 4.9

N 100% Naturligt

N 100% Certifierade produkter

N Fri frakt över 599 kr

certifierad ehandel
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande

Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%)

Finns i lager

53 kr

53 kr
Artikelnr: 017 Kategori:
Fri från djurförsök  Vegansk Naturliga ingredienser GMO-fri Glutenfri

Greenbalance Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) (Melaleuca Alternifolia)

Upptäck vår ekologiskt framställda eteriska tea tree-olja, som är varsamt ångdestillerad från de slående, doftande bladen av Melaleuca alternifolia-trädet som växer vilt på Australiens fuktiga lågland. Tea tree-oljan är känd för sin fräscha, värmande, aningen kryddiga-blommiga och örtartade doft, och är högt värderad och flitigt använd inom aromaterapi för dess unika doftprofil som bidrar till en känsla av renhet och fräschhet. Många uppskattar tea tree-oljan för dess förmåga att skapa en välbefinnande atmosfär som kan stödja ett harmoniskt sinne och kropp, samt främja känslan av en frisk hud och ett glänsande hår.

Denna fantastiska olja, även känd under flera andra namn inklusive smalbladig pappersbark, anses vara en oerhört renande eterisk olja med många terapeutiska fördelar. Trots att resten av världen kan se den som ett ogräs, insåg de australiensiska aboriginerna för länge sedan denna lilla trädets välgörande egenskaper.

Även känd som: Tea tree eterisk olja, Melaleuca alternifolia bladolja, Smalbladig pappersbark eterisk olja, Melaleuca alternifolia eterisk olja

Eterisk tea tree-olja kommer från Melaleuca alternifolia, ett träd som ursprungligen växer vilt i vissa våtmarksområden i Australien. Denna produkt har en djupgående historia och betydelse, speciellt inom de australiensiska aboriginernas kultur. Det var aboriginerna i nordöstra New South Wales som först upptäckte och började använda tea tree-oljan för dess välgörande egenskaper. Dessa ursprungsbefolkningar använde bladen från Melaleuca-trädet genom att krossa dem och extrahera oljan för att behandla olika åkommor och hudproblem. Det geografiska området där Melaleuca alternifolia trivs bäst karakteriseras av dess fuktiga lågland, vilket är ett unikt ekosystem som bidrar till trädets och därmed oljans unika egenskaper.

Genom historien har tea tree-oljan värderats högt för sina antiseptiska egenskaper och har använts i många olika kulturella sammanhang. I det tidiga 20-talet började resten av världen att uppmärksamma tea tree-oljans fördelar, särskilt dess användning inom medicin under Andra Världskriget där den användes som ett antiseptiskt medel för att behandla sår och förhindra infektioner bland soldaterna.

Vår eteriska tea tree-olja framställs genom ångdestillation, en noggrann och traditionell metod som använts i århundraden för att extrahera olja från växter. Processen innebär att bladen från Melaleuca alternifolia-trädet placeras i en destillationsapparat där de utsätts för ånga. Värmen från ångan hjälper till att frigöra oljan från bladens celler, varefter oljan kondenserar och samlas upp. Denna metod är avgörande för att bevara oljans höga kvalitet och dess rika, terapeutiska egenskaper. Det krävs stor skicklighet och noggrannhet under destillationsprocessen för att säkerställa att den färdiga produkten behåller sin unika doftprofil och sina välgörande egenskaper.

Rapporterade fördelar och användningsområden för eterisk olja av Tea Tree

Eterisk tea tree-olja är värderad för sina antiseptiska, inflammationshämmande och rengörande egenskaper och är känt för att användas i hudvård, hårvårdsprodukter, aromaterapi och som ett naturligt rengöringsmedel. Denna mångsidiga olja har en lång historia av traditionell användning bland ursprungsbefolkningar i Australien och har vunnit global uppskattning för dess effektivitet inom en rad olika områden.

Eterisk tea tree-olja för hudvård

Inom hudvård är eterisk tea tree-olja högt värderad för sin förmåga att bidra till en klarare hud, minska synligheten av blemmor och lugna irriterad hud. Dess antiseptiska egenskaper gör den idealisk för att rengöra och skydda huden, medan dess inflammationshämmande förmåga kan hjälpa till att lugna irritation och rodnad. För att använda tea tree-olja på huden, bör den blandas ut med en vegetabilisk olja, till exempel jojoba eller arganolja, för att undvika irritation. Detta gör den lämplig för integration i dagliga hudvårdsrutiner, särskilt för personer med fet, kombinerad eller problematisk hud.

Eterisk tea tree-olja för hårvård

Inom hårvård bidrar eterisk tea tree-olja till att främja en hälsosam hårbotten genom att motverka känslan av klåda och minska uppkomsten av mjäll. Dess rengörande egenskaper gör det till ett utmärkt tillägg i schampon och balsam, speciellt för de som kämpar med fett hår och hårbotten. Tea tree-oljan kan även bidra till att stärka hårets struktur och ge det en naturlig lyster. För personer med specifika hårbottenproblem eller de som önskar en djuprengörande effekt, erbjuder tea tree-olja en naturlig och effektiv lösning.

Eterisk tea tree-olja inom aromaterapi

Aromaterapins värld välkomnar tea tree-oljan för dess förmåga att renande luften och främja en känsla av andlig klarhet och lugn. När den diffunderas, kan tea tree-oljan hjälpa till att rena hemmet från oönskade dofter och stödja ett hälsosamt immunförsvar. Dess uppfriskande och rengörande doft är även uppskattad för att främja mental välbefinnande och kan användas för att förbättra koncentration och minska stress.

Övriga användningsområden för eterisk tea tree-olja

Utöver hud- och hårvård samt aromaterapi, är eterisk tea tree-olja ett kraftfullt verktyg inom hemrengöring, som ett naturligt alternativ till kemiska rengöringsmedel. Den kan användas för att göra hemmagjorda rengöringssprayer som effektivt rengör ytor och lämnar ett fräscht och rent hem. Tea tree-oljan är även användbar som ett naturligt medel mot insektsbett och som en del av naturliga insektsavvisande medel, tack vare dess starka doft som är obehaglig för många typer av insekter.

Innehåll

Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) - Denna produkt innehåller 100% ren eterisk tea tree olja.

Specifikationer

INCI-Namn Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil
CAS-Nummer 68647-73-4 ; 85085-48-9
Innehållsdeklaration 100% Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil
Ursprungsland Australien
Extraherad från växtdel Blad
Extraktionsmetod Ångdestillation
Parfymnot/Doftnot Toppnot
Certifiering 100% ren ekologiskt certifierad råvara
Vegansk Ja
Glutenfri Ja

 

Ytterligare information

Storlek:

10 ml

Brand

Greenbalance

MPN

GB017

Intyg & Certifikat

Kosmetisk Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) är lämplig för kosmetisk användning och att den inte finns med på listan över ämnen som är förbjudna i kosmetiska produkter. Den innehåller inte heller parabener, förbjudna konserveringsmedel, färgämnen eller UV-filter (enligt bilagorna II-VI i EU-förordningen (EG) nr 1223/2009).

Cruelty-Free

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) är cruelty-free och fri från djurförsök i enlighet med kosmetikaförordningen (EG) 1223/2009.

Vegansk

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) inte innehåller några animaliska ingredienser eller animaliska biprodukter, att inga animaliska ingredienser eller biprodukter används i tillverkningsprocessen och att produkten inte heller kommer i kontakt med animaliska produkter under lagring och transport.

TSE/BSE Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) är fri från Transmissibel Spongiform Encefalopati (TSE) och Bovin Spongiform Encefalopati (BSE). Vi intygar även att denna produkt är fri från dioxiner.

GMO-Fri

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) tillverkas utan användning av genetiskt modifierade organismer och utan användning av råvaror eller processhjälpmedel som innehåller eller härrör från genetiskt modifierat material. Denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) bör därför betraktas som icke genetiskt modifierad i enlighet med direktiven i förordning (EG) nr 1830/2003 och 1829/2003.

Glutenfri

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) inte innehåller någon gluten och har inte tillverkats i processutrustning som kommer i kontakt med gluten eller produkter som innehåller gluten.

Fri från Melamin

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) är fri från Melamin.

Fri från Nanomaterial

Greenbalance intygar att inga nanomaterial har tillsatts i något skede av tillverkningen/produktionsprocessen av denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%), i enlighet med EU:s kosmetikaförordning.

Överensstämmande enligt REACH

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) uppfyller kraven i Europeiska unionens förordning (EG) 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Intygan om uppfyllande av krav för Naturliga Ingredienser

Baserat på ISO 16128-1:2016 (Definitioner för ingredienser) och ISO 16128-2:2017 (Kriterier för ingredienser och produkter) kan Greenbalance intyga att denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) har ett index för naturligt ursprung på 1 och därför kan anses omfattas av definitionen av en “naturlig ingrediens”.

Överensstämmande enligt CITIES

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) är tillverkad helt och hållet av råvaror som inte innehåller något av följande som är uppförda i bilagorna till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES).

Säkerhet & Förvaring

IDENTIFIERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Användning: Produkterna används i aromaterapi, hudvård, hårvård och som doftsättare i hushållsprodukter.

Tillverkare/Leverantör: Greenbalance (GB Organic AB) – Org.nr: 559384-6693

FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering: Oljorna kan vara irriterande eller sensibiliserande för huden och ögonen, beroende på koncentration och individuell känslighet.

Fysiska faror: Inte klassificerad.

Hälsofaror:
– Hudkorrosion/irritation kategori 3
– Allvarlig ögonskada/ögonirritation kategori 2B
– Hudsensibilisering kategori 1

Miljöfaror:
– Farlig för vattenmiljön, akut fara kategori 3
– Farlig för vattenmiljön, långsiktig fara kategori 4

Signalord: Varning Varning (ikon)

Riskfraser: Orsakar mild hudirritation. Orsakar ögonirritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan vara skadligt vid förtäring och kan orsaka lungskador vid aspiration. Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

SAMMANSÄTTNING/UPPLYSNING OM BESTÅNDSDELAR

Ingredienser: Sammansättningen varierar beroende på den specifika oljan; se produktspecifikationen för detaljerade ingredienser.

FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta bort kontaktlinser om sådana finns och fortsätt sköljningen. Sök läkarvård om irritation kvarstår.

Hudkontakt: Tvätta området noggrant med tvål och vatten. Om hudirritation eller utslag uppstår, sök läkarvård. Ta av kontaminerade kläder omedelbart.

Inandning: Om andningen är svår, flytta personen till frisk luft och håll den i en bekväm position för andning. Kontakta läkare om symtomen utvecklas eller kvarstår.

Förtäring: Kontakta omedelbart läkarvård eller Giftinformationscentralen. Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten om personen är vid medvetande.

BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckningsmedel: Använd vattenmist, koldioxid (CO2), pulver eller alkoholresistent skum.

Olämpliga släckningsmedel: Använd inte vattenstråle eftersom det kan sprida branden.

Specifika faror vid brand: Brand kan producera irriterande, frätande och/eller giftiga gaser.

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal: Använd standardutrustning inklusive flamskyddsrock, hjälm med ansiktsskydd, handskar och gummistövlar. Använd självförsörjande andningsapparat med fullt ansiktsskydd vid brandbekämpning.

HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Undvik kontakt med ögon och hud. Bär lämplig skyddsutrustning och hantera produkten i välventilerade utrymmen. Undvik antändningskällor, gnistor och öppen eld.

Lagring: Förvaras på en sval, torr plats borta från direkt solljus och starka oxidationsmedel. Håll flaskan tätt försluten och utom räckhåll för barn. Förvaras i ett välventilerat område.

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Tillstånd vid rumstemperatur: Flytande

Färg och lukt: Varierar beroende på olja; vanligtvis klar till lätt färgad och har en karakteristisk lukt.

STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Produkterna är stabila under normala förhållanden och rekommenderad förvaring.

Reaktivitet: Kan reagera med starka oxidationsmedel. Undvik kontakt med oöppnade behållare.

TOXIKOLOGISK INFORMATION

LD50: Den exakta toxiciteten varierar beroende på olja; se produktspecifikationen för detaljer.

Symptom: Direkt kontakt med ögonen kan orsaka tillfällig irritation. Kan orsaka mild hudirritation och allergisk hudreaktion.

YTTERLIGARE INFORMATION

Avfallshantering: Avfallet ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall. Följ rekommendationerna för återvinning och bortskaffande i ditt område.

MILJÖINFORMATION

Miljöfarlighet: Produkten klassificeras inte som miljöfarlig, men stora eller frekventa utsläpp kan ha skadliga effekter på miljön.

FRISKRIVNING

Greenbalance kan inte förutse alla förhållanden under vilka denna information och denna produkt, eller andra tillverkares produkter i kombination med denna produkt, kan användas. Det är användarens ansvar att säkerställa säkra förhållanden för hantering, lagring och bortskaffande av produkten, samt att ta ansvar för förluster, skador eller kostnader på grund av felaktig användning. Informationen ovan relaterar endast till denna produkt och inte till dess användning i kombination med något annat material eller någon särskild process, och är endast avsedd som vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport och bortskaffande. Informationen ska inte betraktas som en garanti eller kvalitetspecifikation. Det är den enskilda individens ansvar att bedöma produktens säkerhet i den slutliga applikationen. Informationen ovan är baserad på data som tillhandahållits av och samlats in från erkända källor såsom distributörer, tillverkare och tekniska grupper och anses vara korrekt enligt vår bästa kunskap. 

Recensioner

There are no reviews yet

Bli först med att recensera ”Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%)”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *