N 100% Veganskt

N 100% Naturligt

N 100% Certifierade produkter

N Fri frakt över 599 kr

certifierad ehandel
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande

Ekologisk Eterisk Geraniumolja (100%)

Finns i lager

95 kr

10 ml
95 kr
Artikelnr: 042 Kategori:

Greenbalance Ekologisk Eterisk Geraniumolja (100%) (Pelargonium graveolens)

Upptäck vår ekologiska eteriska olja från Geranium, vars omsorgsfulla framställning förenar naturens bästa med hållbarhet. Ångdestillerad från de mjuka, gröna bladen och de blommande topparna hos Pelargonium x asperum (även känt som Pelargonium graveolens), erbjuder vår olja en enastående kvalitet och doftupplevelse.

Härstammande från det natursköna Sydafrika, är Geraniumoljan känd för sina exceptionella egenskaper och används i en rad olika sammanhang, från aromaterapi till naturlig parfym. Njut av den fräscha och genomträngande doften som kombinerar noter av citron, ros och gröna blad med en subtil, jordaktig bas.

För att utvinna denna förtrollande eteriska olja, används en traditionell ångdestillationsprocess som skonsamt extraherar oljan från de gröna delarna av denna kraftfulla perenn. När bladen krossas frigörs oljan från de specialiserade körtlarna, vilket ger en högkvalitativ och koncentrerad produkt.

Även känd som: Geraniumolja, Geranium Bourbon Eterisk Olja, Pelargonium Graveolens Olja, Pelargonium Asperum Olja, Bourbon Geraniumolja, Geraniumextrakt, Pelargonolja, Graveolens Geraniumolja, Asperum Geraniumolja

Eterisk olja från Geranium är högt värderad och används i premiummärken av parfym och kosmetika. Pelargonium graveolens [familj: Geraniaceae] är hemmahörande i östra delen av Medelhavsområdet, Sydafrika, Zimbabwe och Moçambique. Men denna lilla buske växer också allmänt på ön Réunion, i Frankrike, Spanien, Italien, Marocko, Egypten och Kina. Kina är för närvarande den största producenten av eterisk olja av Geranium. Skördeperioden sträcker sig från mars till september i Kina, medan man i Egypten skördar bladen i juni och juli.

Rapporterade fördelar och användningsområden för Eterisk Geraniumolja

Vår utsökta eteriska olja från Geranium är ett överlägset val för ett brett spektrum av användningsområden inom kroppsvård och aromaterapi; den är också en utmärkt parfymingrediens. Eterisk olja från Geranium är djupt hudnärande och passar alla hudtyper. Den anses även genom dess regenererande och sammandragande egenskaper passa extra bra till att ge stöd till mogen hud.

Eterisk Geraniumolja kan med fördel blandas med andra eteriska oljor inom familjerna blommor, citrus och trä.

Känslomässigt och energimässigt är eterisk olja från Geranium upplyftande och stabiliserande. Detta är en härlig eterisk olja att använda när man vill hjälpa till att hantera stress och oro. I sin bok Aromaterapy for Healing the Spirit skriver Gabriel Mojaystates att eterisk olja från Geranium kan hjälpa till med en "obalans i viljan" som manifesterar sig som känslor av stress, rastlöshet, irritabilitet, ångest och rädsla.

Eterisk Geraniumolja är även effektiv som ingrediens i myggmedel  då dess doft verkar avskräckande för många insekter.

Innehåll

Ekologisk Eterisk Geraniumolja (100%) - Denna produkt innehåller 100% ren eterisk geraniumolja.

Specifikationer

INCI-Namn Pelargonium Graveolens (Geranium) Oil
CAS-Nummer 8000-46-2 ; 90082-51-2
Innehållsdeklaration 100% Pelargonium Graveolens (Geranium) Oil
Ursprungsland Réunion ön
Extraherad från växtdel Blomma, Blad
Extraktionsmetod Ångdestillation
Parfymnot/Doftnot Toppnot - Mellannot
Certifiering 100% ren ekologiskt certifierad råvara
Vegansk Ja
Glutenfri Ja

 

Ytterligare information

Storlek:

10 ml

Brand

Greenbalance

MPN

GB042

Intyg & Certifikat

Kosmetisk Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Geraniumolja (100%) är lämplig för kosmetisk användning och att den inte finns med på listan över ämnen som är förbjudna i kosmetiska produkter. Den innehåller inte heller parabener, förbjudna konserveringsmedel, färgämnen eller UV-filter (enligt bilagorna II-VI i EU-förordningen (EG) nr 1223/2009).

Cruelty-Free

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Geraniumolja (100%) är cruelty-free och fri från djurförsök i enlighet med kosmetikaförordningen (EG) 1223/2009.

Vegansk

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Geraniumolja (100%) inte innehåller några animaliska ingredienser eller animaliska biprodukter, att inga animaliska ingredienser eller biprodukter används i tillverkningsprocessen och att produkten inte heller kommer i kontakt med animaliska produkter under lagring och transport.

TSE/BSE Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Geraniumolja (100%) är fri från Transmissibel Spongiform Encefalopati (TSE) och Bovin Spongiform Encefalopati (BSE). Vi intygar även att denna produkt är fri från dioxiner.

GMO-Fri

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Geraniumolja (100%) tillverkas utan användning av genetiskt modifierade organismer och utan användning av råvaror eller processhjälpmedel som innehåller eller härrör från genetiskt modifierat material. Denna Ekologisk Eterisk Geraniumolja (100%) bör därför betraktas som icke genetiskt modifierad i enlighet med direktiven i förordning (EG) nr 1830/2003 och 1829/2003.

Glutenfri

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Geraniumolja (100%) inte innehåller någon gluten och har inte tillverkats i processutrustning som kommer i kontakt med gluten eller produkter som innehåller gluten.

Fri från Melamin

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Geraniumolja (100%) är fri från Melamin.

Fri från Nanomaterial

Greenbalance intygar att inga nanomaterial har tillsatts i något skede av tillverkningen/produktionsprocessen av denna Ekologisk Eterisk Geraniumolja (100%), i enlighet med EU:s kosmetikaförordning.

Överensstämmande enligt REACH

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Geraniumolja (100%) uppfyller kraven i Europeiska unionens förordning (EG) 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Intygan om uppfyllande av krav för Naturliga Ingredienser

Baserat på ISO 16128-1:2016 (Definitioner för ingredienser) och ISO 16128-2:2017 (Kriterier för ingredienser och produkter) kan Greenbalance intyga att denna Ekologisk Eterisk Geraniumolja (100%) har ett index för naturligt ursprung på 1 och därför kan anses omfattas av definitionen av en “naturlig ingrediens”.

Överensstämmande enligt CITIES

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Geraniumolja (100%) är tillverkad helt och hållet av råvaror som inte innehåller något av följande som är uppförda i bilagorna till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES).

Säkerhet & Förvaring

IDENTIFIERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Användning: Produkterna används i aromaterapi, hudvård, hårvård och som doftsättare i hushållsprodukter.

Tillverkare/Leverantör: Greenbalance (GB Organic AB)

FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering: Oljorna kan vara irriterande eller sensibiliserande för huden och ögonen, beroende på koncentration och individuell känslighet.

SAMMANSÄTTNING/UPPLYSNING OM BESTÅNDSDELAR

Ingredienser: Sammansättningen varierar beroende på den specifika oljan; se produktspecifikationen för detaljerade ingredienser.

FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta bort kontaktlinser om sådana finns och fortsätt sköljningen. Sök läkarvård om irritation kvarstår.

Hudkontakt: Tvätta området noggrant med tvål och vatten. Om hudirritation eller utslag uppstår, sök läkarvård.

Förtäring: Kontakta omedelbart läkarvård eller Giftinformationscentralen. Framkalla inte kräkning.

BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckningsmedel: Använd CO2, pulver eller vattenmist. Använd inte vattenstråle, eftersom det kan sprida branden.

HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Undvik kontakt med ögon och hud. Bär lämplig skyddsutrustning och hantera produkten i välventilerade utrymmen.

Lagring: Förvaras på en sval, torr plats borta från direkt solljus och starka oxidationsmedel. Håll flaskan tätt försluten och utom räckhåll för barn.

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Tillstånd vid rumstemperatur: Flytande

Färg och lukt: Varierar beroende på olja; vanligtvis klar till lätt färgad och har en karakteristisk lukt.

STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Produkterna är stabila under normala förhållanden och rekommenderad förvaring.

Reaktivitet: Kan reagera med starka oxidationsmedel. Undvik kontakt med oöppnade behållare.

TOXIKOLOGISK INFORMATION

LD50: Den exakta toxiciteten varierar beroende på olja; se produktspecifikationen för detaljer.

YTTERLIGARE INFORMATION

Avfallshantering: Avfallet ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall. Följ rekommendationerna för återvinning och bortskaffande i ditt område.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Ekologisk Eterisk Geraniumolja (100%)”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *