 4.9

N 100% Naturligt

N 100% Certifierade produkter

N Fri frakt över 599 kr

certifierad ehandel
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande

Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%)

(1 kundrecension)

Finns i lager

51 kr

51 kr
Artikelnr: 013 Kategori:
Fri från djurförsök  Vegansk Naturliga ingredienser GMO-fri Glutenfri

Greenbalance Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) (Eucalyptus Globulus)

Upptäck vår ekologiskt framställda eteriska eukalyptusolja, som är ångdestillerad från de långa, gröna, vaxiga bladen av Eucalyptus globulus-träden som växer vilt i Australiens skogar. Med sin uppfriskande, mjukt cineolhaltiga arom med söta, gröna, kamferartade toner, representerar denna olja det finaste på marknaden. Till skillnad från många andra eucalyptus globulus-oljor som “rättas till” under destillationsprocessen, är vår olja i sitt mest naturliga, autentiska och terapeutiska tillstånd.

Detta majestätiska, städsegröna träd som kan växa upp till en höjd av 90 meter är ursprungligen från Australien, och är den mest betydande och välkända bland alla eukalyptusvarianter som växer runt om i världen. När termen eukalyptusolja används utan att nämna en specifik art, är det oftast denna som avses. Eterisk eukalyptusolja är känd för sin kraftfulla, genomträngande doft som är särskilt fördelaktig för andningssystemet och passar utmärkt för att spridas i luften.

Även känd som: Eucalyptus Globulus eterisk olja, Blågummi eterisk olja, Blue gum eterisk olja

Eterisk eukalyptusolja, särskilt den som utvinns från Eucalyptus globulus, är djupt rotad i Australiens rika natur och kulturarv. Denna eukalyptusart, som imponerar med sina stora, städsegröna träd som kan nå en höjd av upp till 90 meter, frodas i synnerhet i Tasmanien och i andra tempererade regioner i Australien. Eucalyptus globulus har länge varit en betydande del av det australiensiska landskapet, värderad inte bara för sitt bidrag till ekosystemet utan också för sin roll i de inhemska kulturerna. Det gynnsamma klimatet och den näringsrika jorden i dessa områden bidrar till trädets unika egenskaper, vilka avspeglas i den högkvalitativa oljan som utvinns från dess blad.

Historiskt sett har eukalyptusolja varit uppskattad för sitt breda användningsområde, erkänd över hela världen för sina renande egenskaper. Australiens urinvånare, aboriginerna, utnyttjade eukalyptus på olika sätt i sitt dagliga liv. När eukalyptusträdet introducerades globalt under 1800-talet, växte intresset för dess unika egenskaper snabbt. Användningsområdena för eukalyptusolja har med tiden utökats till att omfatta inte bara traditionella syften utan även moderna applikationer som ingrediens i aromaterapeutiska produkter och naturliga hushållsprodukter, tack vare dess uppfriskande och rengörande doft.

Vår eteriska eukalyptusolja från Eucalyptus globulus utvinns genom en metod känd som ångdestillation, en process som varsamt extraherar oljan från de långa, gröna bladen av träd som växer vilt i de australiensiska skogarna. Denna traditionella extraktionsmetod bevarar oljans naturliga essens och säkerställer att den behåller en rik komposition av bioaktiva föreningar. Till skillnad från andra eukalyptusoljor som kan modifieras under tillverkningsprocessen för att ändra doft eller egenskaper, behåller vår olja sin genuina och rena karaktär. Genom att använda denna metod garanteras en olja av högsta kvalitet, rik på Eucalyptus globulus naturliga egenskaper, vilket gör den till ett värdefullt tillskott i hemmet för dess mångsidiga användningsområden.

Rapporterade fördelar och användningsområden för eterisk olja av Eukalyptus

Eterisk eukalyptusolja är värderad för sina renande och uppfriskande egenskaper och är känd för att användas i hudvårdsprodukter, hårvårdsprodukter, samt inom aromaterapi. Oljan är berömd för sin förmåga att fräscha upp och rena, vilket gör den till en mångsidig ingrediens för både personlig vård och hushållsanvändning. Dess starka, karakteristiska doft och dess förmåga att ge en känsla av renhet och klarhet är vad som särskilt uppskattas.

Eterisk eukalyptusolja för hudvård

Inom hudvård är eterisk eukalyptusolja värderad för sin förmåga att rena huden, minska synligheten av porer och ge en klarare hudton. Dessa egenskaper gör den till en utmärkt ingrediens för att bekämpa hudproblem, och den kan integreras i dagliga hudvårdsrutiner genom att blandas ut med en vegetabilisk olja för en balanserad och effektiv användning. Eukalyptusolja är särskilt lämplig för oljig och problematisk hud, men bör användas med försiktighet och i utspädd form för att undvika irritation.

Eterisk eukalyptusolja för hårvård

För hårvården erbjuder eterisk eukalyptusolja fördelar genom att främja en hälsosam hårbotten och bidra till ett starkare och mer lysterrikt hår. Den kan läggas till i schampo eller balsam eller användas i en hårbottenmassageolja för att förbättra cirkulationen och ge håret en frisk doft. Eukalyptusolja är särskilt fördelaktig för dem med en tendens till fet hårbotten eller de som kämpar med mjäll.

Eterisk eukalyptusolja inom aromaterapi

Inom aromaterapi används eterisk eukalyptusolja för att skapa en uppfriskande och uppklarnande atmosfär, bidra till mental klarhet och stödja en känsla av djup andning. Den är idealisk för diffusion i hemmet eller arbetsplatsen för att rena luften och främja en känsla av välbefinnande. Dessutom används eukalyptusolja ofta för att lindra trötthet och främja en energisk start på dagen.

Övriga användningsområden för eterisk eukalyptusolja

Utöver användning i hud- och hårvård samt inom aromaterapi, fungerar eterisk eukalyptusolja som ett naturligt insektsavvisande medel, och kan även läggas till i rengöringsprodukter för dess antimikrobiella egenskaper.

Innehåll

Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) - Denna produkt innehåller 100% ren eterisk eukalyptusolja.

Specifikationer

INCI-Namn Eucalyptus Globulus Leaf Oil
CAS-Nummer 8000-48-4 ; 84625-32-1
Innehållsdeklaration 100% Eucalyptus Globulus Leaf Oil
Ursprungsland Australien
Extraherad från växtdel Blad
Extraktionsmetod Ångdestillation
Parfymnot/Doftnot Toppnot
Certifiering 100% ren ekologiskt certifierad råvara
Vegansk Ja
Glutenfri Ja

 

Ytterligare information

Storlek:

10 ml

Brand

Greenbalance

MPN

GB013

Intyg & Certifikat

Kosmetisk Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) är lämplig för kosmetisk användning och att den inte finns med på listan över ämnen som är förbjudna i kosmetiska produkter. Den innehåller inte heller parabener, förbjudna konserveringsmedel, färgämnen eller UV-filter (enligt bilagorna II-VI i EU-förordningen (EG) nr 1223/2009).

Cruelty-Free

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) är cruelty-free och fri från djurförsök i enlighet med kosmetikaförordningen (EG) 1223/2009.

Vegansk

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) inte innehåller några animaliska ingredienser eller animaliska biprodukter, att inga animaliska ingredienser eller biprodukter används i tillverkningsprocessen och att produkten inte heller kommer i kontakt med animaliska produkter under lagring och transport.

TSE/BSE Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) är fri från Transmissibel Spongiform Encefalopati (TSE) och Bovin Spongiform Encefalopati (BSE). Vi intygar även att denna produkt är fri från dioxiner.

GMO-Fri

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) tillverkas utan användning av genetiskt modifierade organismer och utan användning av råvaror eller processhjälpmedel som innehåller eller härrör från genetiskt modifierat material. Denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) bör därför betraktas som icke genetiskt modifierad i enlighet med direktiven i förordning (EG) nr 1830/2003 och 1829/2003.

Glutenfri

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) inte innehåller någon gluten och har inte tillverkats i processutrustning som kommer i kontakt med gluten eller produkter som innehåller gluten.

Fri från Melamin

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) är fri från Melamin.

Fri från Nanomaterial

Greenbalance intygar att inga nanomaterial har tillsatts i något skede av tillverkningen/produktionsprocessen av denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%), i enlighet med EU:s kosmetikaförordning.

Överensstämmande enligt REACH

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) uppfyller kraven i Europeiska unionens förordning (EG) 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Intygan om uppfyllande av krav för Naturliga Ingredienser

Baserat på ISO 16128-1:2016 (Definitioner för ingredienser) och ISO 16128-2:2017 (Kriterier för ingredienser och produkter) kan Greenbalance intyga att denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) har ett index för naturligt ursprung på 1 och därför kan anses omfattas av definitionen av en “naturlig ingrediens”.

Överensstämmande enligt CITIES

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%) är tillverkad helt och hållet av råvaror som inte innehåller något av följande som är uppförda i bilagorna till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES).

Säkerhet & Förvaring

IDENTIFIERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Användning: Produkterna används i aromaterapi, hudvård, hårvård och som doftsättare i hushållsprodukter.

Tillverkare/Leverantör: Greenbalance (GB Organic AB) – Org.nr: 559384-6693

FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering: Oljorna kan vara irriterande eller sensibiliserande för huden och ögonen, beroende på koncentration och individuell känslighet.

Fysiska faror: Inte klassificerad.

Hälsofaror:
– Hudkorrosion/irritation kategori 3
– Allvarlig ögonskada/ögonirritation kategori 2B
– Hudsensibilisering kategori 1

Miljöfaror:
– Farlig för vattenmiljön, akut fara kategori 3
– Farlig för vattenmiljön, långsiktig fara kategori 4

Signalord: Varning Varning (ikon)

Riskfraser: Orsakar mild hudirritation. Orsakar ögonirritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan vara skadligt vid förtäring och kan orsaka lungskador vid aspiration. Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

SAMMANSÄTTNING/UPPLYSNING OM BESTÅNDSDELAR

Ingredienser: Sammansättningen varierar beroende på den specifika oljan; se produktspecifikationen för detaljerade ingredienser.

FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta bort kontaktlinser om sådana finns och fortsätt sköljningen. Sök läkarvård om irritation kvarstår.

Hudkontakt: Tvätta området noggrant med tvål och vatten. Om hudirritation eller utslag uppstår, sök läkarvård. Ta av kontaminerade kläder omedelbart.

Inandning: Om andningen är svår, flytta personen till frisk luft och håll den i en bekväm position för andning. Kontakta läkare om symtomen utvecklas eller kvarstår.

Förtäring: Kontakta omedelbart läkarvård eller Giftinformationscentralen. Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten om personen är vid medvetande.

BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckningsmedel: Använd vattenmist, koldioxid (CO2), pulver eller alkoholresistent skum.

Olämpliga släckningsmedel: Använd inte vattenstråle eftersom det kan sprida branden.

Specifika faror vid brand: Brand kan producera irriterande, frätande och/eller giftiga gaser.

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal: Använd standardutrustning inklusive flamskyddsrock, hjälm med ansiktsskydd, handskar och gummistövlar. Använd självförsörjande andningsapparat med fullt ansiktsskydd vid brandbekämpning.

HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Undvik kontakt med ögon och hud. Bär lämplig skyddsutrustning och hantera produkten i välventilerade utrymmen. Undvik antändningskällor, gnistor och öppen eld.

Lagring: Förvaras på en sval, torr plats borta från direkt solljus och starka oxidationsmedel. Håll flaskan tätt försluten och utom räckhåll för barn. Förvaras i ett välventilerat område.

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Tillstånd vid rumstemperatur: Flytande

Färg och lukt: Varierar beroende på olja; vanligtvis klar till lätt färgad och har en karakteristisk lukt.

STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Produkterna är stabila under normala förhållanden och rekommenderad förvaring.

Reaktivitet: Kan reagera med starka oxidationsmedel. Undvik kontakt med oöppnade behållare.

TOXIKOLOGISK INFORMATION

LD50: Den exakta toxiciteten varierar beroende på olja; se produktspecifikationen för detaljer.

Symptom: Direkt kontakt med ögonen kan orsaka tillfällig irritation. Kan orsaka mild hudirritation och allergisk hudreaktion.

YTTERLIGARE INFORMATION

Avfallshantering: Avfallet ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall. Följ rekommendationerna för återvinning och bortskaffande i ditt område.

MILJÖINFORMATION

Miljöfarlighet: Produkten klassificeras inte som miljöfarlig, men stora eller frekventa utsläpp kan ha skadliga effekter på miljön.

FRISKRIVNING

Greenbalance kan inte förutse alla förhållanden under vilka denna information och denna produkt, eller andra tillverkares produkter i kombination med denna produkt, kan användas. Det är användarens ansvar att säkerställa säkra förhållanden för hantering, lagring och bortskaffande av produkten, samt att ta ansvar för förluster, skador eller kostnader på grund av felaktig användning. Informationen ovan relaterar endast till denna produkt och inte till dess användning i kombination med något annat material eller någon särskild process, och är endast avsedd som vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport och bortskaffande. Informationen ska inte betraktas som en garanti eller kvalitetspecifikation. Det är den enskilda individens ansvar att bedöma produktens säkerhet i den slutliga applikationen. Informationen ovan är baserad på data som tillhandahållits av och samlats in från erkända källor såsom distributörer, tillverkare och tekniska grupper och anses vara korrekt enligt vår bästa kunskap. 

1 recension av Ekologisk Eterisk Eukalyptusolja (100%)

  1. Christopher (butikschef)

    Luktar riktigt gott

Lägg till en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *