 4.9

N 100% Naturligt

N 100% Certifierade produkter

N Fri frakt över 599 kr

certifierad ehandel
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande

Sommarrean är här! –  Upp till 30% rabatt på utvalda varor – Gäller endast t.o.m. söndag 2023-07-28.

Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande

Sommarrean är här! –  Upp till 30% rabatt på utvalda varor – Gäller endast t.o.m. söndag 2023-07-28.

Ekologisk Eterisk Gråboolja (100%)

Finns i lager

159 kr127 kr

Det ursprungliga priset var: 159 kr.Det nuvarande priset är: 127 kr.
Artikelnr: 137 Kategori:
Fri från djurförsök  Vegansk Naturliga ingredienser GMO-fri Glutenfri

Greenbalance Ekologiska Eteriska Gråboolja (100%) (Artemisia vulgaris)

Utforska vår ekologiskt framställda eteriska gråboolja, varsamt ångdestillerad från bladen och de blommande topparna av den fleråriga Artemisia vulgaris-busken som odlas i Egypten. Gråboolja bjuder på en kamferartad, örtig och bittersöt doft med mjuka gröna undertoner. Många har genom tiderna vänt sig till gråbo för att lindra matsmältningsbesvär, samt för kvinnor som lider av PMS eller mensrelaterade obehag. Många tror på dess balanserande egenskaper och att den kan bidra till en mer harmonisk känsla under dessa perioder.

Artemisia-släktet innehåller omkring 300 arter som växer vilt i norra tempererade regioner, Sydafrika och Sydamerika. Artemisias är också populära som dekorativa växter och vissa arter uppskattas i blomsterarrangemang för sina friskt doftande blad.

Även känd som: Mugwort Eterisk Olja, Artemisia Vulgaris Eterisk Olja, Gråbo Eterisk Olja

Gråbo (Artemisia vulgaris), började sin resa i de norra tempererade regionerna samt Sydafrika och Sydamerika. I sitt ursprungsland, Egypten, har gråbo länge varit en integrerad del av den lokala kulturen. Egyptens klimat och terräng ger optimala förutsättningar för gråbo att växa och frodas, vilket gör att plantan kan producera en rik och kraftfull eterisk olja.

Historiskt sett har gråbo varit högt värderad i många kulturer för sina unika egenskaper. I folkmedicin användes den ofta som en ört med många potentiella fördelar. Olika civilisationer, särskilt i Egypten, har länge omfamnat dess potentiella fördelar och införlivat den i sina traditionella ritualer och praktiker.

Vår eteriska gråboolja framställs varsamt genom ångdestillation av bladen och de blommande topparna från den fleråriga Artemisia vulgaris-busken. Genom att noggrant välja de mest potenta delarna av växten och använda en kontrollerad destillationsmetod kan vi säkerställa att den eteriska oljans kvalitet och egenskaper bibehålls. Denna metod prioriterar integriteten och styrkan av oljans arom och egenskaper, för att säkerställa ett slutresultat av toppklass.

Rapporterade fördelar och användningsområden för eterisk olja av Gråbo

Eterisk gråboolja är högt värderad för sina balanserande och uppfriskande egenskaper och är känd för att användas i både hudvårds- och aromaterapiprodukter. Denna olja har historiskt sett använts inom olika kulturer för sina unika egenskaper. Och med dess distinkta, örtiga doft har den vunnit hjärtan över flera generationer. I den moderna världen kan eterisk gråboolja integreras i en rad olika rutiner, särskilt för den medvetna konsumenten som letar efter naturliga alternativ för att förbättra sitt välbefinnande.

Eterisk gråboolja för hudvård

När det gäller hudvård är eterisk gråboolja ett uppskattat tillskott. Oljan har traditionellt setts som en lugnande och balanserande komponent, vilket gör den till ett föredraget val för personer som upplever känslig eller obalanserad hud. För att integrera gråboolja i din dagliga hudvårdsrutin, kan du blanda ut den med en vegetabilisk olja, för att säkerställa en säker applicering på huden. Oljan kan även vara ett fantastiskt tillskott till massageoljor för en avkopplande upplevelse. Dess balanserande egenskaper gör den särskilt lämplig för kombinerad hud.

Eterisk gråboolja för hårvård

Inom hårvården kan gterisk olja från gråbo bidra till att ge håret ett friskt lyster och stärka hårets naturliga skönhet. Den kan blandas med schampo eller balsam för att ge en uppfriskande känsla och doft. Dess naturliga egenskaper kan särskilt gynna torrt eller skadat hår, för att hjälpa till att återfukta och ge näring åt håret från rot till topp.

Eterisk gråboolja inom aromaterapi

Gråboolja har länge uppskattats inom aromaterapi för sin uppfriskande och jordnära doft. När den används i en diffusor eller inhaleras direkt, kan den hjälpa till att skapa en avslappnad och lugn miljö, perfekt för meditation eller avkoppling efter en lång dag.

Övriga användningsområden för eterisk gråboolja

Förutom användning inom hud- och hårvård, har eterisk gråboolja historiskt använts i traditionella ritualer och som en del av naturliga hushållsprodukter. Dess unika doft kan lägga till en extra dimension i hemgjorda tvålar, ljus eller till och med i naturliga rengöringsmedel. Med sin otroliga mångsidighet kan gråbooljan bli en ovärderlig del av din naturliga livsstil.

Innehåll

Ekologisk Eterisk Gråboolja (100%) - Denna produkt innehåller 100% ren eterisk gråboolja.

Specifikationer

INCI-Namn Artemisia Vulgaris (Mugwort) Oil
CAS-Nummer 8022-37-5 ; 84775-45-1
Innehållsdeklaration 100% Artemisia Vulgaris (Mugwort) Oil
Ursprungsland Egypten
Extraherad från växtdel Blomma, Blad
Extraktionsmetod Ångdestillation
Parfymnot/Doftnot Mellannot
Certifiering 100% ren ekologiskt certifierad råvara
Vegansk Ja
Glutenfri Ja

 

Ytterligare information

Storlek:

10 ml

Brand

Greenbalance

MPN

GB137

Intyg & Certifikat

Kosmetisk Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Gråboolja (100%) är lämplig för kosmetisk användning och att den inte finns med på listan över ämnen som är förbjudna i kosmetiska produkter. Den innehåller inte heller parabener, förbjudna konserveringsmedel, färgämnen eller UV-filter (enligt bilagorna II-VI i EU-förordningen (EG) nr 1223/2009).

Cruelty-Free

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Gråboolja (100%) är cruelty-free och fri från djurförsök i enlighet med kosmetikaförordningen (EG) 1223/2009.

Vegansk

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Gråboolja (100%) inte innehåller några animaliska ingredienser eller animaliska biprodukter, att inga animaliska ingredienser eller biprodukter används i tillverkningsprocessen och att produkten inte heller kommer i kontakt med animaliska produkter under lagring och transport.

TSE/BSE Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Gråboolja (100%) är fri från Transmissibel Spongiform Encefalopati (TSE) och Bovin Spongiform Encefalopati (BSE). Vi intygar även att denna produkt är fri från dioxiner.

GMO-Fri

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Gråboolja (100%) tillverkas utan användning av genetiskt modifierade organismer och utan användning av råvaror eller processhjälpmedel som innehåller eller härrör från genetiskt modifierat material. Denna Ekologiska Eteriska Gråboolja (100%) bör därför betraktas som icke genetiskt modifierad i enlighet med direktiven i förordning (EG) nr 1830/2003 och 1829/2003.

Glutenfri

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Gråboolja (100%) inte innehåller någon gluten och har inte tillverkats i processutrustning som kommer i kontakt med gluten eller produkter som innehåller gluten.

Fri från Melamin

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Gråboolja (100%) är fri från Melamin.

Fri från Nanomaterial

Greenbalance intygar att inga nanomaterial har tillsatts i något skede av tillverkningen/produktionsprocessen av denna Ekologiska Eteriska Gråboolja (100%), i enlighet med EU:s kosmetikaförordning.

Överensstämmande enligt REACH

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Gråboolja (100%) uppfyller kraven i Europeiska unionens förordning (EG) 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Intygan om uppfyllande av krav för Naturliga Ingredienser

Baserat på ISO 16128-1:2016 (Definitioner för ingredienser) och ISO 16128-2:2017 (Kriterier för ingredienser och produkter) kan Greenbalance intyga att denna Ekologiska Eteriska Gråboolja (100%) har ett index för naturligt ursprung på 1 och därför kan anses omfattas av definitionen av en “naturlig ingrediens”.

Överensstämmande enligt CITIES

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Gråboolja (100%) är tillverkad helt och hållet av råvaror som inte innehåller något av följande som är uppförda i bilagorna till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES).

Säkerhet & Förvaring

IDENTIFIERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Användning: Produkterna används i aromaterapi, hudvård, hårvård och som doftsättare i hushållsprodukter.

Tillverkare/Leverantör: Greenbalance (GB Organic AB) – Org.nr: 559384-6693

FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering: Oljorna kan vara irriterande eller sensibiliserande för huden och ögonen, beroende på koncentration och individuell känslighet.

Fysiska faror: Inte klassificerad.

Hälsofaror:
– Hudkorrosion/irritation kategori 3
– Allvarlig ögonskada/ögonirritation kategori 2B
– Hudsensibilisering kategori 1

Miljöfaror:
– Farlig för vattenmiljön, akut fara kategori 3
– Farlig för vattenmiljön, långsiktig fara kategori 4

Signalord: Varning Varning (ikon)

Riskfraser: Orsakar mild hudirritation. Orsakar ögonirritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan vara skadligt vid förtäring och kan orsaka lungskador vid aspiration. Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

SAMMANSÄTTNING/UPPLYSNING OM BESTÅNDSDELAR

Ingredienser: Sammansättningen varierar beroende på den specifika oljan; se produktspecifikationen för detaljerade ingredienser.

FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta bort kontaktlinser om sådana finns och fortsätt sköljningen. Sök läkarvård om irritation kvarstår.

Hudkontakt: Tvätta området noggrant med tvål och vatten. Om hudirritation eller utslag uppstår, sök läkarvård. Ta av kontaminerade kläder omedelbart.

Inandning: Om andningen är svår, flytta personen till frisk luft och håll den i en bekväm position för andning. Kontakta läkare om symtomen utvecklas eller kvarstår.

Förtäring: Kontakta omedelbart läkarvård eller Giftinformationscentralen. Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten om personen är vid medvetande.

BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckningsmedel: Använd vattenmist, koldioxid (CO2), pulver eller alkoholresistent skum.

Olämpliga släckningsmedel: Använd inte vattenstråle eftersom det kan sprida branden.

Specifika faror vid brand: Brand kan producera irriterande, frätande och/eller giftiga gaser.

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal: Använd standardutrustning inklusive flamskyddsrock, hjälm med ansiktsskydd, handskar och gummistövlar. Använd självförsörjande andningsapparat med fullt ansiktsskydd vid brandbekämpning.

HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Undvik kontakt med ögon och hud. Bär lämplig skyddsutrustning och hantera produkten i välventilerade utrymmen. Undvik antändningskällor, gnistor och öppen eld.

Lagring: Förvaras på en sval, torr plats borta från direkt solljus och starka oxidationsmedel. Håll flaskan tätt försluten och utom räckhåll för barn. Förvaras i ett välventilerat område.

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Tillstånd vid rumstemperatur: Flytande

Färg och lukt: Varierar beroende på olja; vanligtvis klar till lätt färgad och har en karakteristisk lukt.

STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Produkterna är stabila under normala förhållanden och rekommenderad förvaring.

Reaktivitet: Kan reagera med starka oxidationsmedel. Undvik kontakt med oöppnade behållare.

TOXIKOLOGISK INFORMATION

LD50: Den exakta toxiciteten varierar beroende på olja; se produktspecifikationen för detaljer.

Symptom: Direkt kontakt med ögonen kan orsaka tillfällig irritation. Kan orsaka mild hudirritation och allergisk hudreaktion.

YTTERLIGARE INFORMATION

Avfallshantering: Avfallet ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall. Följ rekommendationerna för återvinning och bortskaffande i ditt område.

MILJÖINFORMATION

Miljöfarlighet: Produkten klassificeras inte som miljöfarlig, men stora eller frekventa utsläpp kan ha skadliga effekter på miljön.

FRISKRIVNING

Greenbalance kan inte förutse alla förhållanden under vilka denna information och denna produkt, eller andra tillverkares produkter i kombination med denna produkt, kan användas. Det är användarens ansvar att säkerställa säkra förhållanden för hantering, lagring och bortskaffande av produkten, samt att ta ansvar för förluster, skador eller kostnader på grund av felaktig användning. Informationen ovan relaterar endast till denna produkt och inte till dess användning i kombination med något annat material eller någon särskild process, och är endast avsedd som vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport och bortskaffande. Informationen ska inte betraktas som en garanti eller kvalitetspecifikation. Det är den enskilda individens ansvar att bedöma produktens säkerhet i den slutliga applikationen. Informationen ovan är baserad på data som tillhandahållits av och samlats in från erkända källor såsom distributörer, tillverkare och tekniska grupper och anses vara korrekt enligt vår bästa kunskap. 

Recensioner

There are no reviews yet

Bli först med att recensera ”Ekologisk Eterisk Gråboolja (100%)”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *