 4.9

N 100% Naturligt

N 100% Certifierade produkter

N Fri frakt över 599 kr

certifierad ehandel
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande

Ekologisk Eterisk Kamferolja (100%)

Finns i lager

59 kr

59 kr
Artikelnr: 141 Kategori:
Fri från djurförsök  Vegansk Naturliga ingredienser GMO-fri Glutenfri

Greenbalance Ekologiska Eteriska Kamferolja (100%) (Cinnamomum camphora)

Utforska vår ekologiskt framställda eteriska kamferolja, ångdestillerad från grenarna och träet av Cinnamomum camphora-trädet, ursprungligen från Formosa (Taiwan), Kina och Japan. Medan det finns flera sorter av kamferolja på marknaden, som varierar i färg och kvalitet, erbjuder vi den säkra och rekommenderade vita varianten, rektifierad för att säkerställa dess renhet och kvalitet.

Kamferolja kännetecknas av sina flera botaniska kemotyper, vilket är ett resultat av att trädet växer i varierande klimat och jordförhållanden. Kamferoljan är känd för sina många fördelaktiga egenskaper och kan användas för att förbättra hudens hälsa, ge lindring till idrottare och mycket mer.

Även känd som: Vit Kamfer Eterisk Olja, Cinnamomum camphora Olja, Kamferträd Olja, Camphor Eterisk Olja

Den eteriska kamferoljan kommer från det majestätiska trädet Cinnamomum camphora, vilket är ursprungligt från Formosa (nuvarande Taiwan), Kina och Japan. Denna trädart har sedan antiken varit en viktig del av dessa regioners kultur och natur. I sina ursprungsland betraktas kamferträdet som en kulturell och ekonomisk skatt. Det speciella med dessa områden är deras unika klimat och jordförhållanden, vilka är idealiska för att odla Cinnamomum camphora och vilket i sin tur ger kamferoljan dess distinkta egenskaper.

Kamferoljan har en rik historia och har uppskattats av flera kulturer genom tiderna. I antikens Kina och Japan användes kamfer både som en ingrediens i traditionell medicin och som en doftämne. Kamferträdets ved användes också i byggnadskonstruktioner, särskilt i tempel, på grund av dess hållbarhet och aromatiska egenskaper. I dessa kulturer ses kamferoljan inte bara som en värdefull handelsvara, utan också som en symbol för helighet och renhet. Historiskt sett har flera kända personer inom österländsk medicin rekommenderat kamferolja för dess terapeutiska egenskaper.

Vår eteriska kamferolja framställs genom en noggrann ångdestillationsprocess av grenarna och träet från Cinnamomum camphora-trädet. Och genom att rektifiera oljan säkerställer vi att oönskade och potentiellt farliga ämnen, som safrol, avlägsnas. Denna rektifieringsprocess ser till att vår kamferolja är av högsta kvalitet och säkerhet, vilket gör den särskilt rekommenderad för aromaterapi. De speciella metoderna vi använder i vår framställningsprocess garanterar att oljan behåller sina naturliga och terapeutiska egenskaper, samtidigt som vi bibehåller hållbarheten och respekten för naturen.

Rapporterade fördelar och användningsområden för eterisk olja av Kamfer

Eterisk kamferolja är högt värderad för en mängd olika egenskaper och användningsområden, särskilt dess antibakteriella och antiinflammatoriska förmågor. Traditionellt har oljan använts i olika hud- och hårvårdsprodukter. Kamferolja används också i kommersiella host- och förkylningsmediciner tack vare dess lugnande och slemlösande egenskaper.

Eterisk kamferolja för hudvård

Eterisk kamferolja har visat sig vara effektiv för att lindra irritation i huden. Den har även antiseptiska egenskaper som kan vara användbara för att arbeta förebyggande mot hudinfektioner. Oljan rekommenderas att blandas ut med en vegetabilisk bärande olja innan den appliceras på huden, och kan även användas i olika hudvårdsprodukter som lotioner, krämer och ansiktstvätt. En maximal koncentration av 1% eterisk olja rekommenderas i hud- och ansiktsprodukter, även om koncentrationen kan ökas något i "rinse off" produkter som ansiktstvätt.

Eterisk kamferolja för hårvård

Inom hårvård kan eterisk kamferoljans antiseptiska egenskaper kan vara till nytta för att främja en frisk hårbotten. Det är dock viktigt att notera att oljan även bör spädas korrekt innan användning på hårbotten eller håret.

