N 100% Veganskt

N 100% Naturligt

N 100% Certifierade produkter

N Fri frakt över 599 kr

certifierad ehandel
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande

Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%)

Finns i lager

Från: 189 kr

5 ml
189 kr
10 ml
279 kr
Artikelnr: 035 Kategori:

Greenbalance Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) (Acorus calamus)

Upptäck vår ekologiska Kalmusrotolja, som är noggrant ångdestillerad från rhizomerna av Acorus calamus, en växt som frodas i natursköna områden som Indien, Centralasien, södra Ryssland, Sibirien och delar av Östeuropa. Denna unika olja har använts traditionellt i meditation och introspektion för att skapa en lugn atmosfär och främja mental klarhet.

Återupplev den omsorgsfulla traditionen från yogis och ayurvediska filosofer, som ofta rekommenderar kalmusrot för att hjälpa till att förbättra hjärnans funktioner, förstärka minnesförmågan och öka den intellektuella kapaciteten. Denna underbara olja är känd inom aromaterapin för att hjälpa till att främja ett klart sinne och fokus.

Låt våra ekologiska eteriska olja av Kalmusrot bli en del av din dagliga rutin och upptäck fördelarna med denna naturliga skatt. Den vänliga och upplyftande doften är perfekt för att skapa en harmonisk och avslappnad atmosfär.

Även känd som: Kalmusrot Eterisk Olja, Acorus Calamus Rotolja, Säv Eterisk Olja, Kalmus Eterisk Olja, Sävrot Eterisk Olja, Acorus Calamus Eterisk Olja, Sötflagg Eterisk Olja

Kalmusroten, en fascinerande och mångsidig växt, har en lång och spännande historia inom både traditionell och modern användning. Den här vattenälskande växten trivs i våtmarker på norra halvklotet och förtrollar med sin varma, kryddiga och samtidigt fräscha doft. Med en sådan unik och behaglig doft är det ingen överraskning att Kalmusrot har blivit ett populärt tillskott i kosmetiska produkter och välbefinnande-rutiner.

Historiskt sett har kalmusroten varit mycket uppskattad för sina många användningsområden och fördelar. Det ursprungliga Egypten är bara ett av de platser där denna växt har spelat en betydande roll. De gamla egyptierna ansåg kalmusroten vara ett effektivt afrodisiakum, och förlitade sig på dess förmåga att öka hälsan i det reproduktiva systemet.

Kalmusrotens betydelse sträcker sig även över till den ayurvediska traditionen, där den är känd som Vacha. Här används den fortfarande som ett afrodisiakum och för andra fördelaktiga ändamål. I Europa har kalmusroten en lång historia av att användas i vin och ingår också i den välkända drycken absint. Dessutom har Calamus fått sitt namn omnämnt i Gamla testamentet, där det omtalas i Andra Mosebok som en beståndsdel i Bibelns heliga smörjolja.

Rapporterade fördelar och användningsområden av Eterisk Kalmusrotolja

Eterisk olja av kalmusrot är rik på naturliga kraftfulla antiinflammatoriska föreningar. Denna unika olja kan användas på flera sätt för att stödja en känsla av välbefinnande och harmoni.

När oljan används i aromaterapi, erbjuder kalamusrotolja en lugnande och avslappnande effekt. Dessutom kan denna eteriska olja hjälpa till att lindra mental stress och föryngra sinnena under perioder av mycket stress och oro. Genom att integrera denna väldoftande olja i din aromaterapirutin kan du skapa en lugnande och upplyftande atmosfär i ditt hem, kontor eller yogastudio.

Förutom sina fördelar inom aromaterapi, kan kalmusrotolja användas i en rad olika kosmetiska produkter. Dess varma, kryddiga och fräscha doft kompletterar en mängd olika skönhetsprodukter, såsom krämer, salvor, parfymer och mycket mer. Genom att införliva denna mångsidiga olja i din dagliga skönhetsregim kan du ge dina produkter en extra touch av lyx och välbefinnande.

Kalmusrotolja kan även användas i hemgjorda rengöringsmedel och luftfräschare. Med sin naturligt fräscha doft kan du skapa en ren och inbjudande atmosfär i ditt hem, samtidigt som du drar nytta av dess naturliga egenskaper.

När du utforskar de många användningsområdena för kalmusrotolja är det viktigt att komma ihåg att denna eteriska olja ska användas med försiktighet och i lämpliga mängder. Som med alla eteriska oljor rekommenderas det att du alltid följer säkerhetsanvisningar och genomför ett hudtest innan du använder den på större hudområden. Dessutom bör oljan spädas i en bärarolja innan den appliceras direkt på huden.

Kalmusrotolja är en mångsidig och unik olja som förtjänar sin plats i dina välbefinnande- och skönhetsrutiner. Dess varma, kryddiga och fräscha doft tillsammans med dess lugnande och antiinflammatoriska egenskaper gör den till ett utmärkt komplement till en mängd olika produkter och användningsområden. Genom att införliva denna olja i ditt liv kan du dra nytta av dess rika historia och traditioner, och upptäcka de många fördelarna med denna naturliga skatt.

Innehåll

Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) - Denna produkt innehåller 100% ren eterisk kalmusrotolja.

Specifikationer

INCI-Namn Acorus Calamus Root Oil
CAS-Nummer 8015-79-0 ; 84775-39-3
Innehållsdeklaration 100% Acorus Calamus Root Oil
Ursprungsland Indien
Extraherad från växtdel Rot
Extraktionsmetod Ångdestillation
Parfymnot/Doftnot Basnot
Certifiering 100% ren ekologiskt certifierad råvara
Vegansk Ja
Glutenfri Ja

 

Ytterligare information

Storlek:

5 ml, 10 ml

Brand

Greenbalance

MPN

GB035

Intyg & Certifikat

Kosmetisk Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) är lämplig för kosmetisk användning och att den inte finns med på listan över ämnen som är förbjudna i kosmetiska produkter. Den innehåller inte heller parabener, förbjudna konserveringsmedel, färgämnen eller UV-filter (enligt bilagorna II-VI i EU-förordningen (EG) nr 1223/2009).

Cruelty-Free

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) är cruelty-free och fri från djurförsök i enlighet med kosmetikaförordningen (EG) 1223/2009.

Vegansk

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) inte innehåller några animaliska ingredienser eller animaliska biprodukter, att inga animaliska ingredienser eller biprodukter används i tillverkningsprocessen och att produkten inte heller kommer i kontakt med animaliska produkter under lagring och transport.

TSE/BSE Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) är fri från Transmissibel Spongiform Encefalopati (TSE) och Bovin Spongiform Encefalopati (BSE). Vi intygar även att denna produkt är fri från dioxiner.

GMO-Fri

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) tillverkas utan användning av genetiskt modifierade organismer och utan användning av råvaror eller processhjälpmedel som innehåller eller härrör från genetiskt modifierat material. Denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) bör därför betraktas som icke genetiskt modifierad i enlighet med direktiven i förordning (EG) nr 1830/2003 och 1829/2003.

Glutenfri

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) inte innehåller någon gluten och har inte tillverkats i processutrustning som kommer i kontakt med gluten eller produkter som innehåller gluten.

Fri från Melamin

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) är fri från Melamin.

Fri från Nanomaterial

Greenbalance intygar att inga nanomaterial har tillsatts i något skede av tillverkningen/produktionsprocessen av denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%), i enlighet med EU:s kosmetikaförordning.

Överensstämmande enligt REACH

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) uppfyller kraven i Europeiska unionens förordning (EG) 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Intygan om uppfyllande av krav för Naturliga Ingredienser

Baserat på ISO 16128-1:2016 (Definitioner för ingredienser) och ISO 16128-2:2017 (Kriterier för ingredienser och produkter) kan Greenbalance intyga att denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) har ett index för naturligt ursprung på 1 och därför kan anses omfattas av definitionen av en “naturlig ingrediens”.

Överensstämmande enligt CITIES

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) är tillverkad helt och hållet av råvaror som inte innehåller något av följande som är uppförda i bilagorna till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES).

Säkerhet & Förvaring

IDENTIFIERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Användning: Produkterna används i aromaterapi, hudvård, hårvård och som doftsättare i hushållsprodukter.

Tillverkare/Leverantör: Greenbalance (GB Organic AB)

FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering: Oljorna kan vara irriterande eller sensibiliserande för huden och ögonen, beroende på koncentration och individuell känslighet.

SAMMANSÄTTNING/UPPLYSNING OM BESTÅNDSDELAR

Ingredienser: Sammansättningen varierar beroende på den specifika oljan; se produktspecifikationen för detaljerade ingredienser.

FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta bort kontaktlinser om sådana finns och fortsätt sköljningen. Sök läkarvård om irritation kvarstår.

Hudkontakt: Tvätta området noggrant med tvål och vatten. Om hudirritation eller utslag uppstår, sök läkarvård.

Förtäring: Kontakta omedelbart läkarvård eller Giftinformationscentralen. Framkalla inte kräkning.

BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckningsmedel: Använd CO2, pulver eller vattenmist. Använd inte vattenstråle, eftersom det kan sprida branden.

HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Undvik kontakt med ögon och hud. Bär lämplig skyddsutrustning och hantera produkten i välventilerade utrymmen.

Lagring: Förvaras på en sval, torr plats borta från direkt solljus och starka oxidationsmedel. Håll flaskan tätt försluten och utom räckhåll för barn.

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Tillstånd vid rumstemperatur: Flytande

Färg och lukt: Varierar beroende på olja; vanligtvis klar till lätt färgad och har en karakteristisk lukt.

STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Produkterna är stabila under normala förhållanden och rekommenderad förvaring.

Reaktivitet: Kan reagera med starka oxidationsmedel. Undvik kontakt med oöppnade behållare.

TOXIKOLOGISK INFORMATION

LD50: Den exakta toxiciteten varierar beroende på olja; se produktspecifikationen för detaljer.

YTTERLIGARE INFORMATION

Avfallshantering: Avfallet ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall. Följ rekommendationerna för återvinning och bortskaffande i ditt område.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%)”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *