioxid som ett lösningsmedel som har förmågan att selektivt extrahera växtföreningar baserat på deras molekylvikt. Några av de främsta utrustningstillverkarna ger också bearbetarna möjlighet att fraktionera sin extraktionsprocess för att bevara de mer flyktiga och lättare molekylerna som kallas terpener.

Under separationsprocessen pumpas den flytande eller superkritiska CO2 från högt tryck till lågt tryck där CO2 återgår till gas och växtföreningarna fälls ut i uppsamlingskammaren. Vid alkoholextraktion måste bearbetarna separera cannabinoiderna från alkoholen, vilket ofta är en tidskrävande och termiskt nedbrytande process. Om bearbetningsföretag vill bevara sura cannabinoider som CBGa är CO2 dessutom en fördel på grund av de låga temperaturer som används. Extraktionsmetoder med superkritisk CO2 håller också på att utveckla en högre standard för traditionella växtbaserade kosttillskott.

Efterbehandlingssteg kan omfatta användning av destillations-, centrifugal- och kromatografiutrustning. Den vanligaste metoden för att skapa CBG-isolat är kromatografiutrustning. CBG kan också omvandlas till 100 % rena kristaller som kan krossas till en substans av pulvertyp. När CBG-råvaror och produkter har extraherats kan de förvaras i rumstemperatur och bort från solljus.

Vad är CBG kristaller?

CBG-kristaller, även kallade cannabigerolkristaller, är en högkoncentrerad form av CBG, eller cannabigerol, som är en cannabinoid som finns i cannabisplantan. CBG-kristaller framställs genom att isolera och rena CBG från cannabisplantan, och de används ofta som utgångsmaterial för tillverkning av olika CBG-baserade produkter, inklusive oljor, tinkturer och kapslar.

CBG-kristaller är vanligtvis vita eller genomskinliga till färgen och har en kristallin struktur. De är mycket rena och potenta, med en CBG-halt på 99 % eller högre. De säljs vanligtvis i små mängder, till exempel 1 gram eller 5 gram, och används ofta av tillverkare för att skapa sina egna CBG-baserade produkter.

CBG-kristaller kan användas på en mängd olika sätt, beroende på önskad slutprodukt. De kan till exempel lösas upp i en bärarolja, till exempel hampfröolja eller kokosolja, för att skapa en CBG-olja. De kan också blandas med andra ingredienser, t.ex. bivax, för att skapa en CBG-balsam eller salva.

Finns det strains med hög CBG-halt (som CBD)?

Det korta svaret är ja, men hampa och cannabis producerar naturligt CBG i mycket mindre mängder än andra cannabinoider. På grund av detta, tillsammans med det faktum att marknaden precis har börjat efterfråga denna cannabinoid gör att stammar med hög CBG-halt är mycket svårare att hitta än CBD buds. Men i takt med att CBG blir mer populärt börjar hampodlare lära sig hur man förädlar plantor med hög CBG-halt som kan tjäna medicinska och rekreativa kunder.

Vilka typer av CBG-produkter finns det?

CBG finns i en mängd olika utföranden, bland annat:

  • Oljor: CBG-oljor framställs vanligtvis genom att lösa upp CBG-kristaller eller CBG-extrakt i en bärarolja, t.ex. hampfröolja eller kokosolja. CBG-oljor används ofta oralt, och de kan tas för sig själva eller tillsättas i mat eller dryck.
  • Tinkturer: CBG-tinkturer är flytande extraktioner av CBG som vanligtvis framställs genom att lösa CBG-extrakt i en alkoholbas, t.ex. etanol. De tas ofta oralt och kan tas för sig själva eller tillsättas till mat eller dryck.
  • Kapslar: CBG-kapslar är kapslar som innehåller en uppmätt dos CBG-extrakt. De tas vanligtvis oralt och kan tas med eller utan mat.
  • Topiska preparat: Topiska preparat av CBG är produkter som appliceras på huden, och de kan vara i form av balsam, krämer eller lotioner. CBG-topikaler används ofta för att lindra smärta och minska inflammation, och de kan appliceras på specifika områden på kroppen.
  • Vapes: CBG-ångor är produkter som inhaleras med hjälp av en förångare eller e-cigarett. CBG-ångor kan tillverkas av CBG-olja eller CBG-extrakt och de kan användas för att lindra smärta eller minska ångest.
  • Ätbara produkter: CBG edibles är mat- eller dryckesprodukter som innehåller CBG-extrakt eller CBG-olja. De tas vanligtvis oralt och kan användas för att lindra smärta eller minska ångest.

Kan man kombinera olika CBG-produkter?

I allmänhet anses det vara säkert att kombinera CBG-produkter med CBD-produkter. Både CBD och CBG anses ha en bred säkerhetsmarginal och de tolereras i allmänhet väl med få rapporterade biverkningar.

Det finns vissa bevis som tyder på att CBD och CBG kan ha synergistiska effekter när de används tillsammans, vilket innebär att de kan förstärka varandras terapeutiska effekter. Till exempel tyder viss forskning på att CBD kan öka biotillgängligheten av CBG, vilket skulle kunna öka dess terapeutiska effekter.

Det är dock viktigt att komma ihåg att säkerheten och effektiviteten av att kombinera CBD- och CBG-produkter inte har studerats grundligt, och mer forskning behövs för att fullt ut förstå deras effekter när de används tillsammans.

Cannabigerol

7 potentiella hälsofördelar med CBG enligt nya studier

I takt med att forskningen inom cannabisområdet fortskrider, uppmärksammas CBG alltmer. Det är viktigt att notera att forskningen fortfarande befinner sig i ett tidigt skede, och det finns fortfarande mycket att avslöja om fördelarna med CBG och potentiella biverkningar.

Vi har sammanställt den mest intressanta forskningen hittills om modern till alla fytocannabinoider. Dessa resultat ger insikt i vad CBG används till och öppnar upp för potential i framtida forskning om CBG-oljans fördelar.

1. CBG kan bidra till att stödja fokus

Användare rapporterar ofta en känsla av vakenhet eller fokus relaterat till CBG. En av de möjliga förklaringarna till denna effekt är att CBG har visat stor potential som ett neuroprotektivt medel. CBG hjälper till att stödja en sund funktion och har till och med visat sig möjligen stödja neurogenes, tillväxten av nya hjärnceller – vilket möjligen kan leda till större förmåga till fokus och uppmärksamhet.

2. CBG kan bidra till att stödja en hälsosam aptit

Marijuana, cannabisplantan som är potent i den psykoaktiva föreningen THC, har komiskt förknippats med munchies. CBG verkar dela denna aptitstimulerande egenskap med THC. Att framkalla aptiten kan hjälpa vissa människor att få i sig en tillräcklig mängd näringsämnen.

Att överdriva med skräpmat är vanligtvis det som man tänker på när man får lust att äta efter att ha intagit marijuana. Det finns dock fall där en ökad aptit är fördelaktig, till exempel för dem som upplever bristande aptit av olika skäl.

I en studie som utfördes på råttor visade sig CBG öka aptiten hos välmättade råttor utan att ge några farliga biverkningar [Källa].

3. CBG kan bidra till att stödja en normal stressreaktion

En av de många anledningarna till att människor vänder sig till CBD-olja från hampa är för att hantera sitt känslomässiga välbefinnande. Det visar sig att CBG kan vara mer fördelaktigt för att hjälpa till att stödja en normal stressreaktion än sin kända motsvarighet, CBD.

Både CBD och CBG bidrar till att hämma nedbrytningen av neurotransmittorn GABA. Ökade koncentrationer av GABA kan ha potenta avslappningseffekter som hjälper till att reglera stressreaktionen [Källa].

Det finns dock en annan mekanism som spelar in där CBG hjälper till att stödja stresshantering. CBG råkar vara en potent 5-HT1A-serotoninreceptorantagonist [Källa]. Studier tyder på att CBG hämmar serotonins upptag, vilket innebär att en högre koncentration av denna neurotransmittor kan förbli aktiv i hjärnan, vilket bidrar till att stödja humöret [Källa].

4. CBG kan bidra till att stödja ögonhälsan

Det finns en hög koncentration av cannabinoidreceptorer i ögonvävnad. Det visar sig att det endocannabinoida systemet kan spela en viktig roll för att upprätthålla ögonhälsan.

Höga nivåer av ögontryck ( okulär hypertension) kan leda till dåligt blodflöde till synnerverna, vilket påverkar synen. Forskning tyder på att cannabinoider, och särskilt CBG, kan bidra till att reglera en hälsosam nivå av intraokulärt ögontryck [Källa].

5. CBG kan bidra till att stödja ett försvar mot inflammatoriska sjukdomar

Medan CBD är mest känt för sin roll för att stödja ett hälsosamt immunsvar har CBG visat effekter på vissa inflammatoriska kanaler hos möss som är relaterade till inflammatorisk respons [Källa].

Enligt en nyligen genomförd studie begränsade CBG verkan av betydande inflammatoriska markörer, inklusive IL-1, IL-10, iNOS och interferon-γ.

Den avslutande observationen i studien visade att CBG bidrog till att stödja ett hälsosamt försvar mot inflammatoriska sjukdomar.

6. CBG visar sig vara lovande för att stödja en hälsosam metabolisk process

En studie som publicerades 2019 stöder CBG:s potential att påverka fettlagring. Specifikt adipocytvävnader som är nära relaterade till fetma [Källa].

Denna studie genomfördes via datorsimulering, men dess positiva resultat bidrar till att föra denna forskning vidare till djur- och humanstudier om CBG och fettmetabolism som behövs för att styrka denna fördel.

7. CBG kan bidra till att stödja komfort

En av de mer populära anledningarna till att människor söker sig till hampabaserade produkter är att hjälpa till att lindra obehag på ett naturligt sätt.

CBG har visat sig uppvisa mer analgetiska (komfortframkallande) effekter än THC och är en mycket bättre GABA-återupptagshämmare än både THC och CBD [Källa]. Dessutom är GABA, även om vi kortfattat har berört GABA:s effekter på stressresponsen, också ett muskelavslappnande medel.

Ansvarsfriskrivning:

Detta innehåll är endast i utbildningssyfte. Informationen som ges är tagen från forskning som samlats in från externa källor.