Eterisk kamferolja inom aromaterapi

Eterisk kamferolja utstrålar en distinkt och karaktäristisk trädoft som omfamnar rummet med en känsla av naturens enkelhet och ro. Det är denna unika doftprofil som bidrar till oljans förmåga att skapa en lugnande och harmonisk atmosfär, perfekt för att navigera genom dagens stress och oro. De lugnande egenskaperna hos kamferolja är inte bara anekdotiska, utan har historiskt sett erkänts för dess potentiella förmåga att mildra känslor av ångest och stress, vilket gör den till ett uppskattat val inom aromaterapins värld. När droppar av kamferolja diffunderas i luften, skapar de en lugnande och avslappnande atmosfär som inbjuder till mentalt lugn och fokuserad klarhet. Dessutom, i kombination med andra eteriska oljor som lavendel eller eukalyptus, kan kamferoljan bidra till att skapa en mer balanserad och centrerad doftupplevelse som hjälper till att främja både fysiskt och mentalt välbefinnande.

Övriga användningsområden för eterisk kamferolja

Utöver hud- och hårvård så har eterisk kamferolja även traditionellt använts i liniment för att lindra ömhet, särskilt efter fysisk ansträngning. Oljan har även visat sig vara effektivt slemlösande, vilket gör den till en användbar olja vid förkylningar och andra luftvägsproblem. I modern tid har oljan hittat sin plats i parfymer, tvålar, samt rengörings- och desinfektionsmedel tack vare dess antiseptiska och uppfriskande egenskaper.

Innehåll

Ekologisk Eterisk Kamferolja (100%) - Denna produkt innehåller 100% ren eterisk kamferolja.

Specifikationer

INCI-Namn Cinnamomum Camphora (Camphor) Wood Oil
CAS-Nummer 8008-51-3 ; 92704-03-5
Innehållsdeklaration 100% Cinnamomum Camphora (Camphor) Wood Oil
Ursprungsland Kina
Extraherad från växtdel Trä
Extraktionsmetod Ångdestillation
Parfymnot/Doftnot Toppnot - Mellannot
Certifiering 100% ren ekologiskt certifierad råvara
Vegansk Ja
Glutenfri Ja

 

Ytterligare information

Storlek:

10 ml

Brand

Greenbalance

MPN

GB141

Intyg & Certifikat

Kosmetisk Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Kamferolja (100%) är lämplig för kosmetisk användning och att den inte finns med på listan över ämnen som är förbjudna i kosmetiska produkter. Den innehåller inte heller parabener, förbjudna konserveringsmedel, färgämnen eller UV-filter (enligt bilagorna II-VI i EU-förordningen (EG) nr 1223/2009).

Cruelty-Free

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Kamferolja (100%) är cruelty-free och fri från djurförsök i enlighet med kosmetikaförordningen (EG) 1223/2009.

Vegansk

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Kamferolja (100%) inte innehåller några animaliska ingredienser eller animaliska biprodukter, att inga animaliska ingredienser eller biprodukter används i tillverkningsprocessen och att produkten inte heller kommer i kontakt med animaliska produkter under lagring och transport.

TSE/BSE Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Kamferolja (100%) är fri från Transmissibel Spongiform Encefalopati (TSE) och Bovin Spongiform Encefalopati (BSE). Vi intygar även att denna produkt är fri från dioxiner.

GMO-Fri

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Kamferolja (100%) tillverkas utan användning av genetiskt modifierade organismer och utan användning av råvaror eller processhjälpmedel som innehåller eller härrör från genetiskt modifierat material. Denna Ekologiska Eteriska Kamferolja (100%) bör därför betraktas som icke genetiskt modifierad i enlighet med direktiven i förordning (EG) nr 1830/2003 och 1829/2003.

Glutenfri

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Kamferolja (100%) inte innehåller någon gluten och har inte tillverkats i processutrustning som kommer i kontakt med gluten eller produkter som innehåller gluten.

Fri från Melamin

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Kamferolja (100%) är fri från Melamin.

Fri från Nanomaterial

Greenbalance intygar att inga nanomaterial har tillsatts i något skede av tillverkningen/produktionsprocessen av denna Ekologiska Eteriska Kamferolja (100%), i enlighet med EU:s kosmetikaförordning.

Överensstämmande enligt REACH

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Kamferolja (100%) uppfyller kraven i Europeiska unionens förordning (EG) 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Intygan om uppfyllande av krav för Naturliga Ingredienser

Baserat på ISO 16128-1:2016 (Definitioner för ingredienser) och ISO 16128-2:2017 (Kriterier för ingredienser och produkter) kan Greenbalance intyga att denna Ekologiska Eteriska Kamferolja (100%) har ett index för naturligt ursprung på 1 och därför kan anses omfattas av definitionen av en “naturlig ingrediens”.

Överensstämmande enligt CITIES

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Kamferolja (100%) är tillverkad helt och hållet av råvaror som inte innehåller något av följande som är uppförda i bilagorna till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES).

Säkerhet & Förvaring

IDENTIFIERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Användning: Produkterna används i aromaterapi, hudvård, hårvård och som doftsättare i hushållsprodukter.

Tillverkare/Leverantör: Greenbalance (GB Organic AB) – Org.nr: 559384-6693

FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering: Oljorna kan vara irriterande eller sensibiliserande för huden och ögonen, beroende på koncentration och individuell känslighet.

Fysiska faror: Inte klassificerad.

Hälsofaror:
– Hudkorrosion/irritation kategori 3
– Allvarlig ögonskada/ögonirritation kategori 2B
– Hudsensibilisering kategori 1

Miljöfaror:
– Farlig för vattenmiljön, akut fara kategori 3
– Farlig för vattenmiljön, långsiktig fara kategori 4

Signalord: Varning Varning (ikon)

Riskfraser: Orsakar mild hudirritation. Orsakar ögonirritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan vara skadligt vid förtäring och kan orsaka lungskador vid aspiration. Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

SAMMANSÄTTNING/UPPLYSNING OM BESTÅNDSDELAR

Ingredienser: Sammansättningen varierar beroende på den specifika oljan; se produktspecifikationen för detaljerade ingredienser.

FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta bort kontaktlinser om sådana finns och fortsätt sköljningen. Sök läkarvård om irritation kvarstår.

Hudkontakt: Tvätta området noggrant med tvål och vatten. Om hudirritation eller utslag uppstår, sök läkarvård. Ta av kontaminerade kläder omedelbart.

Inandning: Om andningen är svår, flytta personen till frisk luft och håll den i en bekväm position för andning. Kontakta läkare om symtomen utvecklas eller kvarstår.

Förtäring: Kontakta omedelbart läkarvård eller Giftinformationscentralen. Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten om personen är vid medvetande.

BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckningsmedel: Använd vattenmist, koldioxid (CO2), pulver eller alkoholresistent skum.

Olämpliga släckningsmedel: Använd inte vattenstråle eftersom det kan sprida branden.

Specifika faror vid brand: Brand kan producera irriterande, frätande och/eller giftiga gaser.

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal: Använd standardutrustning inklusive flamskyddsrock, hjälm med ansiktsskydd, handskar och gummistövlar. Använd självförsörjande andningsapparat med fullt ansiktsskydd vid brandbekämpning.

HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Undvik kontakt med ögon och hud. Bär lämplig skyddsutrustning och hantera produkten i välventilerade utrymmen. Undvik antändningskällor, gnistor och öppen eld.

Lagring: Förvaras på en sval, torr plats borta från direkt solljus och starka oxidationsmedel. Håll flaskan tätt försluten och utom räckhåll för barn. Förvaras i ett välventilerat område.

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Tillstånd vid rumstemperatur: Flytande

Färg och lukt: Varierar beroende på olja; vanligtvis klar till lätt färgad och har en karakteristisk lukt.

STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Produkterna är stabila under normala förhållanden och rekommenderad förvaring.

Reaktivitet: Kan reagera med starka oxidationsmedel. Undvik kontakt med oöppnade behållare.

TOXIKOLOGISK INFORMATION

LD50: Den exakta toxiciteten varierar beroende på olja; se produktspecifikationen för detaljer.

Symptom: Direkt kontakt med ögonen kan orsaka tillfällig irritation. Kan orsaka mild hudirritation och allergisk hudreaktion.

YTTERLIGARE INFORMATION

Avfallshantering: Avfallet ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall. Följ rekommendationerna för återvinning och bortskaffande i ditt område.

MILJÖINFORMATION

Miljöfarlighet: Produkten klassificeras inte som miljöfarlig, men stora eller frekventa utsläpp kan ha skadliga effekter på miljön.

FRISKRIVNING

Greenbalance kan inte förutse alla förhållanden under vilka denna information och denna produkt, eller andra tillverkares produkter i kombination med denna produkt, kan användas. Det är användarens ansvar att säkerställa säkra förhållanden för hantering, lagring och bortskaffande av produkten, samt att ta ansvar för förluster, skador eller kostnader på grund av felaktig användning. Informationen ovan relaterar endast till denna produkt och inte till dess användning i kombination med något annat material eller någon särskild process, och är endast avsedd som vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport och bortskaffande. Informationen ska inte betraktas som en garanti eller kvalitetspecifikation. Det är den enskilda individens ansvar att bedöma produktens säkerhet i den slutliga applikationen. Informationen ovan är baserad på data som tillhandahållits av och samlats in från erkända källor såsom distributörer, tillverkare och tekniska grupper och anses vara korrekt enligt vår bästa kunskap. 

Recensioner

There are no reviews yet

Bli först med att recensera ”Ekologisk Eterisk Kamferolja (100%)”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *