N 100% Veganskt

N 100% Naturligt

N 100% Certifierade produkter

N Fri frakt över 599 kr

Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande

Vad är CBN?

Vad är CBN?

Dela denna artikel:

Cannabidiol (CBD) har under de senaste åren stulit rampljuset med sina påstådda terapeutiska egenskaper. Men det är inte den enda cannabinoiden som finns i cannabisplantor (det finns mer än 100 av dem) med potentiella fördelar, CBN som är en förkortning av cannabinol, har också ökat i popularitet på senare tid.

Vad är CBN?

CBN är en cannabinoid som finns i växten Cannabis Sativa. CBN är en icke-psykoaktiv cannabinoid som har tetrahydrocannabinol (THC) att tacka för sin existens. CBN kan dock även framställas syntetiskt. CBN dök först upp i den vetenskapliga litteraturen 1896, vilket gör den till den första cannabinoiden som upptäcktes. Detta var långt före CBD (1940) och THC (1964).

För att förstå CBN är det viktigt att diskutera THC, eller närmare bestämt dess idel fördekarnerade tillstånd, tetrahydrocannabinolsyra (THCA). När THCA utsätts för ljus och luft oxideras den och omvandlas till cannabinolsyra (CBNA). 

Med tiden dekarboxylerar UV-strålarna långsamt CBNA och lämnar kvar CBN.

CBN bildas alltså när THC bryts ned på grund av exponering av värme, luft och/eller ljus. Det är därför man kan hitta högre nivåer av CBN i åldrad, torr cannabis. CBN är dock inte känt för att orsaka de berusande psykoaktiva effekter som förknippas med THC.

Användarna av CBN rapporterar ofta en lugnande effekt, även för dem som vanligtvis inte reagerar bra på THC. Detta beror sannolikt på den nedbrytning av terpener som sker när THC oxiderats. Denna nedbrytning är det som orsakar den lugnande effekten som har gjort att CBN associerats till sömnighet.

Om man är känslig för THC och har ihållande sömnproblem kan CBN vara värt ett försök. Cannabisprodukter tenderar att vara mycket mindre vanebildande och ha färre negativa biverkningar än bensodiazepiner och receptbelagda sömnmedel.

CBD vs. CBN – Vad är skillnaden?

CBD och CBN kan ha liknande effekter, men de är ändå mycket olika i sina kemiska föreningar. CBD är en av de mest populära cannabinoiderna som finns i cannabis sativa-växter. Även om CBD liknar CBN, härrör CBD inte direkt från THC utan existerar snarare självständigt inom växterna.

Tillverkare kan förädla cannabisplantor för att få en högre mängd CBD, men de kan inte direkt justera mängden CBN i en planta eftersom den skapas genom nedbrytning av THC. Om THC utsätts för värme kan det påskynda nedbrytningen av THC till CBN.

CBD har studerats mer ingående i kliniska sammanhang än CBN, och det är mer populärt i vanliga detaljhandelsprodukter. I dagsläget finns det forskning som stöder flertalet terapeutiska fördelar med CBD och CBN kan inte riktigt konkurrera med den listan ännu.

Fördelarna med CBD kan vara (men är inte begränsade till):

  • Lindra symtom på ångest och depression
  • Lindring av smärta relaterad till tillstånd som multipel skleros, cancer och nervskador.
  • Minska symtom på artrit
  • Behandling av Lennox-Gastaut syndrom och Dravet syndrom, två sällsynta former av epilepsi.
  • Behandling av opioidberoende tillsammans med andra åtgärder.

Både CBN och CBD aktiveras i kroppen via cannabinoidreceptorer. Det finns i huvudsak två cannabinoidreceptorer i kroppen, CB1-receptorer och CB2-receptorer. CB1 och CB2 ingår i kroppens endocannabinoidsystem. CB1-receptorer spelar en stor roll i det centrala nervsystemets funktion och hjälper kroppen att reagera på både inre och yttre stimuli. CB2-receptorer är främst förknippade med reglering av immunsystemet.

Cannabinol

Potentiella fördelar av CBN

Forskningen om CBN är begränsad, särskilt när det gäller kliniska prövningar på människor, men vissa prekliniska studier visar att det skulle kunna användas som ett medicinskt material på några sätt.

Stöd för aptiten

CBN orsakar kanske inte mycket, om ens något, ”rus”, men det tar en sida ur THC:s bok när det gäller aptit.

Som vi vet leder THC ofta till ett fall av ”the munchies”. Viss tidig forskning tyder på att CBN gör detsamma, åtminstone enligt forskning från 2012 som publicerades i Psychopharmacology.

Experimentatörerna noterade ett ökat matintag hos råttor som fick CBN. Intressant nog noterade forskarna att verkningsmekanismen skedde genom CB1-receptorerna.

Även om CBN har störst benägenhet att reagera på CB2-receptorer, verkar det (åtminstone i det här fallet) som att det även finns en tillräckligt aktiv kontakt med CB1-receptorer för att märkbart förbättra aptiten. Om resultaten hos råttor översätts lika bra till människor kan CBN vara ett effektivt alternativ till THC vid diverse ätstörningar.

Behandling av Epidermolysis Bullosa

CBN-kräm testas för närvarande som behandling för Epidermolysis Bullosa, en kategori ovanliga sjukdomar som orsakar blåsbildning i huden. InMed Pharmaceuticals CBN-kräm tolererades väl på både normal, oskadad hud och på öppna sår och orsakade ingen fördröjning av sårläkningen, enligt den andra fasen av den kliniska forskningen.

Enligt Eric Hsu, senior vice president för preklinisk forskning och utveckling vid InMed Pharmaceuticals, kan CBN ha antiinflammatoriska egenskaper som kan vara till hjälp vid läkning av kroniska sår när återhämtningen har hindrats av långvarig inflammation.

Minska effekterna och symptomen av Glaukom

Enligt en annan studie utförd av InMed Pharmaceuticals kan CBN vara effektivt vid behandling av ögonsjukdomar som glaukom, som påverkar synnerven på baksidan av ögat och orsakar synförlust och blindhet. Glaukom är kopplat till högt ögontryck, och att minska det är en välkänd metod för att fördröja utvecklingen av tillståndet.

I en in vitro-studie som genomfördes av InMed Pharmaceuticals upptäckte man att behandling av särskilda näthinneceller med en aktuell CBN-förening resulterade i ökad cellöverlevnad när cellerna utsattes för höga tryckförhållanden. I dessa experiment överträffade CBN både CBD och THC.

CBN har neuroprotektiva egenskaper, vilket innebär att det kan skydda celler och strukturer i nervsystemet genom att sänka eller undvika dess naturliga celldöd.

Lindra kronisk muskelsmärta

Ytterligare en studie från 2019 visade att CBN, CBD och en blandning av de två cannabinoiderna minskade muskelkänslighet. CBN kan enligt forskarna då eventuellt ge smärtlindring vid kroniska muskulära smärttillstånd som temporomandibulära störningar (smärta i käkmusklerna, lederna och nerverna) och fibromyalgi (smärta i hela kroppen), även om kliniska undersökningar ännu inte har bekräftat denna teori.

Neuroprotektiva egenskaper

En studie från 2005 visade att CBN kan bidra till att fördröja uppkomsten av amyotrofisk lateralskleros (ALS), en sjukdom som påverkar celler i hjärnan och ryggmärgen. CBN gavs i små doser under en tolvveckorsperiod. Det behövs dock mer forskning inom detta område för att bekräfta en tydlig korrelation.

Potentiella risker och biverkningar av CBN

Det är svårt att säga hur CBN påverkar människokroppen utan fler kliniska studier. Dåsighet och sömnighet samt ett positivt drogtestresultat är dock två möjliga kortsiktiga biverkningar relaterade till användning av CBN.

CBN i sig själv ger inte utslag vid ett drogtest, däremot tack vare dess härkomst från THC så är det extra viktigt att man köper sina CBN produkter från en pålitlig leverantör som säkerhetsställer att alla spår av THC är borttagna från produkten.

Om du bestämmer dig för att prova en CBN-produkt ska du se till att företaget:

  • Har ett analyscertifikat för alla sina produkter. Detta dokument ska ange de exakta nivåerna av olika cannabinoider i produkten samt förekomsten av mögel, tungmetaller och bekämpningsmedel.
  • Använder sig av tester från tredje part. Ett företag bör skicka sina produkter till ett tredjepartslaboratorium för oberoende testning för att förhindra intressekonflikter, fördomar och felaktigheter i märkningen. Du kan också undersöka tredjepartslaboratorier själv för mer information.