N 100% Veganskt

N 100% Naturligt

N 100% Certifierade produkter

N Fri frakt över 599 kr

certifierad ehandel
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande

Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%)

Finns i lager

53 kr

10 ml
53 kr
Artikelnr: 017 Kategori:

Greenbalance Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) (Melaleuca Alternifolia)

Upptäck vår ekologiska Eteriska Tea Tree Olja, vars kraft är noggrant extraherad genom ångdestillering från de markanta och doftande bladen av Melaleuca alternifolia-trädet. Dessa träd växer naturligt i fuktiga låglandsområden runt Australien och är en symbol för landets unika flora. Eteriska Tea Tree Oljan är högt värderad och respekterad för dess många fördelar, vilket gör den till en omtyckt olja inom hälsa och skönhet.

Med en fräsch, varm, något kryddig, blommig och örtig doft är vår Tea Tree Olja en mycket uppskattad produkt. Tea Tree-oljan har naturliga antibakteriella egenskaper och har genom detta många uppskattade användningsområden. Eterisk Tea Treeolja är populär inom hår, hud och fotvård. Den används även på grund av sina antibakteriella egenskaper till att göra egna rengöringsprodukter. Tea Treeoljan är också mycket uppskattad inom aromaterapi för sina lugnande och stärkande egenskaper.

När du väljer vår ekologiskt framställda Eteriska Tea Tree Olja, investerar du i en högkvalitativ produkt som ger dig möjlighet att dra nytta av naturens rikedomar på ett ansvarsfullt sätt.

Även känd som: Australisk Tea Tree Eterisk Olja, Ti-träd Eterisk Olja, Melaleuca Olja, Tea Tree Olja, Australisk Melaleuca Olja, Ti-trädsolja, Tea Tree Eteriska Oljan

Tea Tree Olja, även känd som Narrow-Leaved Paperbark, är en mycket renande eterisk olja med en rad terapeutiska fördelar. Denna kraftfulla olja har sitt ursprung i Australiens unika flora, där aboriginerna i nordöstra New South Wales har uppskattat Melaleuca-trädets helande egenskaper i generationer. Eteriska Tea Tree Oljan är ett måste för varje läkemedelskåp eller första hjälpen-kit, tack vare dess mångsidiga användningsområden och imponerande effektivitet.

Rapporterade fördelar och användningsområden för Tea Tree olja

Den Eteriska Tea Tree Oljan är en av de mest välkända eteriska oljorna för att rena och rensa, och stöder effektivt immunförsvaret under den utmanande vintersäsongen. Dess uppfriskande gröna, medicinska och träiga arom gör den till ett underbart komplement till naturliga rengöringssprayer för hemmet, särskilt i ångande, mossiga utrymmen som badrummet.

Vid diffusering hjälper Tea Tree Oljan till att stödja ett friskt immunförsvar och kan eliminera obehagliga lukter. Tea Tree Olja är också utmärkt för att minska mindre inflammationer. Den är också uppskattad för att stödja ett friskt andningssystem och kan visa sig användbar för att behandla hosta och andra lungsjukdomar.

Eterisk Tea Tree Olja är känd för att ha anmärkningsvärda effekter på irriterad hud genom att hjälpa till att lindra rodnad och återställa mjukhet. Andra populära användningsområden är att hjälpa till att bekämpa hudfläckar och lugna hud som har blivit överexponerad i solen. Tea Tree Olja har också visat en hög grad av effektivitet när det gäller att rensa och främja friska naglar. Den kan också appliceras lokalt i salvor, salvor och kompresser för att främja hudens hälsa och är en viktig olja för att rengöra och återställa frisk hudvävnad när den är rätt utspädd.

Eterisk Tea Tree Olja kan också hjälpa till att lindra insektsbett, men används ännu bättre som insektsmedel.

Känslomässigt och energimässigt är Eterisk Tea Tree Olja en lugnande men ändå energigivande eterisk olja som är idealisk för aromaterapi, massage, wellness och tvåltillverkning som syftar till att ge energi och lyfta kropp och själ. Den kan hjälpa till att bygga upp självförtroende och styrka, samtidigt som den försiktigt arbetar för att höja humöret. Eterisk Tea Tree Olja hjälper också till att lugna nerver och lugna ett överaktivt sinne, vilket gör den till ett utmärkt sömnmedel.

Innehåll

Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) - Denna produkt innehåller 100% ren eterisk tea tree olja.

Specifikationer

INCI-Namn Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil
CAS-Nummer 68647-73-4 ; 85085-48-9
Innehållsdeklaration 100% Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil
Ursprungsland Australien
Extraherad från växtdel Blad
Extraktionsmetod Ångdestillation
Parfymnot/Doftnot Toppnot
Certifiering 100% ren ekologiskt certifierad råvara
Vegansk Ja
Glutenfri Ja

 

Ytterligare information

Storlek:

10 ml

Brand

Greenbalance

MPN

GB017

Intyg & Certifikat

Kosmetisk Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) är lämplig för kosmetisk användning och att den inte finns med på listan över ämnen som är förbjudna i kosmetiska produkter. Den innehåller inte heller parabener, förbjudna konserveringsmedel, färgämnen eller UV-filter (enligt bilagorna II-VI i EU-förordningen (EG) nr 1223/2009).

Cruelty-Free

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) är cruelty-free och fri från djurförsök i enlighet med kosmetikaförordningen (EG) 1223/2009.

Vegansk

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) inte innehåller några animaliska ingredienser eller animaliska biprodukter, att inga animaliska ingredienser eller biprodukter används i tillverkningsprocessen och att produkten inte heller kommer i kontakt med animaliska produkter under lagring och transport.

TSE/BSE Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) är fri från Transmissibel Spongiform Encefalopati (TSE) och Bovin Spongiform Encefalopati (BSE). Vi intygar även att denna produkt är fri från dioxiner.

GMO-Fri

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) tillverkas utan användning av genetiskt modifierade organismer och utan användning av råvaror eller processhjälpmedel som innehåller eller härrör från genetiskt modifierat material. Denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) bör därför betraktas som icke genetiskt modifierad i enlighet med direktiven i förordning (EG) nr 1830/2003 och 1829/2003.

Glutenfri

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) inte innehåller någon gluten och har inte tillverkats i processutrustning som kommer i kontakt med gluten eller produkter som innehåller gluten.

Fri från Melamin

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) är fri från Melamin.

Fri från Nanomaterial

Greenbalance intygar att inga nanomaterial har tillsatts i något skede av tillverkningen/produktionsprocessen av denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%), i enlighet med EU:s kosmetikaförordning.

Överensstämmande enligt REACH

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) uppfyller kraven i Europeiska unionens förordning (EG) 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Intygan om uppfyllande av krav för Naturliga Ingredienser

Baserat på ISO 16128-1:2016 (Definitioner för ingredienser) och ISO 16128-2:2017 (Kriterier för ingredienser och produkter) kan Greenbalance intyga att denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) har ett index för naturligt ursprung på 1 och därför kan anses omfattas av definitionen av en “naturlig ingrediens”.

Överensstämmande enligt CITIES

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%) är tillverkad helt och hållet av råvaror som inte innehåller något av följande som är uppförda i bilagorna till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES).

Säkerhet & Förvaring

IDENTIFIERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Användning: Produkterna används i aromaterapi, hudvård, hårvård och som doftsättare i hushållsprodukter.

Tillverkare/Leverantör: Greenbalance (GB Organic AB)

FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering: Oljorna kan vara irriterande eller sensibiliserande för huden och ögonen, beroende på koncentration och individuell känslighet.

SAMMANSÄTTNING/UPPLYSNING OM BESTÅNDSDELAR

Ingredienser: Sammansättningen varierar beroende på den specifika oljan; se produktspecifikationen för detaljerade ingredienser.

FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta bort kontaktlinser om sådana finns och fortsätt sköljningen. Sök läkarvård om irritation kvarstår.

Hudkontakt: Tvätta området noggrant med tvål och vatten. Om hudirritation eller utslag uppstår, sök läkarvård.

Förtäring: Kontakta omedelbart läkarvård eller Giftinformationscentralen. Framkalla inte kräkning.

BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckningsmedel: Använd CO2, pulver eller vattenmist. Använd inte vattenstråle, eftersom det kan sprida branden.

HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Undvik kontakt med ögon och hud. Bär lämplig skyddsutrustning och hantera produkten i välventilerade utrymmen.

Lagring: Förvaras på en sval, torr plats borta från direkt solljus och starka oxidationsmedel. Håll flaskan tätt försluten och utom räckhåll för barn.

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Tillstånd vid rumstemperatur: Flytande

Färg och lukt: Varierar beroende på olja; vanligtvis klar till lätt färgad och har en karakteristisk lukt.

STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Produkterna är stabila under normala förhållanden och rekommenderad förvaring.

Reaktivitet: Kan reagera med starka oxidationsmedel. Undvik kontakt med oöppnade behållare.

TOXIKOLOGISK INFORMATION

LD50: Den exakta toxiciteten varierar beroende på olja; se produktspecifikationen för detaljer.

YTTERLIGARE INFORMATION

Avfallshantering: Avfallet ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall. Följ rekommendationerna för återvinning och bortskaffande i ditt område.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Ekologisk Eterisk Tea Tree Olja (100%)”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *