N 100% Veganskt

N 100% Naturligt

N 100% Certifierade produkter

N Fri frakt över 599 kr

certifierad ehandel
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande
Greenbalance - Den Naturliga Vägen till Välbefinnande

Ekologisk Eterisk Vit Salviaolja (100%)

(1 kundrecension)

Finns i lager

97 kr

10 ml
97 kr
Artikelnr: 054 Kategori:

Greenbalance Ekologisk Eterisk Vit Salviaolja (100%) (Salvia apiana)

Även känd som: Röksalvia, Röksalviaolja, White Sage Olja, Sacred Sage Eterisk Olja, Salvia Apiana Olja

Vår ekologiskt framställda eteriska olja från vit salvia är ångdestillerad från de intensivt aromatiska bladen av Salvia apiana-växten, som är infödd i sydvästra USA och nordvästra Mexiko, och som huvudsakligen finns i den kustnära salviabuskogen i södra Kalifornien och Baja California. Doften av vit salviaolja är kraftfull, stickande och kamferaktig och är välbekant för alla som har använt denna ört för dess berömda ceremoniella och terapeutiska fördelar.

Vit salvia (Salvia apiana) har traditionellt använts för att göra rökpinnar och för ceremoniella ändamål och används ofta som tvålfritt schampo och vårdande sköljmedel av indianer i södra Kalifornien. Enligt vissa traditioner anses salvia ha en egen mycket kraftfull energi som inte bara kan rensa bort negativ energi utan också attrahera positiv energi.

Rapporterade fördelar och användningsområden för Eterisk Vit Salviaolja

Eterisk Vit salviaolja är ett vackert alternativ till brinnande salviaört för dem som är känsliga för rök. Den kan spridas för att rena rumsmiljöer, eller en droppe kan gnidas på händerna för att desinficera och rensa energi. Vit salviaolja ingår också vanligtvis i blandningar för att stödja friska luftvägar.

Eterisk olja från vit salvia är också allmänt användbar för att främja hudens allmänna hälsa och utstrålning. Dess lugnande effekter kan även hjälpa vid insektsbett och stick.

Känslomässigt och energimässigt har eterisk olja från vit salvia en kylande och lugnande energi som kan hjälpa kropp och själ till avkoppling och rening.

Innehåll

Ekologisk Eterisk Vit Salviaolja (100%) - Denna produkt innehåller 100% ren eterisk vit salviaolja.

Specifikationer

INCI-Namn Salvia Apiana (White Sage) Oil
CAS-Nummer -
Innehållsdeklaration 100% Salvia Apiana (White Sage) Oil
Ursprungsland USA
Extraherad från växtdel Blomma, Blad
Extraktionsmetod Ångdestillation
Parfymnot/Doftnot Toppnot - Mellannot
Certifiering 100% ren ekologiskt certifierad råvara
Vegansk Ja
Glutenfri Ja

 

Ytterligare information

Storlek:

10 ml

Brand

Greenbalance

MPN

GB054

Intyg & Certifikat

Kosmetisk Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Vit Salviaolja (100%) är lämplig för kosmetisk användning och att den inte finns med på listan över ämnen som är förbjudna i kosmetiska produkter. Den innehåller inte heller parabener, förbjudna konserveringsmedel, färgämnen eller UV-filter (enligt bilagorna II-VI i EU-förordningen (EG) nr 1223/2009).

Cruelty-Free

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Vit Salviaolja (100%) är cruelty-free och fri från djurförsök i enlighet med kosmetikaförordningen (EG) 1223/2009.

Vegansk

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Vit Salviaolja (100%) inte innehåller några animaliska ingredienser eller animaliska biprodukter, att inga animaliska ingredienser eller biprodukter används i tillverkningsprocessen och att produkten inte heller kommer i kontakt med animaliska produkter under lagring och transport.

TSE/BSE Deklaration

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Vit Salviaolja (100%) är fri från Transmissibel Spongiform Encefalopati (TSE) och Bovin Spongiform Encefalopati (BSE). Vi intygar även att denna produkt är fri från dioxiner.

GMO-Fri

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Vit Salviaolja (100%) tillverkas utan användning av genetiskt modifierade organismer och utan användning av råvaror eller processhjälpmedel som innehåller eller härrör från genetiskt modifierat material. Denna Ekologisk Eterisk Vit Salviaolja (100%) bör därför betraktas som icke genetiskt modifierad i enlighet med direktiven i förordning (EG) nr 1830/2003 och 1829/2003.

Glutenfri

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Vit Salviaolja (100%) inte innehåller någon gluten och har inte tillverkats i processutrustning som kommer i kontakt med gluten eller produkter som innehåller gluten.

Fri från Melamin

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Vit Salviaolja (100%) är fri från Melamin.

Fri från Nanomaterial

Greenbalance intygar att inga nanomaterial har tillsatts i något skede av tillverkningen/produktionsprocessen av denna Ekologisk Eterisk Vit Salviaolja (100%), i enlighet med EU:s kosmetikaförordning.

Överensstämmande enligt REACH

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Vit Salviaolja (100%) uppfyller kraven i Europeiska unionens förordning (EG) 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Intygan om uppfyllande av krav för Naturliga Ingredienser

Baserat på ISO 16128-1:2016 (Definitioner för ingredienser) och ISO 16128-2:2017 (Kriterier för ingredienser och produkter) kan Greenbalance intyga att denna Ekologisk Eterisk Vit Salviaolja (100%) har ett index för naturligt ursprung på 1 och därför kan anses omfattas av definitionen av en “naturlig ingrediens”.

Överensstämmande enligt CITIES

Greenbalance intygar att denna Ekologisk Eterisk Vit Salviaolja (100%) är tillverkad helt och hållet av råvaror som inte innehåller något av följande som är uppförda i bilagorna till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES).

Säkerhet & Förvaring

IDENTIFIERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Användning: Produkterna används i aromaterapi, hudvård, hårvård och som doftsättare i hushållsprodukter.

Tillverkare/Leverantör: Greenbalance (GB Organic AB)

FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering: Oljorna kan vara irriterande eller sensibiliserande för huden och ögonen, beroende på koncentration och individuell känslighet.

SAMMANSÄTTNING/UPPLYSNING OM BESTÅNDSDELAR

Ingredienser: Sammansättningen varierar beroende på den specifika oljan; se produktspecifikationen för detaljerade ingredienser.

FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta bort kontaktlinser om sådana finns och fortsätt sköljningen. Sök läkarvård om irritation kvarstår.

Hudkontakt: Tvätta området noggrant med tvål och vatten. Om hudirritation eller utslag uppstår, sök läkarvård.

Förtäring: Kontakta omedelbart läkarvård eller Giftinformationscentralen. Framkalla inte kräkning.

BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckningsmedel: Använd CO2, pulver eller vattenmist. Använd inte vattenstråle, eftersom det kan sprida branden.

HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Undvik kontakt med ögon och hud. Bär lämplig skyddsutrustning och hantera produkten i välventilerade utrymmen.

Lagring: Förvaras på en sval, torr plats borta från direkt solljus och starka oxidationsmedel. Håll flaskan tätt försluten och utom räckhåll för barn.

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Tillstånd vid rumstemperatur: Flytande

Färg och lukt: Varierar beroende på olja; vanligtvis klar till lätt färgad och har en karakteristisk lukt.

STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Produkterna är stabila under normala förhållanden och rekommenderad förvaring.

Reaktivitet: Kan reagera med starka oxidationsmedel. Undvik kontakt med oöppnade behållare.

TOXIKOLOGISK INFORMATION

LD50: Den exakta toxiciteten varierar beroende på olja; se produktspecifikationen för detaljer.

YTTERLIGARE INFORMATION

Avfallshantering: Avfallet ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall. Följ rekommendationerna för återvinning och bortskaffande i ditt område.

1 recension av Ekologisk Eterisk Vit Salviaolja (100%)

  1. Anonym (verifierad ägare)

Lägg till en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *