 4.9

N 100% Naturligt

N 100% Certifierade produkter

N Fri frakt över 599 kr

certifierad ehandel
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande

Ekologisk Eterisk Citronella Olja (100%)

Finns i lager

59 kr

59 kr
Artikelnr: 142 Kategori:
Fri från djurförsök  Vegansk Naturliga ingredienser GMO-fri Glutenfri

Greenbalance Ekologiska Eteriska Citronella Olja (100%) (Cymbopogon winterianus)

Utforska vår ekologiska eteriska citronellaolja som ångdestilleras från de gröna bladen av gräset Cymbopogon winterianus, mer känt som citronellagräs, som är vilt växande i Indonesien. Citronellaoljan är känd för sin medelstarka, söta, citrusaktiga och träaktiga doft, som skapar en uppfriskande och upplyftande atmosfär. Främst används denna olja för dess naturligt insektsavvisande egenskaper och dess förmåga att rena, samt för förnyelse av huden. Den harmoniserar särskilt väl med oljor inom citrus, blommor, trä, gräs och örtfamiljer. Njut av dess förfriskande doft och låt den förvandla din omgivning.

Även känd som: Citronella Java Eterisk Olja, Citronellagräs Olja, Cymbopogon winterianus Eterisk Olja

Citronellaoljan härstammar från gräset Cymbopogon winterianus, populärt kallat citronellagräs, som växer vilt i Indonesien. Indonesien, med sitt tropiska klimat och sin rika jord, är perfekt för odling av denna växt, vilket gör de till en av de största producenterna av citronella i världen. Det speciella med Indonesien är dess kombination av jordmån, klimat och traditionella kunskap, vilket tillsammans skapar en optimal miljö för framställning av en högkvalitativ citronellaolja.

Citronella har historiskt sett använts av många kulturer, inte bara som ett medel för att hålla borta insekter utan också för dess antimikrobiella egenskaper. Denna olja har uppskattats av civilisationer i regionen för tusentals år och har använts i allt från traditionell medicin till ritualer och ceremonier. Flera historiska källor nämner användningen av citronella i gamla civilisationer, vilket vittnar om dess långvariga betydelse för mänskligheten.

Vår eteriska citronellaolja framställs genom ångdestillering av de gröna bladen av citronellagräset. Detta är en noggrann och tidskrävande process som börjar med att de färska bladen skördas vid optimal mognad för att säkerställa den bästa kvaliteten på oljan. Bladen placeras sedan i en destillationsenhet där de utsätts för ånga. När ångan passerar genom bladen, extraheras oljan och samlas upp i en behållare. Denna noggranna metod och dedikation till kvalitet garanterar en produkt av högsta kvalitet med alla dess naturligt fördelaktiga egenskaper intakta.

Rapporterade fördelar och användningsområden för eterisk olja av Citronella

Eterisk citronellaolja är värderad för sina uppfriskande och rengörande egenskaper och är välkänd för att användas inom hudvård, hårvård och aromaterapi. Citronellaoljan har traditionellt använts som en naturlig insektsmedel, och dess friska, citronliknande doft är omtyckt av många. Med sin naturliga och uppfriskande karaktär kan citronellaoljan passa utmärkt in i den moderna konsumentens aktiva och hälsomedvetna livsstil.

Eterisk citronellaolja för hudvård

Citronellaolja är uppskattad för sina renande egenskaper som kan hjälpa till att hålla huden ren och frisk, vilket gör den till ett utmärkt tillskott i din dagliga hudvårdsrutin. Denna eteriska olja kan blandas med tvål, krämer eller lotions för att tillföra en naturlig friskhet och renhet till huden. Citronellaoljan kan vara särskilt fördelaktig för fet eller aknebenägen hud, tack vare dess renande och balanserande egenskaper som hjälper till att kontrollera överflödig olja på hudens yta.

Eterisk citronellaolja för hårvård

Citronellaolja är även en fantastisk komponent i hårvård som kan bidra till en friskare hårbotten och därigenom främja en bättre hårhälsa. Genom att lägga till några droppar citronellaolja i ditt schampo eller balsam, eller använda den i en hårbottenmassageolja, kan du dra nytta av dess renande och uppfriskande egenskaper. Citronellaoljans uppfriskande egenskaper kan vara särskilt fördelaktiga för dem med fet hårbotten eller mjällproblem, och dess friska doft bidrar till att hålla håret fräscht och rent.

Eterisk citronellaolja inom aromaterapi

Citronellaolja är en favorit inom aromaterapi för dess uppiggande och uppfriskande doft som sägs kunna hjälpa till att klarna sinnet och minska känslor av trötthet. Användningen av citronellaolja i en diffuser eller tillsatt i massageoljor kan skapa en revitaliserande och uppfriskande atmosfär som hjälper till att främja positiv energi och ökad medvetenhet. Den friska, citronliknande doften av citronellaolja är särskilt uppskattad för dess förmåga att fräscha upp och rena luften, vilket skapar en behaglig miljö för avkoppling och välbefinnande.

Övriga användningsområden för eterisk citronellaolja

Eterisk citronellaolja är inte bara en juvel inom hud- och hårvård, utan den har även traditionellt använts som ett naturligt insektsmedel, vilket kan vara särskilt användbart under sommarmånaderna för att hålla mygg och andra insekter borta. Dessutom kan citronellaolja användas som en del av naturliga rengöringsprodukter tack vare dess rengörande och desinficerande egenskaper, vilket gör den till en mångsidig olja att ha i hemmet.

Innehåll

Ekologisk Eterisk Citronella Olja (100%) - Denna produkt innehåller 100% ren eterisk citronella olja.

Specifikationer

INCI-Namn Cymbopogon Winterianus (Citronella) Herb Oil
CAS-Nummer 8000-29-1 ; 91771-61-8
Innehållsdeklaration 100% Cymbopogon Winterianus (Citronella) Herb Oil
Ursprungsland Indonesien
Extraherad från växtdel Blad
Extraktionsmetod Ångdestillation
Parfymnot/Doftnot Toppnot
Certifiering 100% ren ekologiskt certifierad råvara
Vegansk Ja
Glutenfri Ja

 

Ytterligare information

Storlek:

10 ml

Brand

Greenbalance

MPN

GB142

Intyg & Certifikat

Kosmetisk Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Citronella Olja (100%) är lämplig för kosmetisk användning och att den inte finns med på listan över ämnen som är förbjudna i kosmetiska produkter. Den innehåller inte heller parabener, förbjudna konserveringsmedel, färgämnen eller UV-filter (enligt bilagorna II-VI i EU-förordningen (EG) nr 1223/2009).

Cruelty-Free

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Citronella Olja (100%) är cruelty-free och fri från djurförsök i enlighet med kosmetikaförordningen (EG) 1223/2009.

Vegansk

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Citronella Olja (100%) inte innehåller några animaliska ingredienser eller animaliska biprodukter, att inga animaliska ingredienser eller biprodukter används i tillverkningsprocessen och att produkten inte heller kommer i kontakt med animaliska produkter under lagring och transport.

TSE/BSE Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Citronella Olja (100%) är fri från Transmissibel Spongiform Encefalopati (TSE) och Bovin Spongiform Encefalopati (BSE). Vi intygar även att denna produkt är fri från dioxiner.

GMO-Fri

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Citronella Olja (100%) tillverkas utan användning av genetiskt modifierade organismer och utan användning av råvaror eller processhjälpmedel som innehåller eller härrör från genetiskt modifierat material. Denna Ekologiska Eteriska Citronella Olja (100%) bör därför betraktas som icke genetiskt modifierad i enlighet med direktiven i förordning (EG) nr 1830/2003 och 1829/2003.

Glutenfri

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Citronella Olja (100%) inte innehåller någon gluten och har inte tillverkats i processutrustning som kommer i kontakt med gluten eller produkter som innehåller gluten.

Fri från Melamin

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Citronella Olja (100%) är fri från Melamin.

Fri från Nanomaterial

Greenbalance intygar att inga nanomaterial har tillsatts i något skede av tillverkningen/produktionsprocessen av denna Ekologiska Eteriska Citronella Olja (100%), i enlighet med EU:s kosmetikaförordning.

Överensstämmande enligt REACH

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Citronella Olja (100%) uppfyller kraven i Europeiska unionens förordning (EG) 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Intygan om uppfyllande av krav för Naturliga Ingredienser

Baserat på ISO 16128-1:2016 (Definitioner för ingredienser) och ISO 16128-2:2017 (Kriterier för ingredienser och produkter) kan Greenbalance intyga att denna Ekologiska Eteriska Citronella Olja (100%) har ett index för naturligt ursprung på 1 och därför kan anses omfattas av definitionen av en “naturlig ingrediens”.

Överensstämmande enligt CITIES

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Citronella Olja (100%) är tillverkad helt och hållet av råvaror som inte innehåller något av följande som är uppförda i bilagorna till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES).

Säkerhet & Förvaring

IDENTIFIERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Användning: Produkterna används i aromaterapi, hudvård, hårvård och som doftsättare i hushållsprodukter.

Tillverkare/Leverantör: Greenbalance (GB Organic AB) – Org.nr: 559384-6693

FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering: Oljorna kan vara irriterande eller sensibiliserande för huden och ögonen, beroende på koncentration och individuell känslighet.

Fysiska faror: Inte klassificerad.

Hälsofaror:
– Hudkorrosion/irritation kategori 3
– Allvarlig ögonskada/ögonirritation kategori 2B
– Hudsensibilisering kategori 1

Miljöfaror:
– Farlig för vattenmiljön, akut fara kategori 3
– Farlig för vattenmiljön, långsiktig fara kategori 4

Signalord: Varning Varning (ikon)

Riskfraser: Orsakar mild hudirritation. Orsakar ögonirritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan vara skadligt vid förtäring och kan orsaka lungskador vid aspiration. Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

SAMMANSÄTTNING/UPPLYSNING OM BESTÅNDSDELAR

Ingredienser: Sammansättningen varierar beroende på den specifika oljan; se produktspecifikationen för detaljerade ingredienser.

FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta bort kontaktlinser om sådana finns och fortsätt sköljningen. Sök läkarvård om irritation kvarstår.

Hudkontakt: Tvätta området noggrant med tvål och vatten. Om hudirritation eller utslag uppstår, sök läkarvård. Ta av kontaminerade kläder omedelbart.

Inandning: Om andningen är svår, flytta personen till frisk luft och håll den i en bekväm position för andning. Kontakta läkare om symtomen utvecklas eller kvarstår.

Förtäring: Kontakta omedelbart läkarvård eller Giftinformationscentralen. Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten om personen är vid medvetande.

BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckningsmedel: Använd vattenmist, koldioxid (CO2), pulver eller alkoholresistent skum.

Olämpliga släckningsmedel: Använd inte vattenstråle eftersom det kan sprida branden.

Specifika faror vid brand: Brand kan producera irriterande, frätande och/eller giftiga gaser.

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal: Använd standardutrustning inklusive flamskyddsrock, hjälm med ansiktsskydd, handskar och gummistövlar. Använd självförsörjande andningsapparat med fullt ansiktsskydd vid brandbekämpning.

HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Undvik kontakt med ögon och hud. Bär lämplig skyddsutrustning och hantera produkten i välventilerade utrymmen. Undvik antändningskällor, gnistor och öppen eld.

Lagring: Förvaras på en sval, torr plats borta från direkt solljus och starka oxidationsmedel. Håll flaskan tätt försluten och utom räckhåll för barn. Förvaras i ett välventilerat område.

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Tillstånd vid rumstemperatur: Flytande

Färg och lukt: Varierar beroende på olja; vanligtvis klar till lätt färgad och har en karakteristisk lukt.

STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Produkterna är stabila under normala förhållanden och rekommenderad förvaring.

Reaktivitet: Kan reagera med starka oxidationsmedel. Undvik kontakt med oöppnade behållare.

TOXIKOLOGISK INFORMATION

LD50: Den exakta toxiciteten varierar beroende på olja; se produktspecifikationen för detaljer.

Symptom: Direkt kontakt med ögonen kan orsaka tillfällig irritation. Kan orsaka mild hudirritation och allergisk hudreaktion.

YTTERLIGARE INFORMATION

Avfallshantering: Avfallet ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall. Följ rekommendationerna för återvinning och bortskaffande i ditt område.

MILJÖINFORMATION

Miljöfarlighet: Produkten klassificeras inte som miljöfarlig, men stora eller frekventa utsläpp kan ha skadliga effekter på miljön.

FRISKRIVNING

Greenbalance kan inte förutse alla förhållanden under vilka denna information och denna produkt, eller andra tillverkares produkter i kombination med denna produkt, kan användas. Det är användarens ansvar att säkerställa säkra förhållanden för hantering, lagring och bortskaffande av produkten, samt att ta ansvar för förluster, skador eller kostnader på grund av felaktig användning. Informationen ovan relaterar endast till denna produkt och inte till dess användning i kombination med något annat material eller någon särskild process, och är endast avsedd som vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport och bortskaffande. Informationen ska inte betraktas som en garanti eller kvalitetspecifikation. Det är den enskilda individens ansvar att bedöma produktens säkerhet i den slutliga applikationen. Informationen ovan är baserad på data som tillhandahållits av och samlats in från erkända källor såsom distributörer, tillverkare och tekniska grupper och anses vara korrekt enligt vår bästa kunskap. 

Recensioner

There are no reviews yet

Bli först med att recensera ”Ekologisk Eterisk Citronella Olja (100%)”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *