 4.9

N 100% Naturligt

N 100% Certifierade produkter

N Fri frakt över 599 kr

certifierad ehandel
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Cannabichromene (CBC)

Vad är CBC?

Dela denna artikel:

CBC, eller cannabichromene, är en cannabinoid som finns i cannabisplantan och som anses ha ett antal potentiella hälsofördelar. Cannabichromene (CBC) upptäcktes på 1960-talet och är den tredje mest framträdande cannabinoiden i cannabisplantan, efter CBD och THC.

CBC förblir dock obskyr, och den är än idag inte speciellt väl förstådd. Det man däremot vet är att CBC har en betydande potential att behandla inflammation och skulle kunna vara oerhört användbart för att minska smärta och främja tillväxten av nya hjärnceller. Det är en icke-psykoaktiv cannabinoid, vilket innebär att den inte ger det “high” som vanligtvis förknippas med användning av marijuana. Istället anses den ha ett antal terapeutiska fördelar, inklusive potentialen att minska inflammation, lindra smärta och minska ångest.

CBC anses vara en “mindre” cannabinoid, eftersom den finns i mindre mängder i cannabisplantan jämfört med andra cannabinoider som THC (tetrahydrocannabinol) och CBD (cannabidiol). Trots sin lägre förekomst i cannabisplantan anses CBC ha ett antal potentiella hälsofördelar, och den studeras alltmer som ett potentiellt terapeutiskt medel.

En av de främsta verkningsmekanismerna för CBC tros vara dess interaktion med det endocannabinoida systemet (ECS), som är ett komplext system av receptorer och neurotransmittorer som finns i hela kroppen och som spelar en roll i ett stort antal fysiologiska processer. CBC tros binda till cannabinoidreceptorer i ECS, vilket kan påverka ett antal fysiologiska processer och kan ha ett antal potentiella terapeutiska fördelar.

Vi vet också att CBC fungerar tillsammans med andra cannabinoider som THC, CBD, CBG och CBN, vilket i slutändan förstärker deras antiinflammatoriska och andra terapeutiska effekter. Detta bidrag till entourageeffekten gör CBC till en mycket mångsidig cannabinoid som förtjänar ytterligare studier.

Hur fungerar CBC?

Som tidigare nämnt är CBC icke-intoxicerande, så det ger inte ett euforiskt rus som THC. Anledningen till att den inte är berusande är att den binder dåligt till CB1-cannabinoidreceptorerna i hjärnan. Men CBC binder till andra receptorer i kroppen, till exempel vanilloidreceptor 1 (TRPV1) och transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1), som båda är kopplade till smärtuppfattning. När CBC aktiverar dessa receptorer frigörs ökade nivåer av kroppens naturliga endocannabinoider som anandamid.

Även om CBC definitivt har singulära fördelar menar forskarna också att den verkar fungera synergistiskt med andra cannabinoider, en term som kallas entourageeffekten. Denna effekt av THC och CBD som arbetar tillsammans är välkänd, men huruvida andra cannabinoider har entourageeffekter är inte välkänt.

Vad är historian bakom CBC?

CBC, eller cannabichromene, är en cannabinoid som finns i cannabisplantan. Den identifierades första gången 1966 av Raphael Mechoulam, en israelisk organisk kemist och forskare som är känd för sitt pionjärarbete om cannabinoidernas kemi. Mechoulam och hans team isolerade och karakteriserade flera cannabinoider från cannabisplantan, bland annat THC och CBD, och de identifierade även ett antal andra föreningar, bland annat CBC.

Sedan upptäckten har CBC varit föremål för ett antal studier som undersökt dess potentiella terapeutiska fördelar. Viss forskning tyder på att CBC kan ha antiinflammatoriska effekter, och det kan också ha förmågan att stimulera tillväxten av nya hjärnceller. Jämfört med andra cannabinoider som THC och CBD är CBC dock mindre välkänt och har studerats mindre ingående.

Även om det fortfarande finns mycket att lära om de potentiella fördelarna och riskerna med CBC, anses den ha ett antal lovande terapeutiska tillämpningar.

Hur använder man CBC?

Ett sätt att använda CBC är oralt, i form av kapslar, tabletter eller tinkturer. Dessa produkter kan tas genom att lägga några droppar under tungan eller svälja en kapsel eller tablett. När CBC tas oralt absorberas det genom matsmältningssystemet och in i blodomloppet, där det sedan kan interagera med kroppens endocannabinoidsystem. Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna från tillverkaren eller en vårdgivare när man använder orala CBC-produkter.

Ett annat sätt att använda CBC är topiskt, i form av krämer, lotioner eller oljor. Dessa produkter kan appliceras direkt på huden och absorberas genom porerna. Topiska CBC-produkter kan användas för att rikta in sig på specifika områden i kroppen, till exempel en öm muskel eller en led. Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna som tillhandahålls av tillverkaren eller en vårdgivare när man använder topiska CBC-produkter.

Inandning är ett annat sätt att använda CBC. Detta kan göras med hjälp av en förångare eller annan anordning som är särskilt utformad för detta ändamål. Vid inandning absorberas CBC i blodomloppet genom lungorna. Denna administreringsmetod kan ge snabbare effekter än oral eller topisk användning, men den anses också generellt vara mindre tillförlitlig när det gäller dosering.

CBD eller CBC – Vilken är bäst?

CBD och CBC är båda föreningar som tillhör en klass av kemiska föreningar som kallas cannabinoider. Dessa föreningar finns i cannabisplantan och de interagerar med kroppens endocannabinoidsystem för att ge en rad olika effekter.

CBD, eller cannabidiol, är en av de mest kända och välstuderade cannabinoiderna. Den anses ha ett antal potentiella terapeutiska fördelar, bland annat minskad ångest, förbättrad sömn och minskad inflammation. CBD är icke-psykoaktiv, vilket innebär att den inte ger det “rus” som vanligtvis förknippas med THC, en annan cannabinoid som finns i cannabisplantan.

CBC, eller cannabichromene, är en annan cannabinoid som finns i cannabisplantan. Den är mindre välkänd och studerad än CBD, men man tror att den också har ett antal potentiella terapeutiska fördelar. Viss forskning tyder på att CBC kan ha antiinflammatoriska effekter, och den kan också ha förmågan att stimulera tillväxten av nya hjärnceller. Liksom CBD är CBC icke-psykoaktiv och ger inte upphov till någon kick.

Även om både CBD och CBC har potentiella terapeutiska fördelar är de inte exakt likadana och de har olika verkningsmekanismer i kroppen. CBD interagerar med det endocannabinoida systemet genom att binda till cannabinoidreceptorer i kroppen, medan CBC verkar verka genom att hämma nedbrytningen av anandamid, en endocannabinoid som är involverad i regleringen av smärta och humör.

En viktig skillnad mellan CBD och CBC är att CBD är mer allmänt tillgängligt och har studerats mer ingående. Som ett resultat av detta finns det en större mängd bevis som stöder användningen av CBD för en rad olika tillstånd, inklusive ångest, smärta och inflammation. Även om det fortfarande finns mycket att lära om de potentiella fördelarna med CBC, anses det ha ett antal lovande terapeutiska tillämpningar.

Det är värt att notera att CBD och CBC bara är två av de många cannabinoider som finns i cannabisplantan, och de finns ofta i kombination med andra cannabinoider och föreningar i växten. Detta är känt som “entourageeffekten”, vilket syftar på idén att kombinationen av föreningar som finns i cannabisplantan kan ha en större terapeutisk effekt än någon enskild förening.

Cannabichromene

5 Potentiella hälsofördelar med CBC

De påstådda fördelarna med CBC har långtgående konsekvenser. Nedan följer några medicinska tillstånd som tros kunna lindras, eller på annat vis påverkas av cannabichromene.

Cancer

Studier har visat att cannabichromene skulle kunna vara ett hjälpmedel för att bekämpa cancer och anledningen kan vara dess interaktion med kroppens naturliga endocannabinoid, anandamid. CBC tycks också hämma upptaget av anandamid, vilket gör att det kan stanna längre i blodet.

En nyligen genomförd studie där tumörtillväxt initierades hos möss (tvåstegsmodell för hudkarcinogenes hos mus) visade att cannabinoider kan vara effektiva när det gäller att hämma både inflammation och tumörtillväxt. Eftersom anandamid har visat sig bekämpa bröstcancer in vitro och in vivo, visar detta att CBC och andra cannabinoider en dag kan vara ett kemopreventivt medel. [Källa]

CBC som en potentiell cancerbekämpare publicerades för första gången i en studie från 2006 där man undersökte andra cannabinoider än THC och deras eventuella effekter på cancer. Även om THC fortfarande är den mest kända, kan dess kraftfulla psykotropa egenskaper göra det svårt att använda det för kemoterapi. Hittills har forskningen visat att CBC är den näst mest potenta cannabinoiden när det gäller att hämma tillväxten av nya cancerceller (CBG var den mest potenta). [Källa]

Smärta och inflammation

Cannabichromene har visat sig blockera smärta och inflammation i samband med kollageninducerad artros. Cannabinoider som CBC verkar på inflammation på ett annat sätt än icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och har inte de biverkningar som dessa läkemedel har. I ett annat exempel på entourageeffekten hade CBC i kombination med THC ett betydande antiinflammatoriskt svar i en nyligen genomförd djurstudie; tillsammans gav de två cannabinoiderna en mycket större effekt på inflammation än var för sig.

Hjärnceller

I en musstudie från 2013 hade CBC en positiv effekt på neurala stamprogenitorceller (NSPC), en cell som är viktig för en sund hjärnfunktion. NSPCs blev mer livskraftiga när de var i närvaro av CBC, och det är lovande eftersom NSPCs differentieras till astrogliaceller, de viktigaste cellerna för att upprätthålla hjärnans homeostas. Astrogliacellerna utför en mängd olika funktioner, bland annat neurotransmittorstyrning och försvar mot oxidativ stress. Astroglia motverkar många av dessa problem – oxidativ stress, inflammation, giftighet – som skapar neurologiska sjukdomar och hjärnpatologier som Alzheimers sjukdom. [Källa]

Acne

Ett forskarlag som tidigare hade visat CBD:s effekt på akne studerade andra cannabinoider, inklusive CBC, för samma effekter. CBC visade sig faktiskt vara en kraftfull hämmare av akne. Som en hudsjukdom kännetecknas akne av överdriven talgproduktion och inflammation i talgkörtlarna. Det visade sig att CBC uppvisade kraftfulla antiinflammatoriska egenskaper och även undertryckte överdriven lipidproduktion i talgkörtlarna. CBC minskade också nivåerna av arakidonsyra (AA), som behövs för att skapa lipogenesen. Mer forskning behövs, men CBC kan en dag bli ett mycket kraftfullt anti-inflammatoriskt medel.

Depression

I en annan fantastisk uppvisning av entourageeffekten verkar CBC fungera tillsammans med både THC och CBD för att leverera en trifacta av antidepressiva egenskaper. [Källa]

CBC:s terapeutiska löfte är viktigt och kräver mer forskning för att fastställa dess kraft i sig självt samt tillsammans med andra cannabinoider som arbetar tillsammans för en entourageeffekt. Patienter är idag begränsade till de få produkter som finns tillgängliga för dem som innehåller cannabinoider, men förhoppningsvis kommer nya läkemedel med en mångfald av cannabinoider snart att bli ett alternativ i takt med att nya studier dyker upp och cannabislagarna luckras upp.

Ansvarsfriskrivning:

Detta innehåll är endast i utbildningssyfte. Informationen som ges är tagen från forskning som samlats in från externa källor.