 4.9

N 100% Naturligt

N 100% Certifierade produkter

N Fri frakt över 599 kr

certifierad ehandel
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande

Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%)

Finns i lager

Från: 169 kr

169 kr
229 kr
Artikelnr: 035 Kategori:
Fri från djurförsök  Vegansk Naturliga ingredienser GMO-fri Glutenfri

Greenbalance Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) (Acorus calamus)

Upptäck vår ekologiska eteriska kalmusrotolja, som är varsamt ångdestillerad från rhizomerna av Acorus calamus, en växt som trivs i vattenrika områden i norra halvklotets marskland. Denna olja, med rötter i Indien, centralasien, södra Ryssland, Sibirien och delar av Östeuropa, är berömd för sin varma och kryddiga men samtidigt fräscha doft. Kalmusrotoljan är inte bara en uppskattad ingrediens i kosmetiska produkter; den har även en lång tradition av användning inom meditation och introspektion. Tack vare dess unika egenskaper har oljan flitigt blivit rekommenderad av helgon, yogis och ayurvediska filosofer.

Denna exceptionella olja är även erkänd inom Ayurveda som Vacha och anses vara ett kraftfullt afrodisiakum som bidrar till reproduktionssystemets hälsa. Dess användning sträcker sig från att ha tillsatts i vin i Europa till att vara en del av absint. Kalmus har även omnämnts i Gamla Testamentet och beskrivits i Andra Moseboken som en ingrediens i den heliga smörjelsen. Låt den unika och populära doften av eterisk kalmusrotolja berika ditt hem eller din arbetsplats med en känsla av lugn och förnyelse.

Även känd som: Acorus calamus eterisk olja, Kalmusolja, Vachaolja

Vår eteriska kalmusrotolja börjar sin resa från de vattenrika områdena i norra halvklotet, närmare bestämt från Indien, centralasien, södra Ryssland, Sibirien och delar av Östeuropa. Kalmusrot, eller Acorus calamus, är en växt som trivs i marskland och längs vattendrag, en plats där den kan frodas och växa i sin naturliga habitat. Denna geografiska spridning är inte bara en indikation på växtens anpassningsförmåga utan också på dess historiska och kulturella betydelse i olika regioner. I Indien, till exempel, är kalmusrot djupt rotad i Ayurvedisk tradition där den kallas Vacha och är känd för sina fördelaktiga egenskaper för hjärnans funktion och som ett afrodisiakum.

Genom historien har kalmusrotoljan värderats högt av många kulturer och civilisationer för dess mångsidiga användningsområden, från folkmedicinska till rituella ändamål. I det antika Egypten ansågs kalmusrot vara ett kraftfullt afrodisiakum, och dess användning sträckte sig till Europa där den tillsattes i vin och också blev en del av den berömda absinten. Dess närvaro i Gamla Testamentet, där den beskrivs som en ingrediens i den heliga smörjelsen, understryker även dess spirituella betydelse.

Denna eteriska kalmusrotoljan framställs genom en noggrann process av ångdestillation från rhizomerna (jordstammarna) av Acorus calamus. Denna metod är avgörande för att extrahera oljans essens och behålla dess unika aromatiska profil samt dess terapeutiska egenskaper. Ångdestillation är en traditionell och tidskrävande teknik som säkerställer att oljan är av högsta möjliga kvalitet. Processen kräver expertkunskap och precision för att försiktigt extrahera oljan utan att kompromissa med dess naturliga egenskaper. Det är denna noggranna framställningsprocess som gör vår eteriska kalmusrotolja exceptionell, där vi kombinerar traditionella metoder med modern teknik för att erbjuda en olja som är ren, kraftfull och autentisk till dess ursprung.

Rapporterade fördelar och användningsområden för eterisk kalmusrotolja

Eterisk kalmusrotolja är värderad för sina antiinflammatoriska och lugnande egenskaper och är känt för att användas i hudvårdsprodukter, hårvårdsprodukter samt inom aromaterapi. Dess varma och kryddiga men samtidigt fräscha doft gör den till en unik ingrediens i kosmetiska formuleringar. Dess traditionella användningsområden sträcker sig från att förbättra mental hälsa till att stödja hudens och hårets välbefinnande.

Eterisk kalmusrotolja för hudvård

Inom hudvården är eterisk kalmusrotolja särskilt uppskattad för dess antiinflammatoriska egenskaper som kan hjälpa till att lugna irriterad hud, samt minska rodnad. Denna olja kan integreras i dagliga hudvårdsrutiner genom att blandas ut med en vegetabilisk olja för att skapa närande massageoljor eller fuktgivande serum. Dess lugnande effekt gör den idealisk för användning på problematisk hud eller hud som är benägen för inflammation. Kalmusrotolja kan också bidra till att förbättra hudens övergripande utseende genom att främja en jämnare hudton och förbättra hudens elasticitet.

Eterisk kalmusrotolja för hårvård

När det kommer till hårvård, erbjuder eterisk kalmusrotolja fördelar såsom att främja hårbottens hälsa och stärka hårets struktur. Denna olja kan användas för att berika schampo och balsam med syfte att minska mjäll och lugna en irriterad hårbotten. Dess antiinflammatoriska egenskaper är speciellt fördelaktiga för personer med känslig hårbotten. Användning av produkter innehållande kalmusrotolja kan bidra till att förbättra hårets lyster och styrka, vilket gör det till ett utmärkt val för personer med torrt, skadat eller tunt hår.

Eterisk kalmusrotolja inom aromaterapi

Inom aromaterapi skapar eterisk kalmusrotolja en lugnande effekt som kan hjälpa användaren att känna sig mer avslappnad och lugn. Dess varma och kryddiga doft används för att minska stress, lindra ångest och främja mental klarhet. Denna olja rekommenderas ofta för meditation och introspektion för att stödja mental välbefinnande. Dessutom kan kalmusrotoljan användas för att förbättra sömnkvaliteten genom att skapa en lugnande atmosfär i sovrummet.

Innehåll

Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) - Denna produkt innehåller 100% ren eterisk kalmusrotolja.

Specifikationer

INCI-Namn Acorus Calamus Root Oil
CAS-Nummer 8015-79-0 ; 84775-39-3
Innehållsdeklaration 100% Acorus Calamus Root Oil
Ursprungsland Indien
Extraherad från växtdel Rot
Extraktionsmetod Ångdestillation
Parfymnot/Doftnot Basnot
Certifiering 100% ren ekologiskt certifierad råvara
Vegansk Ja
Glutenfri Ja

 

Ytterligare information

Storlek:

5 ml, 10 ml

Brand

Greenbalance

MPN

GB035

Intyg & Certifikat

Kosmetisk Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) är lämplig för kosmetisk användning och att den inte finns med på listan över ämnen som är förbjudna i kosmetiska produkter. Den innehåller inte heller parabener, förbjudna konserveringsmedel, färgämnen eller UV-filter (enligt bilagorna II-VI i EU-förordningen (EG) nr 1223/2009).

Cruelty-Free

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) är cruelty-free och fri från djurförsök i enlighet med kosmetikaförordningen (EG) 1223/2009.

Vegansk

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) inte innehåller några animaliska ingredienser eller animaliska biprodukter, att inga animaliska ingredienser eller biprodukter används i tillverkningsprocessen och att produkten inte heller kommer i kontakt med animaliska produkter under lagring och transport.

TSE/BSE Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) är fri från Transmissibel Spongiform Encefalopati (TSE) och Bovin Spongiform Encefalopati (BSE). Vi intygar även att denna produkt är fri från dioxiner.

GMO-Fri

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) tillverkas utan användning av genetiskt modifierade organismer och utan användning av råvaror eller processhjälpmedel som innehåller eller härrör från genetiskt modifierat material. Denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) bör därför betraktas som icke genetiskt modifierad i enlighet med direktiven i förordning (EG) nr 1830/2003 och 1829/2003.

Glutenfri

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) inte innehåller någon gluten och har inte tillverkats i processutrustning som kommer i kontakt med gluten eller produkter som innehåller gluten.

Fri från Melamin

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) är fri från Melamin.

Fri från Nanomaterial

Greenbalance intygar att inga nanomaterial har tillsatts i något skede av tillverkningen/produktionsprocessen av denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%), i enlighet med EU:s kosmetikaförordning.

Överensstämmande enligt REACH

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) uppfyller kraven i Europeiska unionens förordning (EG) 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Intygan om uppfyllande av krav för Naturliga Ingredienser

Baserat på ISO 16128-1:2016 (Definitioner för ingredienser) och ISO 16128-2:2017 (Kriterier för ingredienser och produkter) kan Greenbalance intyga att denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) har ett index för naturligt ursprung på 1 och därför kan anses omfattas av definitionen av en “naturlig ingrediens”.

Överensstämmande enligt CITIES

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%) är tillverkad helt och hållet av råvaror som inte innehåller något av följande som är uppförda i bilagorna till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES).

Säkerhet & Förvaring

IDENTIFIERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Användning: Produkterna används i aromaterapi, hudvård, hårvård och som doftsättare i hushållsprodukter.

Tillverkare/Leverantör: Greenbalance (GB Organic AB) – Org.nr: 559384-6693

FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering: Oljorna kan vara irriterande eller sensibiliserande för huden och ögonen, beroende på koncentration och individuell känslighet.

Fysiska faror: Inte klassificerad.

Hälsofaror:
– Hudkorrosion/irritation kategori 3
– Allvarlig ögonskada/ögonirritation kategori 2B
– Hudsensibilisering kategori 1

Miljöfaror:
– Farlig för vattenmiljön, akut fara kategori 3
– Farlig för vattenmiljön, långsiktig fara kategori 4

Signalord: Varning Varning (ikon)

Riskfraser: Orsakar mild hudirritation. Orsakar ögonirritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan vara skadligt vid förtäring och kan orsaka lungskador vid aspiration. Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

SAMMANSÄTTNING/UPPLYSNING OM BESTÅNDSDELAR

Ingredienser: Sammansättningen varierar beroende på den specifika oljan; se produktspecifikationen för detaljerade ingredienser.

FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta bort kontaktlinser om sådana finns och fortsätt sköljningen. Sök läkarvård om irritation kvarstår.

Hudkontakt: Tvätta området noggrant med tvål och vatten. Om hudirritation eller utslag uppstår, sök läkarvård. Ta av kontaminerade kläder omedelbart.

Inandning: Om andningen är svår, flytta personen till frisk luft och håll den i en bekväm position för andning. Kontakta läkare om symtomen utvecklas eller kvarstår.

Förtäring: Kontakta omedelbart läkarvård eller Giftinformationscentralen. Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten om personen är vid medvetande.

BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckningsmedel: Använd vattenmist, koldioxid (CO2), pulver eller alkoholresistent skum.

Olämpliga släckningsmedel: Använd inte vattenstråle eftersom det kan sprida branden.

Specifika faror vid brand: Brand kan producera irriterande, frätande och/eller giftiga gaser.

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal: Använd standardutrustning inklusive flamskyddsrock, hjälm med ansiktsskydd, handskar och gummistövlar. Använd självförsörjande andningsapparat med fullt ansiktsskydd vid brandbekämpning.

HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Undvik kontakt med ögon och hud. Bär lämplig skyddsutrustning och hantera produkten i välventilerade utrymmen. Undvik antändningskällor, gnistor och öppen eld.

Lagring: Förvaras på en sval, torr plats borta från direkt solljus och starka oxidationsmedel. Håll flaskan tätt försluten och utom räckhåll för barn. Förvaras i ett välventilerat område.

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Tillstånd vid rumstemperatur: Flytande

Färg och lukt: Varierar beroende på olja; vanligtvis klar till lätt färgad och har en karakteristisk lukt.

STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Produkterna är stabila under normala förhållanden och rekommenderad förvaring.

Reaktivitet: Kan reagera med starka oxidationsmedel. Undvik kontakt med oöppnade behållare.

TOXIKOLOGISK INFORMATION

LD50: Den exakta toxiciteten varierar beroende på olja; se produktspecifikationen för detaljer.

Symptom: Direkt kontakt med ögonen kan orsaka tillfällig irritation. Kan orsaka mild hudirritation och allergisk hudreaktion.

YTTERLIGARE INFORMATION

Avfallshantering: Avfallet ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall. Följ rekommendationerna för återvinning och bortskaffande i ditt område.

MILJÖINFORMATION

Miljöfarlighet: Produkten klassificeras inte som miljöfarlig, men stora eller frekventa utsläpp kan ha skadliga effekter på miljön.

FRISKRIVNING

Greenbalance kan inte förutse alla förhållanden under vilka denna information och denna produkt, eller andra tillverkares produkter i kombination med denna produkt, kan användas. Det är användarens ansvar att säkerställa säkra förhållanden för hantering, lagring och bortskaffande av produkten, samt att ta ansvar för förluster, skador eller kostnader på grund av felaktig användning. Informationen ovan relaterar endast till denna produkt och inte till dess användning i kombination med något annat material eller någon särskild process, och är endast avsedd som vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport och bortskaffande. Informationen ska inte betraktas som en garanti eller kvalitetspecifikation. Det är den enskilda individens ansvar att bedöma produktens säkerhet i den slutliga applikationen. Informationen ovan är baserad på data som tillhandahållits av och samlats in från erkända källor såsom distributörer, tillverkare och tekniska grupper och anses vara korrekt enligt vår bästa kunskap. 

Recensioner

There are no reviews yet

Bli först med att recensera ”Ekologisk Eterisk Kalmusrotolja (100%)”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *