 4.9

N 100% Naturligt

N 100% Certifierade produkter

N Fri frakt över 599 kr

certifierad ehandel
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande

Ekologisk Eterisk Enbärsolja (100%)

(1 kundrecension)

Finns i lager

105 kr

105 kr
Artikelnr: 136 Kategori:
Fri från djurförsök  Vegansk Naturliga ingredienser GMO-fri Glutenfri

Greenbalance Ekologiska Eteriska Enbärsolja (100%) (Juniperus communis)

Dyk in i den magiska världen av vår ekologiskt framställda eteriska enbärsolja som ångdestillerats från de vackra blå bären av det ständigt gröna Juniperus communis-trädet som växer i de skogsklädda regionerna i Indien. Enbärsolja har en frisk, träig-balsamisk och något söt doft som tar med dig på en resa genom tid och rum. Historiskt sett har enbärsolja använts i traditionella sammanhang, särskilt som en kulinarisk doftkomponent och den är även den främsta aromatiska beståndsdelen i gin. Dess ljusa, skogiga doft är välkänd och blandar sig perfekt med andra eteriska oljor från trä, konifer, örter, krydda, mint och blommiga familjer. Upplev enbärsoljans kraftfulla förmåga att rena och vitalisera atmosfären, och dess lugnande och jordnära effekter på sinnet.

Även känd som: Juniperus Eterisk Olja, Juniperus Communis Bärolja, Enbärsolja, Juniperus Communis Eterisk Olja

Eterisk enbärsolja härstammar från den ständigt gröna trädet Juniperus communis, som växer i de skogsklädda regionerna i Indien. Inom detta majestätiska land har enbärsträdet haft en särskild plats, särskilt inom traditionella helande system som ayurveda. De skogsklädda regionerna i Indien ger idealiska förhållanden för enbärsolja, med rätt balans av solljus, regn och jordmån, vilket bidrar till att producera en olja av högsta kvalitet.

Genom tiderna har enbärsolja spelat en viktig roll i flera kulturer, särskilt inom ayurveda, där den använts för sina renande och helande egenskaper. I det antika Grekland användes enbär som en vanlig aromatisk ingrediens inom matlagning och parfymtillverkning. Den är också känd för att vara den främsta aromatiska beståndsdelen i gin, vilket markerar dess betydelse inom spritindustrin. Flera kulturer har även betraktat enbärsoljan som en symbol för skydd, på grund av dess antiseptiska och renande egenskaper.

Vår eteriska enbärsolja ångdestilleras från de blå bären av Juniperus communis-trädet. Denna ångdestillationsprocess är en noggrant övervakad teknik där vattenånga passerar genom bären, vilket resulterar i att oljans essens avdunstar och sedan kondenseras för att separera den eteriska oljan från vattnet. Vad som gör vår process unik är valet av just de mogna bären av trädet, eftersom de är de mest terapeutiska delarna av växten. Detta säkerställer att oljan behåller alla sina fördelaktiga egenskaper för att leverera en produkt av högsta kvalitet.

Rapporterade fördelar och användningsområden för eterisk olja av Enbär

Eterisk enbärsolja är sedan länge värderad för sina renande och lugnande egenskaper och är känd för att användas i både hudvård, hårvård, och aromaterapi produkter. Denna olja, som är ångdestillerad från de mogna bären av Juniperus communis-trädet, bär med sig en rik historia av traditionell användning och terapeutiska fördelar. Och för den moderna konsumenten kan enbärsoljan ge en naturlig touch till deras dagliga skönhetsrutiner, hjälpa till med avkoppling och även fungera som ett naturligt rengöringstillskott.

Eterisk enbärsolja för hudvård

När det gäller hudvård är eterisk enbärsolja en juvel. Dess renande egenskaper gör den idealisk för att hjälpa till att klara upp orenheter, medan dess lugnande effekt kan hjälpa till att lindra irriterad hud. Den kan integreras i dagliga hudvårdsrutiner genom att läggas till fuktighetskrämer eller användas som en del av massageoljor för en avslappnande effekt. När du använder enbärsolja på huden, är det viktigt att späda den med en vegetabilisk olja, såsom jojoba eller vetegroddsolja, för att undvika irritation. För dem med fet eller kombinationshud kan enbärsolja vara särskilt fördelaktig, eftersom den kan hjälpa till att balansera talgproduktionen.

Eterisk enbärsolja för hårvård

För håret erbjuder eterisk enbärsolja fördelar i form av ökad glans och styrka. Dess renande egenskaper kan hjälpa till att rengöra hårbotten och främja en frisk skalp. För de med en torr eller kliande hårbotten kan en massage med en oljeblandning som innehåller enbärsolja erbjuda lättnad. Dessutom kan de med fettigt hår dra nytta av enbärsoljans balanserande effekt.

Eterisk enbärsolja inom aromaterapi

Inom aromaterapi är eterisk enbärsolja en favorit för sin upplyftande och jordnära doft. När den inhaleras, kan den hjälpa till att rena sinnet och uppmuntra en känsla av klarhet. Och dess lugnande effekter gör den till en idealisk olja att använda vid meditation eller avkoppling, där den sägs hjälpa till att lindra ångest och stress.

Övriga användningsområden för eterisk enbärsolja

Utöver skönhet och välbefinnande har eterisk enbärsolja andra användningsområden. Den kan fungera som ett naturlig rengöringsmedel, särskilt när den blandas med andra rengörande eteriska oljor. Denna olja kan också tillsättas till DIY-rengöringsrecept för hemmet, vilket ger en fräsch doft och hjälper till att rengöra ytor effektivt.

Innehåll

Ekologisk Eterisk Enbärsolja (100%) - Denna produkt innehåller 100% ren eterisk enbärsolja.

Specifikationer

INCI-Namn Juniperus Communis (Juniper) Berry Oil
CAS-Nummer 8002-68-4 ; 84603-69-0
Innehållsdeklaration 100% Juniperus Communis (Juniper) Berry Oil
Ursprungsland Indien
Extraherad från växtdel Bär
Extraktionsmetod Ångdestillation
Parfymnot/Doftnot Toppnot - Mellannot
Certifiering 100% ren ekologiskt certifierad råvara
Vegansk Ja
Glutenfri Ja

 

Ytterligare information

Storlek:

10 ml

Brand

Greenbalance

MPN

GB136

Intyg & Certifikat

Kosmetisk Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Enbärsolja (100%) är lämplig för kosmetisk användning och att den inte finns med på listan över ämnen som är förbjudna i kosmetiska produkter. Den innehåller inte heller parabener, förbjudna konserveringsmedel, färgämnen eller UV-filter (enligt bilagorna II-VI i EU-förordningen (EG) nr 1223/2009).

Cruelty-Free

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Enbärsolja (100%) är cruelty-free och fri från djurförsök i enlighet med kosmetikaförordningen (EG) 1223/2009.

Vegansk

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Enbärsolja (100%) inte innehåller några animaliska ingredienser eller animaliska biprodukter, att inga animaliska ingredienser eller biprodukter används i tillverkningsprocessen och att produkten inte heller kommer i kontakt med animaliska produkter under lagring och transport.

TSE/BSE Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Enbärsolja (100%) är fri från Transmissibel Spongiform Encefalopati (TSE) och Bovin Spongiform Encefalopati (BSE). Vi intygar även att denna produkt är fri från dioxiner.

GMO-Fri

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Enbärsolja (100%) tillverkas utan användning av genetiskt modifierade organismer och utan användning av råvaror eller processhjälpmedel som innehåller eller härrör från genetiskt modifierat material. Denna Ekologiska Eteriska Enbärsolja (100%) bör därför betraktas som icke genetiskt modifierad i enlighet med direktiven i förordning (EG) nr 1830/2003 och 1829/2003.

Glutenfri

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Enbärsolja (100%) inte innehåller någon gluten och har inte tillverkats i processutrustning som kommer i kontakt med gluten eller produkter som innehåller gluten.

Fri från Melamin

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Enbärsolja (100%) är fri från Melamin.

Fri från Nanomaterial

Greenbalance intygar att inga nanomaterial har tillsatts i något skede av tillverkningen/produktionsprocessen av denna Ekologiska Eteriska Enbärsolja (100%), i enlighet med EU:s kosmetikaförordning.

Överensstämmande enligt REACH

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Enbärsolja (100%) uppfyller kraven i Europeiska unionens förordning (EG) 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Intygan om uppfyllande av krav för Naturliga Ingredienser

Baserat på ISO 16128-1:2016 (Definitioner för ingredienser) och ISO 16128-2:2017 (Kriterier för ingredienser och produkter) kan Greenbalance intyga att denna Ekologiska Eteriska Enbärsolja (100%) har ett index för naturligt ursprung på 1 och därför kan anses omfattas av definitionen av en “naturlig ingrediens”.

Överensstämmande enligt CITIES

Greenbalance intygar att denna Ekologiska Eteriska Enbärsolja (100%) är tillverkad helt och hållet av råvaror som inte innehåller något av följande som är uppförda i bilagorna till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES).

Säkerhet & Förvaring

IDENTIFIERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Användning: Produkterna används i aromaterapi, hudvård, hårvård och som doftsättare i hushållsprodukter.

Tillverkare/Leverantör: Greenbalance (GB Organic AB) – Org.nr: 559384-6693

FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering: Oljorna kan vara irriterande eller sensibiliserande för huden och ögonen, beroende på koncentration och individuell känslighet.

Fysiska faror: Inte klassificerad.

Hälsofaror:
– Hudkorrosion/irritation kategori 3
– Allvarlig ögonskada/ögonirritation kategori 2B
– Hudsensibilisering kategori 1

Miljöfaror:
– Farlig för vattenmiljön, akut fara kategori 3
– Farlig för vattenmiljön, långsiktig fara kategori 4

Signalord: Varning Varning (ikon)

Riskfraser: Orsakar mild hudirritation. Orsakar ögonirritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan vara skadligt vid förtäring och kan orsaka lungskador vid aspiration. Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

SAMMANSÄTTNING/UPPLYSNING OM BESTÅNDSDELAR

Ingredienser: Sammansättningen varierar beroende på den specifika oljan; se produktspecifikationen för detaljerade ingredienser.

FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta bort kontaktlinser om sådana finns och fortsätt sköljningen. Sök läkarvård om irritation kvarstår.

Hudkontakt: Tvätta området noggrant med tvål och vatten. Om hudirritation eller utslag uppstår, sök läkarvård. Ta av kontaminerade kläder omedelbart.

Inandning: Om andningen är svår, flytta personen till frisk luft och håll den i en bekväm position för andning. Kontakta läkare om symtomen utvecklas eller kvarstår.

Förtäring: Kontakta omedelbart läkarvård eller Giftinformationscentralen. Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten om personen är vid medvetande.

BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckningsmedel: Använd vattenmist, koldioxid (CO2), pulver eller alkoholresistent skum.

Olämpliga släckningsmedel: Använd inte vattenstråle eftersom det kan sprida branden.

Specifika faror vid brand: Brand kan producera irriterande, frätande och/eller giftiga gaser.

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal: Använd standardutrustning inklusive flamskyddsrock, hjälm med ansiktsskydd, handskar och gummistövlar. Använd självförsörjande andningsapparat med fullt ansiktsskydd vid brandbekämpning.

HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Undvik kontakt med ögon och hud. Bär lämplig skyddsutrustning och hantera produkten i välventilerade utrymmen. Undvik antändningskällor, gnistor och öppen eld.

Lagring: Förvaras på en sval, torr plats borta från direkt solljus och starka oxidationsmedel. Håll flaskan tätt försluten och utom räckhåll för barn. Förvaras i ett välventilerat område.

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Tillstånd vid rumstemperatur: Flytande

Färg och lukt: Varierar beroende på olja; vanligtvis klar till lätt färgad och har en karakteristisk lukt.

STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Produkterna är stabila under normala förhållanden och rekommenderad förvaring.

Reaktivitet: Kan reagera med starka oxidationsmedel. Undvik kontakt med oöppnade behållare.

TOXIKOLOGISK INFORMATION

LD50: Den exakta toxiciteten varierar beroende på olja; se produktspecifikationen för detaljer.

Symptom: Direkt kontakt med ögonen kan orsaka tillfällig irritation. Kan orsaka mild hudirritation och allergisk hudreaktion.

YTTERLIGARE INFORMATION

Avfallshantering: Avfallet ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall. Följ rekommendationerna för återvinning och bortskaffande i ditt område.

MILJÖINFORMATION

Miljöfarlighet: Produkten klassificeras inte som miljöfarlig, men stora eller frekventa utsläpp kan ha skadliga effekter på miljön.

FRISKRIVNING

Greenbalance kan inte förutse alla förhållanden under vilka denna information och denna produkt, eller andra tillverkares produkter i kombination med denna produkt, kan användas. Det är användarens ansvar att säkerställa säkra förhållanden för hantering, lagring och bortskaffande av produkten, samt att ta ansvar för förluster, skador eller kostnader på grund av felaktig användning. Informationen ovan relaterar endast till denna produkt och inte till dess användning i kombination med något annat material eller någon särskild process, och är endast avsedd som vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport och bortskaffande. Informationen ska inte betraktas som en garanti eller kvalitetspecifikation. Det är den enskilda individens ansvar att bedöma produktens säkerhet i den slutliga applikationen. Informationen ovan är baserad på data som tillhandahållits av och samlats in från erkända källor såsom distributörer, tillverkare och tekniska grupper och anses vara korrekt enligt vår bästa kunskap. 

1 recension av Ekologisk Eterisk Enbärsolja (100%)

  1. Guido (verifierad ägare)

    Superbra kvalitè

Lägg till en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *