N 100% Veganskt

N 100% Naturligt

N 100% Certifierade produkter

N Fri frakt över 599 kr

certifierad ehandel
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande

Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%)

(1 kundrecension)

Finns i lager

51 kr

10 ml
51 kr
Artikelnr: 013 Kategori:

Greenbalance Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) (Eucalyptus Globulus)

Vår ekologiskt framställda eteriska olja av Eucalyptus Globulus, även känd som Blue Gum, är ångdestillerad från de långa, gröna, vaxartade bladen från Eucalyptus globulus-träden som växer vilt i Australiens skogar.

Denna fantastiska olja erbjuder en uppfriskande, mjukt cineolisk arom, förenat med söta, gröna och kamferaktiga toner som ger dig den bästa Tasmanian Bluegum-upplevelsen på marknaden. Vår Eukalyptus Globulus-olja är unik, eftersom den inte genomgår någon korrigering under destillationsprocessen, vilket resulterar i en produkt som är så naturlig, autentisk och terapeutisk som möjligt. Genom att använda vår olja kan du njuta av dess många fördelar, både för ditt välmående och ditt hem.

Även känd som: Eukalyptus Globulus Eterisk Olja, Australisk Blågum Eterisk Olja, Tasmanisk Blågum Eukalyptusolja, Blågummiolja, Eucalyptus Blue Gum Olja, Globulus Eucalyptus Olja

Utforska vår Eteriska Eukalyptus Blue Gum Olja, hämtad från det majestätiska vintergröna trädet som kan växa upp till 90 meter och har sitt ursprung i Australien, särskilt på Tasmanien. Denna variant av eukalyptus är den mest välkända och spridda över hela världen, och när "eukalyptusolja" nämns utan att specificera arten, är det oftast denna som avses.

Rapporterade fördelar och användningsområden av Eterisk Eukalyptusolja

Eterisk Eukalyptusolja är känd för sin kraftfulla, genomträngande arom, som är fördelaktig för andningssystemet och särskilt lämplig för att sprida i luften. Använd den vid de första tecknen på förkylning eller influensa för att på naturlig väg stödja en sund lungfunktion och stärka ditt immunförsvar.

Eterisk Eukalyptusolja kan även användas som ett naturligt insektsmedel då dess doft har en naturligt avskräckande inverkan på många insekter.

Tack vare oljans antiinflammatoriska och antibakteriella egenskaper används Eterisk Eukalyptusolja ofta i hudvårdsprodukter för att behandla olika hudtillstånd. Inom aromaterapi är det vanligt att använda oljan för att lindra huvudvärk, minska negativa tankemönster, främjar klarhet och ökad vitalitet, särskilt under utmanande perioder. Dessutom kan oljan effektivt stimulera mental fokus och verka upplyftande.

Innehåll

Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) - Denna produkt innehåller 100% ren eterisk eukalyptusolja.

Specifikationer

INCI-Namn Eucalyptus Globulus Leaf Oil
CAS-Nummer 8000-48-4 ; 84625-32-1
Innehållsdeklaration 100% Eucalyptus Globulus Leaf Oil
Ursprungsland Australien
Extraherad från växtdel Blad
Extraktionsmetod Ångdestillation
Parfymnot/Doftnot Toppnot
Certifiering 100% ren ekologiskt certifierad råvara
Vegansk Ja
Glutenfri Ja

 

Ytterligare information

Storlek:

10 ml

Brand

Greenbalance

MPN

GB013

Intyg & Certifikat

Kosmetisk Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) är lämplig för kosmetisk användning och att den inte finns med på listan över ämnen som är förbjudna i kosmetiska produkter. Den innehåller inte heller parabener, förbjudna konserveringsmedel, färgämnen eller UV-filter (enligt bilagorna II-VI i EU-förordningen (EG) nr 1223/2009).

Cruelty-Free

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) är cruelty-free och fri från djurförsök i enlighet med kosmetikaförordningen (EG) 1223/2009.

Vegansk

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) inte innehåller några animaliska ingredienser eller animaliska biprodukter, att inga animaliska ingredienser eller biprodukter används i tillverkningsprocessen och att produkten inte heller kommer i kontakt med animaliska produkter under lagring och transport.

TSE/BSE Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) är fri från Transmissibel Spongiform Encefalopati (TSE) och Bovin Spongiform Encefalopati (BSE). Vi intygar även att denna produkt är fri från dioxiner.

GMO-Fri

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) tillverkas utan användning av genetiskt modifierade organismer och utan användning av råvaror eller processhjälpmedel som innehåller eller härrör från genetiskt modifierat material. Denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) bör därför betraktas som icke genetiskt modifierad i enlighet med direktiven i förordning (EG) nr 1830/2003 och 1829/2003.

Glutenfri

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) inte innehåller någon gluten och har inte tillverkats i processutrustning som kommer i kontakt med gluten eller produkter som innehåller gluten.

Fri från Melamin

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) är fri från Melamin.

Fri från Nanomaterial

Greenbalance intygar att inga nanomaterial har tillsatts i något skede av tillverkningen/produktionsprocessen av denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%), i enlighet med EU:s kosmetikaförordning.

Överensstämmande enligt REACH

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) uppfyller kraven i Europeiska unionens förordning (EG) 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Intygan om uppfyllande av krav för Naturliga Ingredienser

Baserat på ISO 16128-1:2016 (Definitioner för ingredienser) och ISO 16128-2:2017 (Kriterier för ingredienser och produkter) kan Greenbalance intyga att denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) har ett index för naturligt ursprung på 1 och därför kan anses omfattas av definitionen av en “naturlig ingrediens”.

Överensstämmande enligt CITIES

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) är tillverkad helt och hållet av råvaror som inte innehåller något av följande som är uppförda i bilagorna till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES).

Säkerhet & Förvaring

IDENTIFIERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Användning: Produkterna används i aromaterapi, hudvård, hårvård och som doftsättare i hushållsprodukter.

Tillverkare/Leverantör: Greenbalance (GB Organic AB)

FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering: Oljorna kan vara irriterande eller sensibiliserande för huden och ögonen, beroende på koncentration och individuell känslighet.

SAMMANSÄTTNING/UPPLYSNING OM BESTÅNDSDELAR

Ingredienser: Sammansättningen varierar beroende på den specifika oljan; se produktspecifikationen för detaljerade ingredienser.

FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta bort kontaktlinser om sådana finns och fortsätt sköljningen. Sök läkarvård om irritation kvarstår.

Hudkontakt: Tvätta området noggrant med tvål och vatten. Om hudirritation eller utslag uppstår, sök läkarvård.

Förtäring: Kontakta omedelbart läkarvård eller Giftinformationscentralen. Framkalla inte kräkning.

BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckningsmedel: Använd CO2, pulver eller vattenmist. Använd inte vattenstråle, eftersom det kan sprida branden.

HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Undvik kontakt med ögon och hud. Bär lämplig skyddsutrustning och hantera produkten i välventilerade utrymmen.

Lagring: Förvaras på en sval, torr plats borta från direkt solljus och starka oxidationsmedel. Håll flaskan tätt försluten och utom räckhåll för barn.

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Tillstånd vid rumstemperatur: Flytande

Färg och lukt: Varierar beroende på olja; vanligtvis klar till lätt färgad och har en karakteristisk lukt.

STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Produkterna är stabila under normala förhållanden och rekommenderad förvaring.

Reaktivitet: Kan reagera med starka oxidationsmedel. Undvik kontakt med oöppnade behållare.

TOXIKOLOGISK INFORMATION

LD50: Den exakta toxiciteten varierar beroende på olja; se produktspecifikationen för detaljer.

YTTERLIGARE INFORMATION

Avfallshantering: Avfallet ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall. Följ rekommendationerna för återvinning och bortskaffande i ditt område.

1 recension av Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%)

  1. Christopher (store manager)

    Luktar riktigt gott

Lägg till en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *